"- Tykkään olla ihmisten kanssa ja haluan auttaa"

Kieli haltuun lähihoitajaopinnoissa

Luotolaiset Emilia Niemelä ja Fanny Svenfelt ovat opiskelleet suomen kieltä yläasteelta lähtien. Täysin ruotsinkielisellä kotiseudulla suomea käytetään kuitenkin vähän, joten tytöt hakeutuivat yläasteen jälkeen Kokkolaan opiskelemaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa.

- Tykkään olla ihmisten kanssa ja haluan auttaa, Fanny kertoo.

Ammatin lisäksi opintojen aikana myös kielitaito karttuu ja rohkeus kielen käyttöön kasvaa. Syksyllä 2015 aloittaneet Emilia ja Fanny ovat itsekin huomanneet, kuinka kielitaito on syksyn aikana kohentunut.

- Lähihoitajien on tärkeä osata suomea ja ruotsia tällä alueella. Siitä tulee turvallisuuden tunne hoitotilanteissa, Emilia sanoo.

Hyvinvointikampuksen opettajista monet osaavat myös ruotsia, joten käännösapua kouluarjen asioissa saa. Opetus Kpedussa tapahtuu kuitenkin täysin suomeksi.

Emilian ja Fannyn ei vielä tarvitse valita osaamisalaansa, sillä vasta kolmantena vuotena erikoistutaan. Kiinnostusta heillä kuitenkin on esimerkiksi lapsityöhön tai sairaanhoitoon ja huolenpitoon. Kaksikielisyys osaamisalasta riippumatta on kuitenkin suuri etu Keski-Pohjanmaan työmarkkinoilla.