Vahvuusperustainen ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita saamaan lisää työkaluja tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten kanssa vahvuusperustaiseen ja ratkaisukeskeiseen työskentelyyn niin kasvokkain kuin verkonkin kautta.

Koulutus soveltuu esimerkiksi kasvatus- ja opetusalan, kuntoutuksen sekä sosiaali- ja terveysalan lisä- ja täydennyskoulutukseksi. Koulutus soveltuu näin esimerkiksi lastenhoitajille, koulunkäynnin ohjaajille, kaikille opettajille, avustajille, esimiehille, perheohjaajille, terapeuteille sekä nuorisotyöntekijöille. Koulutus soveltuu myös tukea tarvitsevien henkilöiden huoltajille ja muille läheisille.

Koulutuksen käyneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina työyhteisössä tai yksityisesti.

Sisältö

* Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa.
* Diagnosointi, hoito, lääkitys, kuntoutus sekä ajankohtaista tutkimustietoa neuropsykiatriasta.
* Positiivisen psykologian perusteet – Itsetunto ja myönteinen minäkuva.
* Ratkaisukeskeisyys työotteena.
* Ratkaisukeskeiset valmennuksen työkalut.
* Arvostava vuorovaikutus.
* Rakentavan vuorovaikutuksen perusteet (NVC).
* Kasvatuksen, oppimisen ja koulunkäynnin tuki jokaisessa ikävaiheessa.
* Vahvuusperustainen tukeminen työotteena.
* Positiivinen vanhemmuus, kasvatus ja pedagogiikka.
* Haastavan käyttäytymisen kohtaaminen.
* Aistitiedon säätelyn moninaisuus.
* Säätelytaidot – tarkkaavuus, toiminnanohjaus, tunteet, käyttäytyminen.
* Motivoiva haastattelu.
* Ratkaisukeskeinen työnohjaus työhyvinvoinnin ylläpitäjänä.
* Palvelujärjestelmät, palveluohjaus ja perheohjaus – vahva verkosto koko perheen tukena.
* Verkkovalmentajan digityökaluja ja verkko-ohjauksen periaatteita.
* Valmentaja osana työyhteisöä ja itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutus alkaa kahdella peräkkäisellä lähipäivällä 24.-25.1.2024. Tällöin luodaan jalustaa vahvuusperustaiselle työotteelle ja ratkaisukeskeisyydelle sekä aloitetaan valmennusprosessi. Koulutus jatkuu kerran kuussa vuorottelevilla etäopetus- ja lähipäivillä. Aikataulu tarkentuu kevään aikana.

Koulutus on monimuoto-opiskelua. Opiskelu ei ole päätoimista opiskelua.

Kouluttajat

Erja Sandberg
- Kasvatustieteen tohtori KT (väitellyt ADHD:sta perhenäkökulmalla)
- Erityispedagogi, opettajankouluttaja
- Laaja-alainen erityisopettaja
- Positiivisen kasvatuksen ja pedagogiikan asiantuntija
- Ratkaisukeskeinen työnohjaaja
- Vahvuusperustainen ratkaisukeskeinen nepsy-valmentaja
- Nuotti-valmentaja (KELA)
- Varhaiskasvatuksen pätevyys
- Rehtorin pätevyys
- Tietokirjailija

Enni Mäkelä
- Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri
- Perheterapeutti
- Psykodynaaminen psykoterapeutti
- Apulaisylilääkärinä nuorten neuropsykiatrisessa työryhmässä

Juho Honkasilta
- Kasvatustieteen tohtori KT (väitellyt ADHD:sta perhenäkökulmalla)
- Opettajankouluttaja
- Rakentavan vuorovaikutuksen asiantuntija
- Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (NVC)
- Aikuiskouluttajan pedagoginen pätevyys

Irene Rämä
- Kasvatustieteen tohtori KT (Väitellyt autismikirjosta)
- Autismikirjon asiantuntija
- Opettajankouluttaja

Noora Sihvonen
- Kasvatustieteen maisteri
- Luokanopettaja LO
- Erityisluokanopettaja ELO
- Ratkaisukeskeinen nepsy-valmentaja
- Nuotti-valmentaja (KELA)

Petri Ilmonen
- Kasvatustieteen maisteri
- TVT-asiantuntija
- Rehtori
- Aineenopettaja AO
- Luokanopettaja LO
- Vahvuusperustainen ratkaisukeskeinen nepsy-valmentaja
- Tietokirjailija

Minna Leinonen
- Sosionomi (AMK)
- Lapset puheeksi (LP) -kouluttajapätevyys
- Perheohjaaja
- Maahanmuuttajaperheiden asiantuntija
- Vahvuusperustainen ratkaisukeskeinen nepsy-valmentaja
- Toimiva lapsi ja perhe -menetelmän pätevyys (TLP)

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan kansanopistolla on mahdollisuus majoittua 35 euroa/yö jaetussa 2hh huoneessa. 1hh huoneita varaustilanteen mukaan. Majoitushinta sis. aamupalan ja liinavaatteet.

PERUUTUSEHTO
Päätös kurssin toteutumisesta perustuu hakijoitten määrään. Hakuajan päättymisen jälkeen peruutetusta opiskelupaikasta veloitamme 30% koulutuksen hinnasta. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen. Koulutusmaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24§). Keski-Pohjanmaan kansanopistolla on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli ryhmäkoko jää liian pieneksi.

Lisätietoja:
koulutussuunnittelija Minna Poutanen 044 7250 701 (ma-to)
koulutussihteeri Seija Prittinen, p. 040 808 5035
info.kansanopisto(at)kpedu.fi

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Opistontie 1, 68300 KÄLVIÄ


Kysy koulutuksesta

Puhelin: 040 8085 035

Nepalilaissyntyinen Kabita K C, 24, tekee lähihoitajan työtä Koivurinteen pal­velukodissa Pietarsaaressa. Tällä hetkellä hän työskentelee intervallihoito-osastolla. Työtehtäviin kuuluu mm. asukkaiden hoivaa ja huolenpitoa sekä toimintakyvyn ja omatoimisuuden edistämistä.

Lue lisää

Kokkolalainen Olli Ontronen oli jämäh­tänyt kaupan alalle 11 vuodeksi, vaikka ei kokenutkaan alalla vallitsevan raha ratkai­see -mentaliteetin sopivan hänen luon­teelleen. Vuonna 2017 hän päätti vihdoin ryhtyä miettimään uusia mahdollisuuksia työrintamalla, ja hakeutui opiskelemaan lähihoitajaksi.

Lue lisää

Terveydenhoitoala tulee tulevaisuudessa kärsimään yhä merkittävämmästä työvoi­mapulasta, ja siksi kaikki apukädet ovat tarpeen – vaikkapa robotin muoviset sel­laiset. Keski-Pohjanmaan ammattiopiston OnniRobo -hankkeessa työskentelevät hoitotyön opettajat Anssi Pulkkinen, Sonja Pynssi ja Niko Kaukonen sekä IT- ja media-alan opettaja Kirsi Oikari­nen saivat hiljattain käydä tutustumassa Örebrossa sijaitsevaan innovaatioasun­toon, jossa esiteltiin uusia apuvälineitä hoitajien työnteon helpottamiseksi.

Lue lisää

Sanotaan, että sote-alalla työskennellään kutsumusammatissa. 19-vuotiaan lähihoitajaopiskelija Iida Ojan kohdalla väite pitää jokseenkin paikkansa.

Lue lisää

Kokkolassa Kirkonmäen päiväkodissa työskentelevä Kira Myllykangas kertoo päätyneensä alalle omakohtaisten kokemusten innostamana.

Lue lisää

Yli kymmenen vuotta kaupan alan töitä tehnyt Marika Andersson-Petäjä allekirjoittaa tutun totuuden, jonka mukaan hoitoala on kutsumusammatti.

Lue lisää

Viisi vuotta Kokkolassa asunut Bishow Kunwar opiskelee lähihoitajaksi. Nepalista Suomeen muuttanut Kunwar kävi Kokkolaan muutettuaan ensin kielikurssin, jonka jälkeen hän hakeutui sosiaali- ja terveysalalle valmistavaan koulutukseen.

Lue lisää

Ensihoidon osaamisalasta valmistunut lähihoitaja Pasi Saari aloitti heti valmistuttuaan työt hoitotason ambulanssissa Pietarsaaressa.– Unelmatyöpaikka, hän toteaa hymyssä suin.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysala oli viimeisenä Vilhelmiina Kellokosken uratoivelistalla nuorena. Tie veikin hänet Etelä-Suomeen ensin ravintola-alan työhön ja sitten puutarha-alan opintojen jälkeen kukkakauppaan töihin. 

Lue lisää

Piia Koski-Vähälä Kannuksesta opiskelee aikuisopintoina sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa. Hän aloitti opinnot syksyllä 2014 ja valmistuu mielenterveyden ja päihdetyön osaamisalalta lähihoitajaksi lokakuussa 2016.

Lue lisää