"Ympärilläni on ollut rohkaisevia ihmisiä, jotka ovat kannustaneet eteenpäin opinnoissa."

Lähihoitaja Hilda Nopanen unelmatyössään hevosten ja ihmisten parissa

Hilda Nopanen, 26 on hyvä esimerkki siitä, että harrastuksesta voi kehittyä ammatti, sekä myös siitä, että jatko-opintoihin voi hakeutua lähihoitajan papereilla.

Pienestä 8-vuotiaasta tytöstä asti hevoset ovat olleet osa Hildan elämää. 13-vuotiaana Hilda tuli ensimmäisen kerran Taika Tallille.

- Monesti ratsastuskoulussa vaan ratsastetaan, mutta täällä sai tehdä kaikkea monipuolisesti. Minulla oli jo nuorena kova halu tehdä kaikkea hevosiin liittyvää ja olenkin enemmän semmoinen käytännön tekijä, kertoo Hilda.

Hilda on käynyt Taika Tallilla jo silloin kun sen toiminta oli vasta alkamassa. Talli on kasvattanut ja kehittänyt toimintaansa vuosi vuodelta. Hilda on viettänyt suuren osan nuoruudestaan tallilla ja on saanut olla mukana toiminnassa, nähdä ja omaksua tallin toiminta-ajatuksen tallin kehittyessä ja toiminnan muotoutuessa.

Taika Talli on keskittynyt toiminnassaan sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan, Green Care -toimintaan, hevostaito- ja ratsastustunteihin sekä -leireihin. Green Care -toiminta on tarkoitettu kehitysvammaisille ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä sosiaalihuollon asiakkaille. Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa hyvinvointia osallisuuden kautta. Green Care -toiminnan asiakkaat ovat osa yhteisöä ja osallistuvat hevostallin arjen töihin. Talliympäristö luo hyvät puitteet monenlaisen toiminnan toteuttamiseen. Sosiaalipedagogisesta hevostoimintaa tehdään niin yksilö- kuin ryhmätyönäkin ja toiminnassa käy lapsia ja nuoria. 

Lähihoitajaksi mutkan kautta

Lukio-opinnot jäivät Hildalla kesken ja vaihtuivat lähihoitajaopintoihin. Intoa lukea kirjoituksiin ei silloin ollut, mutta Hilda on ajatellut, että jos joskus tulee katumapäälle, voisi senkin asian vielä korjata.

Vuonna 2015 aloittamissaan lähihoitajaopinnoissa Hilda suuntautui lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalaan. Työssäoppimisjaksoja hän on suorittanut päiväkodissa, vanhusten kotihoidossa, erityisluokassa ja ensi- ja turvakodilla. Monipuoliset harjoittelujaksot lähihoitajaopintojen aikana ovat olleet hyödyksi myös nykyisessä työssä.

Omat koulumuistot ovat jo hieman haalenneet, mutta sen Hilda muistaa, että opettajilta löytyi huumorintajua ja itsensä peliin laittamisen taitoa. Yksi opettaja esimerkiksi aloitti ensimmäisen tunnin jotenkin omituisesti höpöttämällä selkä opiskelijoihin päin, ja kysyi sitten, että miltä tämä tämmöinen vuorovaikutus teistä tuntui. Myös opiskelijaryhmässä, joka muodostui kaiken ikäisistä, suurelta osin aikuisista alanvaihtajista, oli aina kiinnostavia tarinoita ja kokemuksia kerrottavaksi aiheesta kuin aiheesta.

Sopivan fyysistä työtä ulkoilmassa

Kun Hilda valmistui lähihoitajaksi, olisi hänellä ollut mahdollisuus mennä töihin päiväkotiin. Mutta koska Hilda viihtyi tallilla, ja oli jo toiminut hevostenhoitajana sekä työskennellyt leireillä ja hevostaitotunneilla, rohkeni hän kysymään, josko tallilta löytyisi töitä. Ilokseen hän sai positiivisen vastauksen. 

Hilda työskentelee tällä hetkellä tallilla neljänä päivänä ja yksi päivä on varattu yhteisöpedagogiopintoja varten. -Pääsin ammattikorkeakouluun todistusvalinnalla lähihoitajan todistuksella.

- Ympärilläni on ollut rohkaisevia ja kannustavia ihmisiä, jotka ovat kannustaneet myös eteenpäin opinnoissa. Valmistuin myös vähän aikaa sitten sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajaksi.

Työyhteisö koostuu monenlaisista osaajista, muodostaen moniammatillisen tiimin. Hildan lisäksi tiimistä löytyy psykiatrinen sairaanhoitaja, yhteisöpedagogi, toimintaterapeutti ja psykodynaaminen lapsi- ja nuorisopsykoterapeutti. Hilda työskentelee SPHT Säteen Taika -yrityksessä Green Care -toiminnan ohjaajana ja hänen vastuullaan on lasten ja nuorten hevostaito- ja ratsastustunnit. Hilda tekee myös jo sosiaalipedagogista hevostoimintatyötä niin yksilöasiakkaiden kuin ryhmienkin parissa. 

- Green Care -toiminnassa tehdään yhdessä ruokaa, tehdään talliaskareita; siivotaan karsinaa, punnitaan heiniä, tehdään pihatöitä ja hoidetaan hevosia. Työskentely maaseutuympäristössä eläinten ja luonnon rytmin mukaan kehittää asiakkaan elämänhallinnan taitoja, kertoo Hilda.

 

- Kuten ihmiset, myös hevoset ovat luonteeltaan erilaisia. Jokaiselta hevoselta voit oppia erilaisia asioita. Koko yhteisö oppii ja opettaa. Taika Tallilla kaikki ovat samanarvoisia. Yhteinen arvomaailma luo puitteet psykologiselle turvallisuuden tunteelle. Teemme yhdessä ja iloitsemme onnistumisista. Kuten asiakkaita ja työkavereita, myös hevosia kohdellaan kunnioittavasti. Hevosten hyvinvointi on kaiken toiminnan taustalla. Hyvinvoiva hevonen on iloinen, kontaktia ottava ja sosiaalinen. Turvallisessa talliympäristössä voi kokea onnistumisen tunteita ja siellä on myös turvallista epäonnistua, avaa Hilda vielä tallin toiminta-ajatusta.

 

Teksti ja kuvat: Eeva Huotari