Virtaset -opistovuosi vaikeasti vammaisille oppivelvollisille

Tavoite

Virtaset -opistovuosi -koulutuksessa opiskelet erilaisia arkielämässä tarvittavia taitoja ja vahvistat vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitojasi. Tavoitteena on, että opintojen jälkeen olet entistä omatoimisempi ja itsenäisempi, saanut lisää itseluottamusta ja itsetuntemusta sekä monta elämystä ja kokemusta rikkaampi.

Kohderyhmä

Virtaset-opistovuosi on tarkoitettu peruskoulun päättäneille vaikeasti vammaisille oppivelvollisille nuorille. Koulutus sopii vaikeasti vammaisille nuorille, jotka:

- tarvitsevat tukea elämänhallintavalmiuksien ja arjen taitojen vahvistamisessa
- tarvitsevat oppimisympäristön, jollaista muilla koulutusmuodoilla ei ole tarjolla
- hyötyvät yhteisöllisyydestä ja henkilökohtaisesta ohjauksesta ja tuesta

Oman opiskelumotivaation lisäksi edellytämme valmiuksia toimia ryhmässä sekä kykyä työskennellä suhteellisen omatoimisesti.

Sisältö

Koulutus on kestoltaan yhden lukuvuoden mittainen ja se on opiskelijalle maksuton (opetus, majoitus, ruokailut, oppimateriaalit sekä koulumatkat).

Opiskelu on käytännönläheistä ja tukee opiskelijan omatoimisuutta, itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja. Koulutuksessa opiskellaan muun muassa arjen taitoja, sosiaalisia taitoja, tiedonhankintaa, taideaineita ja työelämässä tarvittavaa osaamista. Opiskeluun sisältyy myös teemaopiskelua esimerkiksi sirkus- ja hoivamaatilaopintojen muodossa. 
Opiskelijat ovat aktiivisesti mukana myös erilaisissa hankkeissa ja projekteissa, jotka laajentavat kokemusmaailmaa – joskus ulkomaille saakka. Teemme myös yhteistyötä muiden kansanopistolinjojen kanssa.

Koulutus koostuu yhteisistä sisällöistä sekä oman kiinnostuksen mukaan valittavista opinnoista. Koulutuksen osaamiskokonaisuudet:

1. Opiskelu- ja itsetuntemustaidot
2. Arjen taidot ja elämänhallinta
3. Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot
4. Yhteisöopinnot
5. Valinnaiset suuntautumisopinnot
- Äidinkielen ja matematiikan perustaidot ja yleistieto
- Liikunta ja rentoutus
- Media
- Englanti
- Teemaopinnot
- Kuvataide ja kädentaidot
- Teatteri
- Musiikki
- Tanssi
- Työelämä- ja yhteiskuntataidot
- Internaattiopinnot

Erityislinjoilla työskentelee vastuuopettajia, ohjaaja sekä aineenopettajia. Oman henkilökohtaisen avustajan jokainen palkkaa tarvittaessa itse. Kuljetuspalvelun opiskelijat hakevat Soitelta. Omatoimiselle ja itsenäiselle erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle tarjoamme myös mahdollisuuden asua kansanopistolla.

Lisätietoja

Tutustu erityislinjojen toimintaan:
https://www.facebook.com/KPEDUvirtaset

Lisätietoja koulutuksesta:
Valtteri Konttila, 044 725 0736,valtteri.konttila(at)kpedu.fi (kysy myös tutustumiskäynneistä!)

Koulutussihteeri Seija Prittinen, p. 040 8085 035

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Opistontie 1, 68300 KÄLVIÄ


Kysy koulutuksesta

Puhelin: 040 8085 035

Kiinalainen BingLing Jiang tuli Suomeen poikaystävänsä perässä 10 vuotta sitten. Poikaystävä taas oli tullut ensin opiskelemaan Centria-ammattikorkeakouluun ja sittemmin töihin maatilalle Himangalle. Pariskunta asettui Kokkolaan ja heillä on nyt kolmevuotias tytär. BingLing osallistui Keski-Pohjanmaan kansanopistolla Kälviällä vuoden kestäneeseen aikuisten maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen ja aloitti sen kanssa samaan aikaan lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon opiskelun.

Lue lisää

Emil Kinnunen, Nea Takala ja Jerry Korkeamäki hakevat suuntaa tulevaisuuden opintoihin Valma-koulutuksesta, joka on tarkoitettu peruskoulunsa päättäneille ammatilliseen koulutukseen valmentavaksi vuodeksi.

Lue lisää

Valma-koulutuksen juuret kylvettiin lähes kymmenen vuotta sitten, kun Ammattistartti-ryhmä aloitti yhdessä ammattikoulun asuntolan solussa. Aluksi koulutus oli puolen vuoden mittainen, mutta koulutuksen kestoa lisättiin pian vuoteen.

Lue lisää