"Ei mitään turhaa"

Suoraan töihin


Kun Matias Kaunisvesi, Mika Lempo­nen ja Elina Niemi noin vuosi sitten hakeu­tuivat Keski-Pohjanmaan ammattiopiston ja TE-toimiston järjestämään prosessialan työvoimapoliittiseen koulutukseen, he eivät osanneet arvata, että työllistyminen olisi niinkin lähellä. Jokainen heistä, ja miltei kaikki luokkakavereistakin, saivat nimittäin suoraan valmistumisensa jälkeen astella töihin Kokkolan Suurteollisuusalu­een yrityksiin.

Boliden Kokkolaan työllistyneiden Niemen ja Kaunisveden ja Freeport Cobal­tille työllistyneen Lemposen työkomen­nukset ovat aluksi kesän yli kestäviä, mutta kolmikko kertoo olevansa toiveikkaita jatkonkin suhteen.

– Kyllähän tässä saa tosi hyvin jalkaa oven väliin. Täytyy tämän kesän aikana tehdä hommat hyvin, ja toivoa, että tulevaisuuskin näyttää valoisalta. Olemme ainakin kuulleet, että töitä pitäisi tällä alueella riittää, proses­sinhoitajina työskentelevä kolmikko toteaa.

Elina Niemi työpöytänsä ääressä

 

Lemponen, Niemi ja Kaunisvesi hakeu­tuivat koulutukseen erilaisista taustoista. Lemposella oli aikaisempaa kokemusta tilapäisenä ahtaajana, Niemellä rekkakus­kina ja metallialan työntekijänä, kun taas Kaunisvesi oli työskennellyt kaupan alalla entisessä Anttilassa. Nyt heistä kaikista on hieman reilussa vuodessa tullut prosessialan ammattilaisia.

Kolmikko kertoo olevansa tyytyväisiä siihen, että päätti lähteä uudelleenkoulut­tautumaan. Keski-Pohjanmaan ammatti­opisto oli heille kaikille jo entuudestaan tuttu, sillä moni heidän tutuistaan oli aikaisemmin opiskellut ammattiopistossa itselleen uuden ammatin.

– Tilapäisenä ahtaajana työskenteleminen ei enää sopinut meidän perheen arkeen, sillä työkomennukset tulivat liian lyhyellä varoitusajalla. Kun vaimo meni vanhempainvapaiden jälkeen töihin, tuon työn sovittaminen oli pikkulapsiarkeen kovin hankalaa. Päätin käydä ammatti­opiston opinto-ohjaajan pakeilla, ja hän suositteli tätä kyseistä koulutusta minulle, Lemponen kertoo.

– Mikään viiden vuoden pituinen koulutus ei tässä elämäntilanteessa enää ollut vaihtoehtona, joten tämä vuoden kestänyt koulutus sopi kuin nenä päähän, hän jatkaa.

Mika Lemponen Freeport Cobaltin toimitiloissa

 

Niemi päätyi koulutukseen TE-toi­miston ammatinvalintapsykologin kanssa käydyn keskustelun myötä, ja Kaunisvesi hakeutui koulutukseen kaverin vinkkaa­mana. He kertovat olevansa tyytyväisiä koulutuksen toteutukseen ja sisältöihin.

– Koulutuksessa ei ollut mitään turhaa. Mitään Aleksis Kiven kirjoja ei esimerkiksi tarvinnut lukea, vaan miltei kaikki sisällöt liittyivät prosessialaan ja sellaisiin asioihin, joille on työelämässä oikeasti tarvetta, Kaunisvesi kertoo.

Huumoria ja ahkeraa uurastusta

Vaikka opintojen alkupuoli vietettiin melko tiukasti luokassa teoriaopintojen parissa, opiskelijat pääsivät koulutuksen loppupuolella käsiksi käytännön töihin laboratorioon. Nyt töihin päästyään he kertovat koulussa opitun tiedon tulleen hyvin käyttöön.

– Onhan se toisaalta niinkin, että tehtä­väkohtaiset asiat opitaan töissä, mutta kou­lutuksen aikana opitusta tiedosta on ollut hyötyä siinä, että on osannut hahmottaa kokonaisuuksia, ja ymmärtää, mistä muut puhuvat. Muuten kaikki olisi kuulostanut ihan ufokieleltä, Kaunisvesi toteaa pilke silmäkulmassa.

Huumori lentää kolmikon välillä haas­tattelun aikana. He kertovatkin, että luok­kakavereiden kesken syntyi koulutuksen aikana hyvä yhteishenki ja kahvitaukojen aikana puhuttiin kaikesta maan ja taivaan väliltä.

– Meillä oli ihan mahtava porukka, eikä minua ainakaan koskaan ottanut päästä lähteä kouluun. Lyhyessä ajassa porukasta tuli tosi tiivis ja luokkahenki oli ihan huip­pu, Kaunisvesi toteaa.

– Kouluttajatkin sanoivat, että kyllä tulee hiljaista sitten, kun me valmistumme ja lähdemme töihin. Sekin oli koulutuk­sessa mukavaa, että meidän ja kouluttajien välillä oli sopivan rento meininki ja meitä kohdeltiin kuin aikuisia. Mitään turhaa paapomista ei ollut, vaan kaikille annet­tiin tilaa ottaa vastuu omista tehtävistään, Lemponen jatkaa.

Jatkossa kolmikko kertoo jatkavansa yhteydenpitoa uusien kavereidensa kanssa kasvotusten, mutta myös luokan yhteisen WhatsApp-ryhmän kautta.

– Nyt meidän on hankala kokoontua isommalla porukalla, kun kaikki ovat menneet töihin ja työskentelemme useassa eri vuorossa, mutta kyllä me vielä joskus kokoonnumme yhteen, he suunnittelevat yhteistuumin.

Miten mukaan?

Prosessiteollisuuden perustutkintoon ja laboratorioalan perustutkintoon voit hakea jatkuvassa haussa. www.kpedu.fi/prosessi  

Avoinna olevat työvoimakoulutukset löytyvät aina osoitteesta www.te-toimisto.fi

 

Teksti: Martina Store Kuvat: Eeva Huotari

Teksti on julkaistu Kpedu News-lehdessä 2019.