"Ryhmässämme vallitsee hyvä henki, mikä mahdollistaa moni­puolisen keskinäisen vuorovaikutuksen"

yhteisöllisyyttä kansanopistolla

Keski-Pohjanmaan kansanopistosta löytyy ihanteellinen oppimisympäristö, joka tukee yhteisöllisyyttä, ja jossa kaikki oppivat toisiltaan. Siellä opitaan arvostamaan, ymmärtämään ja suvaitsemaan myös erilaisuutta. Osalle opiskelu on tietynlainen pysähtymisen paikka, kun taas toiset ovat kehittämässä osaamistaan ja ammattitaitoaan.

 

ALEX OKUNDZI opiskelee kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa. Hän on aikaisemmin suorittanut Centria-ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajan opintoja englannin kielellä, mutta opinnot keskeytyivät, koska hänen piti palata kotimaahansa Etelä-Sudaniin hoitamaan sairaita vanhempiaan. Tällä hetkellä Okundzi opiskelee kansanopis­tolla kasvatus- ja ohjausalan ammatillisia opintoja. – Ryhmässämme vallitsee hyvä henki, mikä mahdollistaa moni­puolisen keskinäisen vuorovaikutuksen. Kasvatus- ja ohjausalan opinnot sopivat hyvin aikuisille opiskelijoille, Okundzi toteaa. Tulevana ohjausalan työntekijä­nä Okundzille on tärkeää saada ohjata ja auttaa toisia ihmisiä.

ALEX OKUNDZI, kuvassa, opiskelee kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa

 

RIIA LAUNONEN opiskelee Kälviä arts esittävän taiteen -linjalla. Hän tuli kansanopistoon katsomaan, luonnis­tuvatko päivittäiset tanssin ja teatterin opinnot, ja samalla valmistautumaan myös kevään 2019 pääsykokeisiin. – Tanssin ja teatterin käytännön oppi­tuntien lisäksi meillä on ollut monipuo­lisesti kaikkea luovasta kirjoittamisesta anatomiaan. Olen tutustunut moniin mukaviin, samanhenkisiin ihmisiin, ja täällä vallitseva hyvä ilmapiiri miellyttää. Kansanopistovuoteni on antanut eri nä­kökulmia taiteen ja tanssin tekemiseen ja katsomiseen sekä ennen kaikkea itse­varmuutta lähteä kokeilemaan siipiäni, Kuopiosta kotoisin oleva Launonen kertoo.

RIIA LAUNONEN, kuvassa, opiskelee Kälviä arts esittävän taiteen -linjalla.

 

SOFIA KESKI-KORPI Kannuksesta suorittaa kolmatta vuotta nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan ammatillista perustutkintoa ja valmistuu nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi tämän kevään aikana. – Meillä on ollut tosi hyvä luokka ja olen saanut täältä paljon hyviä kavereita. Kansanopisto on sopivan pieni, jossa eri opiskeluryhmät tekevät yhteistyötä muodostaen toimivan kokonaisuuden. Kaikki tietävät ja tuntevat toisensa, mikä vuorostaan luo yhteisöllisyyttä. Täällä järjestetään myös runsaasti yhteisiä tapahtumia ja vastaavia, hän sanoo. Keski-Korven tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluvat alan töiden te­keminen ja jatko-opiskelu sosionomiksi.

SOFIA KESKI-KORPI harrastaa kuvassa seinäkiipeilyä

 

Miten mukaan?

Keski-Pohjanmaan kansanopistolla Kälviällä on runsas ja monipuolinen valikoima kursseja ja koulutuksia.

Katso kaikki alkavat koulutukset: www.kpedu.fi/kansanopisto

 

Teksti: Jussi Wiirilinna Kuvat: Eeva Huotari

Teksti on julkaistu Kpedu News-lehdessä 2019.