Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Kokkola / Työvoimakoulutus (706587)

Tavoite

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi! Lähihoitajan koulutus antaa sinulle laaja-alaiset valmiudet työskennellä sosiaali- ja terveysalalla lähihoitajan tehtävissä.

Koulutus järjestetään Kokkolassa. Sinulla on lähihoitajaksi valmistumisen jälkeen eriomaiset työllistymismahdollisuudet.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille, jotka ovat kiinnostuneet hoitoalasta.

Kielitaitovaatimus : Hyvä suullinen ja kirjallinen suomenkielen taito B1.1 taso.

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja osaa toimia työssään alan säädöksiä ja toimintaohjeita sekä arvoperustaa ja ammattietiikkaa noudattaen. Hän osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä moniammatillisissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan tai potilaan terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä sekä kasvua ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatuksen toimintaympäristöissä. Hän osaa antaa asiakaslähtöisesti palvelujen ohjausta, hyödyntää hyvinvointiteknologiaa ja kehittää omaa ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen mukaisesti. Hän osaa huolehtia potilas- ja asiakasturvallisuudesta, toimia aseptisesti ja ergonomisesti sekä huolehtia työturvallisuudestaan ja työhyvinvoinnistaan.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja. Tutkinnon laajuus 180 osp.

Koulutus sisältää 4- 5 tutkinnon osaa oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan sekä yhteisiä opintoja.

Lähiopetus, työssäoppiminen ja näytöt toteutetaan Kokkolassa, lähipäivät noin 3 päivää viikossa ja 2 itsenäisen työskentelyn päivää. Noin 1 - 2 päivää / kuukausi Kokkolassa. Päivien pituus (6-)7 h / päivä

Tutkinnon osat:
· Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
· Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp
· Valinnainen tutkinnonosa oman HOKSin mukaan
·. Osaamisala alkaa elokuussa 2023


· Yhteiset tutkinnon osa 35 osp, ytot: toteutetaan pääasiassa verkossa. Yhteiset ainet suoritetaan syksyn 2022 ja kevän 2023 aikana.

· Suomi toisena kielenä mahdollisuus
· Oppisopimusmahdollisuus myös esim osaamisala- vaiheessa työnantajan tarjoaman mahdollisuuden mukaan.

Koulutuksessa on lomaa 4 viikkoa heinäkuussa 2023.
Koulutus päättyy alustavasti keväällä 2024 oman henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Linkki tutkinnon perusteisiin

Lisätietoja

Koulutukseen haetaan internetsivuilla www.te-palvelut.fi kohdassa haussa oleva työvoimakoulutus. Täytä hakemus
huolellisesti, sillä hakijat valitaan hakemuksen perusteella valintahaastatteluun.

Tarkista, että hakemuksessasi on toimiva puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, sillä kutsut laitetaan sähköisesti.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen osallistumisen.
- fyysiset sairaudet, kuten tuki ja liikuntaelin sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä.
- päihteiden ongelmakäyttö ja päihderiippuvuus

Lisätietoa koulutuksesta:

Tutkintovastaava Jaana Sinko, KPEDU, puh. 040 807 3562, jaana.sinko@kpedu.fi
Lehtori Leena Sundell puh. 044 725 0563, leena.sundell@kpedu.fi

Hakijapalvelut puh 040 808 5010

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Närvilänkatu 8, 67100 KOKKOLA


Hakijapalvelut

Puhelin: 040 808 5010

Nepalilaissyntyinen Kabita K C, 24, tekee lähihoitajan työtä Koivurinteen pal­velukodissa Pietarsaaressa. Tällä hetkellä hän työskentelee intervallihoito-osastolla. Työtehtäviin kuuluu mm. asukkaiden hoivaa ja huolenpitoa sekä toimintakyvyn ja omatoimisuuden edistämistä.

Lue lisää

Kokkolalainen Olli Ontronen oli jämäh­tänyt kaupan alalle 11 vuodeksi, vaikka ei kokenutkaan alalla vallitsevan raha ratkai­see -mentaliteetin sopivan hänen luon­teelleen. Vuonna 2017 hän päätti vihdoin ryhtyä miettimään uusia mahdollisuuksia työrintamalla, ja hakeutui opiskelemaan lähihoitajaksi.

Lue lisää

Terveydenhoitoala tulee tulevaisuudessa kärsimään yhä merkittävämmästä työvoi­mapulasta, ja siksi kaikki apukädet ovat tarpeen – vaikkapa robotin muoviset sel­laiset. Keski-Pohjanmaan ammattiopiston OnniRobo -hankkeessa työskentelevät hoitotyön opettajat Anssi Pulkkinen, Sonja Pynssi ja Niko Kaukonen sekä IT- ja media-alan opettaja Kirsi Oikari­nen saivat hiljattain käydä tutustumassa Örebrossa sijaitsevaan innovaatioasun­toon, jossa esiteltiin uusia apuvälineitä hoitajien työnteon helpottamiseksi.

Lue lisää

Sanotaan, että sote-alalla työskennellään kutsumusammatissa. 19-vuotiaan lähihoitajaopiskelija Iida Ojan kohdalla väite pitää jokseenkin paikkansa.

Lue lisää

Kokkolassa Kirkonmäen päiväkodissa työskentelevä Kira Myllykangas kertoo päätyneensä alalle omakohtaisten kokemusten innostamana.

Lue lisää

Yli kymmenen vuotta kaupan alan töitä tehnyt Marika Andersson-Petäjä allekirjoittaa tutun totuuden, jonka mukaan hoitoala on kutsumusammatti.

Lue lisää

Viisi vuotta Kokkolassa asunut Bishow Kunwar opiskelee lähihoitajaksi. Nepalista Suomeen muuttanut Kunwar kävi Kokkolaan muutettuaan ensin kielikurssin, jonka jälkeen hän hakeutui sosiaali- ja terveysalalle valmistavaan koulutukseen.

Lue lisää

Ensihoidon osaamisalasta valmistunut lähihoitaja Pasi Saari aloitti heti valmistuttuaan työt hoitotason ambulanssissa Pietarsaaressa.– Unelmatyöpaikka, hän toteaa hymyssä suin.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysala oli viimeisenä Vilhelmiina Kellokosken uratoivelistalla nuorena. Tie veikin hänet Etelä-Suomeen ensin ravintola-alan työhön ja sitten puutarha-alan opintojen jälkeen kukkakauppaan töihin. 

Lue lisää

Piia Koski-Vähälä Kannuksesta opiskelee aikuisopintoina sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa. Hän aloitti opinnot syksyllä 2014 ja valmistuu mielenterveyden ja päihdetyön osaamisalalta lähihoitajaksi lokakuussa 2016.

Lue lisää