"Koulutuksesta olen saanut itsevarmuutta sekä varmuutta siihen, että teen asiat oikein."

Milja Vikström opiskeli lähiesimiestyön ammattitutkinnon oppisopimuksella

Mello ry:ssä vastaavana ohjaajana työskentelevä sosionomi Milja Vikström, 29 aloitti lähiesimiestyön ammattitutkinnon opiskelut syksyllä 2022 ja valmistui joulukuussa 2023.

- Opiskelu on ollut mukavaa. Meitä on ryhmässä henkilöstöä monelta eri alalta, kuten metallialalta, kuljetusalalta ja kaupan alalta, niin on saanut kuulla montaa erilaista näkökulmaa ja toimintamallia.  Olemme keskustelleet paljon ryhmissä ja olemme käyneet läpi myös haastavia tilanteita. On kiinnostavaa ja opettavaa kuulla, miten muilla aloilla ratkotaan samoja haasteita, kertoo Milja. 

Milja opiskeli oppisopimuksella ja opintoja oli yksi päivä kuukaudessa. Opiskelutehtävät hän ehti tekemään työn lomassa.

Miljan työnkuvaan kuuluu nuorten ohjaus työtehtävissä, yksilövalmennukset työ- ja toimintakyvyn arvioimiseksi sekä tavoitteiden asettamiseksi. Milja valmentaa nuoria muun muassa sosiaalisissa taidoissa ja taloudenhallinnassa. Vierailuja oppilaitoksiin ja työpaikoille tehdään ryhmien kanssa. Mello ry:n Nuorten Kipinän asiakkaina on mielenterveyskuntoutujat ja alle 29-vuotiaat työttömät, jotka osallistuvat työtoimintaan viikko-ohjelman mukaisesti maanantaista torstaihin.

Vaikka Miljalla ei ole suoraan alaisia, hän vastaa hallinnollisesta työstä ja toimii yksikön vetovastuussa.

- Koulutuksesta olen saanut itsevarmuutta sekä varmuutta siihen, että teen asiat oikein.

Reilu kymmenen vuotta sitten, vuonna 2013, Milja valmistui merkonomiksi Kpedusta.

- Minua opettajat eivät enää tunnistaneet, mutta opettajat eivät täällä ole muuttuneet yhtään, toteaa Milja hymyillen.

- Onhan täällä nyt myös minulle uusia opettajia, kuten esimerkiksi Aimo Syri. Mieleen on jäänyt Aimon luento asiakassuhteista. Siitä erityisesti se, kuinka asiakkaita voisi miettiä kehittäjinä, jotka antavat palautetta. Aimon tunneilla opiskelimme myös sosiaalista mediaa. Olen nyt tehnyt vuosikelloon suunnitelmia, jotta somen päivitys ei jäisi vain satunnaiseksi tekemiseksi, kertoo Milja. 

Milja Vikström ja Minna Frilund juttelevat käytävällä

Milja Vikström juttelee Minna Frilundin kanssa ammattiopiston käytävällä. 

 

- Opintoihin kuuluvat tehtävät liittyvät suoraan työhön ja monesti opiskelijat päivittävätkin organisaatiossa näitä henkilöstöasioita ajan tasalle, jos siellä ei olla esimerkiksi laadittu jotain dokumentteja tai on puuttunut kokonaan tiettyjä käytäntöjä. Päivityksiä ja käytäntöjä organisaatiossa mietittäessä usein tehdään myös linjauksia. Eli tästä koulutuksesta hyötyy koko organisaatio, kertoo koulutuksesta vastaava liiketoiminnan ja johtamisen lehtori Minna Frilund.

- Kyllä kannattaa lähteä opiskelemaan. Kouluttajat ovat helposti lähestyttäviä ja ryhmässä syntyy aina hyviä keskusteluja. Olen suositellut koulutusta jo useammalle, ja Mello ry:stäkin jo kaksi vastaavaa ohjaajaa on lähtenyt opiskelemaan tänä syksynä, toteaa Milja.

 

Milja Vikström työskentelee vastaavana ohjaajana Mello ry:ssä

Milja Vikström työskentelee vastaavana ohjaajana Mello ry:ssä.

Lue lisää koulutuksesta ja hae mukaan:

https://www.kpedu.fi/lähiesi_at

#lähiesimies
#johtaminen
#liiketoiminta
#oppisopimus

Teksti ja kuvat Eeva Huotari