"Kun työelämä muuttuu, täytyy kou­lutuksen muuttua sen mukana – tai jopa kulkea askeleen edellä."

Droneja, robotteja ja automatiikkaa

 

Kauas olemme tulleet niistä ajoista, kun maa- ja metsätalouden töissä hyödynnet­tiin pelkästään viljelijän omaa lihasvoimaa. Sekä maatalous- että metsätalousalat ovat nimittäin ottaneet suuria harppauksia eteenpäin digitalisaation ja automatisaa­tion saralla.

Tänä päivänä maatilan töissä hyödyn­netään muun muassa lypsyrobotteja, muu­ta navetta-automaatiota, ajo-opastimia ja työkoneautomaatiota. Digitalisaation taustalla on yleinen trendi maatilojen koon kasvattamisesta.

Maatalousteknologian opettaja Petri Ahoniemi Keski-Pohjanmaan ammatti­opistosta kertoo, että kun yhdellä tilalla saattoi aikaisemmin olla 20-30 lehmää, on tämän päivän vastaava luku 120-140 lypsylehmää.

– Tänä päivänä maatilatoiminnasta on tullut paljon yrittäjämäisempää ja tilakoot ovat kasvaneet. Siinä eivät viljelijän omat kädet enää riitä kaikkeen, vaan avuksi on otettava automatisoituja apuvälineitä, Ahoniemi toteaa.

Ahoniemi kertoo, että digitalisaatio on löytänyt tiensä sekä navetan sisälle että sen ulkopuolelle. Kun lypsylehmien määrä kasvaa, kasvaa myös peltohehtaa­rien määrä. Viljelystöiden tehostamisessa hyödynnetäänkin tänä päivänä työko­neautomaatiota, automaattiohjausta ja ajo-opastimia, joiden avulla kuski voi näyttöruudulta seurata omia ajolinjojaan, ja traktori kääntää itse rattiaan.

– Nämä ovat niitä kustannustehokkaita työtapoja ja menetelmiä. Tällä tavalla vähennetään myös päällekkäistä lannoitta­mista, millä on tärkeä osuus suomalaisten vesistöjen suojelemisessa. Viljelijät huo­mioivat hyvin tarkasti ympäristötekijät, Ahoniemi toteaa.

Petri Ahoniemi maatalouskoneen vieressä

Tulevaisuuden täsmäviljelyssä tullaan hyödyntämään myös droneja ja satelliit­tivälineitä kasvustokartoitusten ja täsmä­lannoituksen suorittamisessa. Ahoniemi kertoo, että näitä uusia menetelmiä tuo­daan alueen maanviljelijöille tutuiksi Ag­roteknoa Jokilaaksoihin -hankkeen myötä.

Kun työelämä muuttuu, täytyy kou­lutuksen muuttua sen mukana – tai jopa kulkea askeleen edellä. Näin tapahtuu myös Keski-Pohjanmaan ammattiopis­tossa. Ahoniemi kertoo, että laadukkaan maa- ja metsätalousalojen koulutuksen varmistamiseksi on rakennettu yhteistyö­verkosto, jossa ovat oppilaitoksen lisäksi mukana sekä konevalmistajat, yrittäjät että urakoitsijat.

– Kun teemme yhteistyötä, saamme hyviä uusia osaajia työmarkkinoille. Sekä maatalouspuolella että metsäkonepuo­lella on valtava työvoimapula sellaisista kavereista, jotka osaavat käyttää uusia metsäkoneita, traktoreita sekä maa- ja maanrakennuskoneita.

Ahoniemi kertoo, että tämä työvoima­pula konkretisoituu niin, että ammatti­opiston luonnonvara-aloilta valmistuneet saavat astella suoraan töihin. Joillakin valmistuvilla on jopa kolme työpaikkaa mistä valita.

– Työelämä vetää tosi hyvin. Metsä­puolen osalta on Suomeen suunnitteilla huimia, pitkäaikaisia, investointeja, jotka väistämättä lisäävät metsäkoneenkul­jettajien tarvetta. Suomen laadukkaan elintarviketuotannon tulevaisuus näyttää myös valoisalta, joten maataloustekno­logiapuolelta valmistuville on kova tarve jatkossakin, Ahoniemi toteaa.

 

Teksti: MARTINA STORE Kuva: EEVA HUOTARI

Teksti on julkaistu Kpedu News-lehdessä 2019.