"Oppiminen on ollut molemminpuolista!"

Oppisopimuksesta ratkaisu henkilöstöhankintaan

Oral Hammaslääkärit -ketjun Kokkolan toimipaikassa oli tarvetta uusille työntekijöille. Henkilöstöhankinnassa oli aiemmin koettu haasteita, joten luontevaksi vaihtoehdoksi muodostui oppisopimuksella kouluttaminen. Tavoitteena oli, että lähihoitajan taustakoulutuksella olevat oppisopimuskoulutettavat suorittaisivat suunhoidon osaamisalan kaksi tutkinnon osaa noin vuoden mittaisen koulutuksen aikana työpaikalla oppien, ja heille solmittaisiin vakituiset työsopimukset Oralille valmistumisen jälkeen.

Oppisopimusopiskelijoihin on Oral Hammaslääkärit Kokkolan toimipaikassa oltu tyytyväisiä. Heidän koetaan sujahtaneen työyhteisöön mutkattomasti, ja heidän koetaan olleen avoimia ja vastaanottavaisia oppimaan.

– He ovat tuoneet koulusta tänne myös uusia juttuja, kyselevät paljon ja oppiminen on ollut molemminpuolista, summaa Oralilla hammashoitajana työskentelevä Milla Klemola.

Pari vuotta Oral Hammaslääkäreillä työskenneellä Millalla on tällä hetkellä ohjattavanaan kaksi oppisopimusopiskelijaa – yksi Oralin oman koulutuksen ja toinen Kpedun kautta. Kpedun opiskelija suorittaa käytännön opiskelun lisäksi hammashoidon teoriaosiot lähiopetuksessa Kokkolan Ammattikampuksella, kun taas Oralin koulutuksessa teoriaopinnot toteutetaan etäopiskeluna. Koska opiskelijat saavat ohjausta myös muilta talon työntekijöiltä, kuten hammaslääkäreiltä, työpaikalla oppiminen on todella kokonaisvaltaista, vaatien samalla koko henkilöstöltä sitoutumista opiskelijoiden ohjaamiseen.

Käytännössä työpaikkaohjaajan tapa ohjata opiskelijaa muuttuu vuoden kierron aikana paljon. Aivan aluksi ohjaustilanteissa työpaikkaohjaaja kertoo ja selittää lähes koko ajan mitä ja miksi tekee, mutta opiskelijan tietojen ja taitojen karttuessa ohjaajan rooli ja ohjaus muuttuvat.

Oppisopimusopintojen alussa ohjaus on hyvin intensiivistä ja opiskelija kulkee lähes koko ajan mukana. Kun opiskelija on aikansa varjostanut työpaikkaohjaajan työskentelyä, hän saa pikkuhiljaa alkaa tehdä ohjauksen alla yksinkertaisia rutiinitoimenpiteitä, kuten esimerkiksi välipyyhintöjä. Taitojen karttuessa opiskelija suorittaa enenevissä määrin erilaisia toimenpiteitä ohjauksen alla, kunnes hallitsee ne niin hyvin, että työpaikkaohjaaja seuraa vierestä opiskelijan työskentelyä. Lopulta opiskelija työskentelee itsenäisesti, saaden tukea ja ohjausta aina tarvittaessa.

Kokkolan Oralin toimipisteellä hammashoitajan työ on luonteeltaan sellaista, että se vaatii hyvin itsenäistä otetta, ja avustavien hoitotoimenpiteiden lisäksi täytyy hallita monenlaisia työtehtäviä välinehuollosta asiakaspalveluun.

Milla kokee, että työpaikkaohjaajana toimiessa oppii koko ajan itsekin, ja että opiskelija ja ohjattava voivat oppia toinen toiseltaan.

– Opin työssä, opin itsestäni ja toivottavasti pystyn antamaan opiskelijoille tosi paljon oppia, samalla kun he tuovat itse uusia asioita työpaikalle. Tämä on ollut koko ajan molemminpuolista oppimista, kertoo Milla.

Sana on kiirinyt, ja Oralilta tiedustellaankin tasaiseen tahtiin avoimia oppisopimuspaikkoja. Oral hammaslääkärit ja Kokkolan toimipisteen asemavastaava Marjo Hämäläinen pitävät tärkeänä, että oppisopimusopiskelijoille on pystytty tarjoamaan vakituiset työsopimukset oppisopimuskoulutuksen päätteeksi. Sen vuoksi avoimia paikkoja ei juuri nyt ole tarjolla, mutta hyvän kokemuksen myötä oppisopimuskoulutus on varteenotettava vaihtoehto, kun tulevaisuudessa tulee uusille työntekijöille tarvetta.

Oralilla on kaiken kaikkiaan oltu tyytyväisiä oppisopimuskoulutukseen. Marjo ja Milla kokevat molemmat, että oppisopimus on ollut toimiva ratkaisu.

– Turhaan sitä pelätään. Välillä kuulee kommentteja, että se olisi jotenkin hirveän työllistävää, mutta hyvin pitkälle selviää omalla asenteella. Täytyy olla kiinnostunut asiasta, ja valmis jakamaan omaa ammattitaitoaan. Kannattaa ajatella positiivisen kautta, että oppisopimus tuo myös meille uutta, Marjo summaa.

Etsikö uutta työvoimaa tai haluaako työntekijäsi pätevyyden? Haluaisitko syventää osaamistasi tai vaihtaa alaa?
Käy tutustumassa oppisopimus-sivuihimme! Olitpa työntekijä tai työnantaja, ota yhteyttä oppisopimuspalveluihin ja suunnitellaan tarkemmin yhdessä! Voit myös käydä täyttämässä oppisopimuksen esitietolomakkeen, jonka pohjalta otamme teihin yhteyttä.