Työnohjauksen ToTo- asiantuntijakoulutus – menetelmiä, vahvuutta ja ammatillisuutta työnohjaajan työkalupakkiin

Tavoite

Työnohjauksen Toto- asiantuntijaohjaaja- koulutuksen tavoitteena on laajentaa työnohjaajan ammattitaitoa ja osaamista työnohjaajana toimivien työnohjauksessa. Koulutus tarjoaa uusinta tietoa, monipuolisia menetelmiä sekä käytännön harjoituksia ja työkaluja, jotka auttavat osallistujia hyödyntämään ajankohtaisia työnohjausmenetelmiä ja välineitä työnohjaajien työnohjaajana. Koulutuksessa paneudutaan tämän päivän haasteisiin ja pohditaan työnohjausta yhdessä ammatillisesti ja vertaistukien. Työnohjaajan henkilökohtaista ammatillista kasvua ja työhön liittymistä edistävä keskustelu vertaistukea antavassa, myötätuntoisessa ryhmässä, vahvistaa kykyä toimia ja saada asioita tapahtumaan toivotulla tavalla.

Työnohjaajan on oltava valmis tarkastelemaan omaa toimintaansa ja kehittymään ammatillisesti jatkuvasti. Koulutus tukee tätä tavoitetta tarjoamalla osallistujille henkilökohtaisen kokemuksen itsereflektiivisestä työskentelystä ja itsetuntemuksen lisäämisestä ainutlaatuisten, Työnohjauksen ToTo- asiantuntijaohjaaja-koulutukseen kehitettyjen menetelmien ja koulutusmateriaalien avulla.

Koulutuksen tavoitteena on myös Työnohjauksen ToTo- asiantuntijaohjaajan oman hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen. Koulutukseen sisältyy erityisiä asioita, jotka keskittyvät juuri tähän aiheeseen. Koulutus syventää osallistujien ymmärrystä sitä, mitä tarkoittaa olla Työnohjauksen ToTo- asiantuntijaohjaaja ja millainen vastuu tähän rooliin liittyy. Osallistujat saavat koulutuksessa henkilökohtaisen kokemuksen siitä, kuinka voivat parhaiten tukea ja ohjata muita työnohjaajia heidän ammatillisessa kasvussaan ja hyvinvoinnissaan.

Kohderyhmä

Koulutus sopii täydennyskoulutukseksi työnohjaajille, jotka ovat suorittaneet Story:n suositusten mukaisen työnohjaajakoulutuksen ja ovat toimineet työnohjaajina.

Sisältö

ToTo- tarkoitta työnohjaajien työnohjausta (”työnohjaajalta työnohjaajalle”), jossa keskitytään työnohjaajien ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen. Tämä tarjoaa turvallisen tilan työnohjaajille reflektoida työtään, jakaa kokemuksiaan ja kehittyä työssään edelleen. Työnohjaaja tuntee toisen työnohjaajan arjen vaatimukset ja tiedostaa työn hektisyyden, prosessimaisuuden ja vaitiolon velvoittamat haasteet. ToTo- toiminta on laajentumassa osaksi työnohjaajien ammatillista kasvua ja kehittymistä myös Suomessa, ja onhan selvää, että koulutettujen ToTo- asiantuntijoiden kysyntä kasvaa maassamme edelleen.

ToTo- toiminnan ytimessä on reflektoiva oppiminen, joka tukee ja edistää työnohjaajana kehittymistä. Säännöllinen osallistuminen ToTo- ohjaukseen
- lisää itsetuntemusta
- vahvistaa itseluottamusta ja uskoa omiin kykyihin
- lisää kykyä reflektoida omaa työtään objektiivisesti
- auttaa rakentamaan ja vahvistamaan omaa työnohjaajaidentiteettiä
- tukee omaa jaksamista ja uudistumista työnohjaajana
- toimii oman työn turvallisena reflektointipaikkana ja vahvistaa ammatillisuutta

Työnohjauksen ToTo – asiantuntijaohjaajakoulutus on innovatiivinen koulutuskonsepti, jonka päätavoitteena on nostaa työnohjauksen laatu sekä työnohjaajien ammatillinen osaaminen ja hyvinvointi uudelle tasolle. Koulutus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden työnohjaajille kehittää itseään ja laajentaa osaamistaan tässä kriittisen tärkeässä ammatissa, missä työnohjaajan oma hyvinvointi ja jaksaminen ovat avainasemassa menestymisen kannalta.

Koulutuspäiviä on 8 kpl klo. 8.30- 15.15.
Päivät 1 - 2 ja 7 - 8 toteutetaan Keski-Pohjanmaan kansanopistolla, päivät 3 - 6 toteutetaan etäyhteyksin Teamisissa

Keski-Pohjanmaan kansanopistolla
Päivät 1 - 2, 18.-19.1.2024
Työnohjauksen ToTo- asiantuntija
Positiivinen psykologia ja luonteenvahvuudet ToTo- työskentelyssä

Etäyhteyksin:
Päivä 3, 13.3.2024
ToTo- työskentely työnohjaajien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäjänä.

Päivä 4, 18.4.2024
Ratkaisukeskeinen lähestyminen, re-framing ja näkökulmanvaihtaminen ToTo- työskentelyssä

Päivä 5, 16.5.2024
Työn merkityksellisyyden tunteen edistäminen ja vahvistaminen ToTo- ohjauksessa
Päivä 6, 28.8.2024
Riittämättömyyden tunteesta itsemyötätuntoon ToTo- ohjaajan ja ohjattavan hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen

Keski-Pohjanmaan kansanopistolla
Päivät 7-8, 13.-14.9.2024
Ekspressiivinen taidetyöskentely ja luonto ToTo- ohjauksessa

Lisätietoja

kouluttajat: FT, KM Merja Meriläinen ja KT Maarika Piispanen, erityisluokanopettaja ovat kysyttyjä asiantuntijoita hyvinvointikoulutuksissa, joissa pohditaan työelämän erilaisia haasteita ja niiden kohtaamista sekä työhyvinvoinnin kehittämistä ja ylläpitämistä. Meriläisen ja Piispasen työskentelyote kumpuaa ratkaisukeskeisyydestä ja siitä välittyy vahva työelämätuntemus, tutkimusperusteisuus, ja ihmisläheinen ote. He toimivat työnohjaajina (STOry) ja työnohjaajakouluttajina (STOry), ToTo- ja luontotyönohjaajakouluttajina ja ovat myös ratkaisukeskeisiä, ekspressiiviseen taideterapia- ja tunnetyöskentelyyn erikoistuneita terapeutteja, positiivisen psykologian asiantuntijoita ja ratkaisukeskeisiä neuropsykiatrisia valmentajia.

Koulutuksen sisällöllisestä laadusta ja toteutuksesta vastaavat kouluttajat Merja Meriläinen ja Maarika Piispanen. Koulutuksen hinta sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalit (sähköpostitse). Kansanopisto tarjoaa lounaan ja päiväkahvit Kälviän lähiopetuspäivinä. Kansanopistolla voi yöpyä edullisesti lähipäivien aikana: 35€/yö jaetussa 2hh. Majoitushinta sis. aamupalan ja liinavaatteet.
Lisätietoa koulutuksesta ja käytännönasioista lähetämme koulutuspaikan vahvistaneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautumisajan päätyttyä pyydämme vahvistamaan koulutuspaikan. Vahvistetun koulutuspaikan jälkeen peruutetusta paikasta perimme koko koulutushinnan. Keski-Pohjanmaan kansanopisto pidättää oikeuden perua koulutus, mikäli osallistujia ei tule riittävästi.

Lisätietoja: info.kansanopisto@kpedu.fi

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Opistontie 1, 68300 KÄLVIÄ


Kysy koulutuksesta

Puhelin: 040 8085 035

Nepalilaissyntyinen Kabita K C, 24, tekee lähihoitajan työtä Koivurinteen pal­velukodissa Pietarsaaressa. Tällä hetkellä hän työskentelee intervallihoito-osastolla. Työtehtäviin kuuluu mm. asukkaiden hoivaa ja huolenpitoa sekä toimintakyvyn ja omatoimisuuden edistämistä.

Lue lisää

Kokkolalainen Olli Ontronen oli jämäh­tänyt kaupan alalle 11 vuodeksi, vaikka ei kokenutkaan alalla vallitsevan raha ratkai­see -mentaliteetin sopivan hänen luon­teelleen. Vuonna 2017 hän päätti vihdoin ryhtyä miettimään uusia mahdollisuuksia työrintamalla, ja hakeutui opiskelemaan lähihoitajaksi.

Lue lisää

Terveydenhoitoala tulee tulevaisuudessa kärsimään yhä merkittävämmästä työvoi­mapulasta, ja siksi kaikki apukädet ovat tarpeen – vaikkapa robotin muoviset sel­laiset. Keski-Pohjanmaan ammattiopiston OnniRobo -hankkeessa työskentelevät hoitotyön opettajat Anssi Pulkkinen, Sonja Pynssi ja Niko Kaukonen sekä IT- ja media-alan opettaja Kirsi Oikari­nen saivat hiljattain käydä tutustumassa Örebrossa sijaitsevaan innovaatioasun­toon, jossa esiteltiin uusia apuvälineitä hoitajien työnteon helpottamiseksi.

Lue lisää

Sanotaan, että sote-alalla työskennellään kutsumusammatissa. 19-vuotiaan lähihoitajaopiskelija Iida Ojan kohdalla väite pitää jokseenkin paikkansa.

Lue lisää

Kokkolassa Kirkonmäen päiväkodissa työskentelevä Kira Myllykangas kertoo päätyneensä alalle omakohtaisten kokemusten innostamana.

Lue lisää

Yli kymmenen vuotta kaupan alan töitä tehnyt Marika Andersson-Petäjä allekirjoittaa tutun totuuden, jonka mukaan hoitoala on kutsumusammatti.

Lue lisää

Viisi vuotta Kokkolassa asunut Bishow Kunwar opiskelee lähihoitajaksi. Nepalista Suomeen muuttanut Kunwar kävi Kokkolaan muutettuaan ensin kielikurssin, jonka jälkeen hän hakeutui sosiaali- ja terveysalalle valmistavaan koulutukseen.

Lue lisää

Ensihoidon osaamisalasta valmistunut lähihoitaja Pasi Saari aloitti heti valmistuttuaan työt hoitotason ambulanssissa Pietarsaaressa.– Unelmatyöpaikka, hän toteaa hymyssä suin.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysala oli viimeisenä Vilhelmiina Kellokosken uratoivelistalla nuorena. Tie veikin hänet Etelä-Suomeen ensin ravintola-alan työhön ja sitten puutarha-alan opintojen jälkeen kukkakauppaan töihin. 

Lue lisää

Piia Koski-Vähälä Kannuksesta opiskelee aikuisopintoina sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa. Hän aloitti opinnot syksyllä 2014 ja valmistuu mielenterveyden ja päihdetyön osaamisalalta lähihoitajaksi lokakuussa 2016.

Lue lisää

Keskussairaalassa päivystävät kesälääkärit kävivät ennen kesätöiden alkua Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Kiurun koulutuksessa Hyvinvointikampuksella. Lääkärit harjoittelivat simulaatiotilassa käytännön toimenpiteitä elvytystilanteessa.

Lue lisää

Kätilön ja karjakon töistä lapsena haaveillut Lea Haasala on työskennellyt jo pitkään hoiva-alalla. Esimies ehdotti hänelle eräänä päivänä kahvipöydässä Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittamista työn ohessa.

Lue lisää

Ilkka Tossavainen valmistui hierojaksi kesäkuussa. Tiivis opiskelu vaati aikatauluttamista ja taloudenkin osalta tasapainottelua, mutta alanvaihtajaa motivoi unelma, jonka hän oli päättänyt toteuttaa.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa opiskeleva kokkolalainen Joonatan Kinnunen valitsi alan siksi, että hän haluaa auttaa ihmisiä. Kinnunen on yksi niistä lähihoitajaopiskelijoista, jotka hakivat ja pääsivät erikoistumaan ensihoidon osaamisalaan. Ensihoitajat valitaan soveltuvuuskokein, jossa on sekä kirjallinen että fyysinen osuus.

Lue lisää

Kälviäläinen Marika Kamula (25) valmistui lähihoitajaksi vuonna 2010. Tuolloin hän valitsi osaamisalakseen lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon. Valinta osui tavallaan kohdilleen, sillä Marika jäi tuolloin äitiyslomalle ja lopulta hän oli kotona kolmen pienen lapsensa kanssa.

Lue lisää

Luotolaiset Emilia Niemelä ja Fanny Svenfelt ovat opiskelleet suomen kieltä yläasteelta lähtien. Täysin ruotsinkielisellä kotiseudulla suomea käytetään kuitenkin vähän, joten tytöt hakeutuivat yläasteen jälkeen Kokkolaan opiskelemaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa.

Lue lisää

Pietarsaaressa asuva Ikra Osman pääsi Suomeen perheensä kanssa seitsemän vuotta sitten. Nyt 18-vuotias nuori nainen opiskelee viimeistä vuotta lähihoitajaksi ja tähtää työelämään.

Lue lisää

Oral Hammaslääkärit -ketjun Kokkolan toimipaikassa oli tarvetta uusille työntekijöille. Henkilöstöhankinnassa oli aiemmin koettu haasteita, joten luontevaksi vaihtoehdoksi muodostui oppisopimuksella kouluttaminen. Tavoitteena oli, että lähihoitajan taustakoulutuksella olevat oppisopimuskoulutettavat suorittaisivat suunhoidon osaamisalan kaksi tutkinnon osaa noin vuoden mittaisen koulutuksen aikana työpaikalla oppien, ja heille solmittaisiin vakituiset työsopimukset Oralille valmistumisen jälkeen.

Lue lisää

Hilda Nopanen, 26 on hyvä esimerkki siitä, että harrastuksesta voi kehittyä ammatti, sekä myös siitä, että jatko-opintoihin voi hakeutua lähihoitajan papereilla.

Lue lisää