Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Kokkola/ Monimuoto

Tavoite

Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kuntoutus- ja kasvatustehtävissä. Lähihoitajan työtä voi tehdä mm.asiakkaan kotona, sairaalassa, ikäihmisten palveluasumisen yksiköissä, päiväkodeissa, kouluissa ja toimintakeskuksissa sekä erilaisissa asumispalveluissa. Tutkinnon suorittamisen jälkeen tavoitteena on työllistyä alueemme eri asiakasryhmien sosiaali- ja terveysalan monipuolisiin ja mielenkiintoisiin työtehtäviin. Lähihoitajan työ on vastuullista, mielenkiintoista ja monipuolista yhteistyötä erilaissa moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan osalta on erityisen tärkeää huomioida alalle soveltuvuus (Soralaki).

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla sairaudet, jotka rajoittavat toimintakykyä tai estävät käytönnön tehtävissä tai työssä toimimisen:
- psyykkiset sairaudet, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus,
- fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat,
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Opiskeluun kuuluu alaikäisten kanssa työskentelyä, joka edellyttää, että jokainen opiskelijaksi valittu esittää rikostaustaotteen.

Lisätietoa: https://bit.ly/2njUFsY

Lähihoitajalta edellytetään hyvää ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoa sekä kykyä tukea eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten voimavaroja ja toimintakykyä.

Opinnot sisältävät lääkelaskuja, joita ei voida mukauttaa.

Jatkuva haku on suunnattu sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa. (Katso lisätietoja: https://www.kpedu.fi/hakijalle/hakeutuminen-koulutukseen/yhteishaku-ja-jatkuva-haku) Jatkuvan haun koulutukseen voi hakea tällä sivustolla, kun haku on avoinna. Mikäli haku on suljettu, mutta sinulla on jo alan opintoja, voit tiedustella hakijapalveluista mahdollisuutta jatkaa opintojasi.

Lisätietoa valintaperusteista ja vaatimuksista löydät täältä: https://www.kpedu.fi/hakijalle/hakeutuminen-koulutukseen/valintaperusteet-ja-vaatimukset

Sisältö

Opinnot alkavat orientaatiopäivillä 24.-25.10.2023.

Ammatilliset pakolliset tutkinnonosat toteutetaan monimuoto opetuksena 1 päivä ja 1 ilta / viikko. Tällä hetkellä päivät on suunniteltu niin, että päivä opetus on tiistaisin ja iltaopetus keskiviikkoisin. Viikonpäivät voivat vaihdella. Opiskelijalle tehdään HOKS eli henkilökohtainenn opiskelun kehittämissuunnitelma jonka mukaan opinnot etenevät.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 55 osp:
- Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp (monimuototeutus)
- Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp (monimuotototeutus)

Osaamisalaopinnot 75 osp:
- Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
- Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Osaamisala on päätoimista opiskelua ja viikottaiset lähipäivien määrät voivat vaihdella. Osaamisalaa ei toteuteta monimuoto toteutuksena. Osaamisala sisältää 2 tutkinnon osaa ja molemmissa on noin 6 viikkoa työelämässä oppimista ja näyttö. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on pääsääntöisesti kaksivuorotyötä.
Osaamisaloissa on 2 tutkinnon osaa. Osaamisaloista on valittavana Sairaanhoito ja huolenpito ja Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala. Jos sinulla on mielenkiinnon kohteena jokin muu osaamisala niin keskustele sen aloittamisajankohdasta vastuuohjaajan kanssa.

Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa 15 osp oman henkilökohtaisen osaamisen
kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.

Yhteiset tutkinnonosat 35 osp:
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Mikäli olet kiinnostunut suorittamaan opintoja työnohessa, on se mahdollista monimuotokoulutuksen ohessa. Koulutuksessa on kuitenkin tavoitteena edistää opintoja päätoimisesti ja koulutuksessa edellytetään mahdollisuutta irtautua työstä lähiopetuspäiviin ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoihin.

Kaikissa tutkinnon osissa annetaan osaamisesta näyttö, joka toteutetaan pääsääntöisesti työtehtävissä työpaikalla. Kaikki osaamisalat sisältävät kaksi näyttöä työpaikalla.

Opintojen alussa sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan sinulla jo oleva osaaminen, esim. työssä tai aiemmissa opinnoissa hankittu osaaminen. Opintojen sisältö, toteutustapa ja arvioitu kesto tarkentuvat HOKS-suunnitelman laadinnan yhteydessä.

Linkki tutkinnon perusteisiin

Lisätietoja

Kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. Soveltuvuuskokeet ovat
29.9.2023,
5.10.2023
26.10.2023
7.12.2023Lisätietoa hakeutumisesta sekä koulutuksesta:
hakijapalvelut(at)kpedu.fi tai p. 040 808 5010
Lotta Brännkärr, p. 040 807 3523

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi


Voit tiedustella oppisopimuspalveluistamme koulutuksen suorittamisesta oppisopimuksella. Yhteyshenkilönä on oppisopimussuunnittelija Marjaana Peltoniemi 040 3596244.
Lisätietoa oppisopimuksesta: https://www.kpedu.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Närvilänkatu 8, 67100 KOKKOLA


Hakijapalvelut

Puhelin: 040 808 5010

Nepalilaissyntyinen Kabita K C, 24, tekee lähihoitajan työtä Koivurinteen pal­velukodissa Pietarsaaressa. Tällä hetkellä hän työskentelee intervallihoito-osastolla. Työtehtäviin kuuluu mm. asukkaiden hoivaa ja huolenpitoa sekä toimintakyvyn ja omatoimisuuden edistämistä.

Lue lisää

Kokkolalainen Olli Ontronen oli jämäh­tänyt kaupan alalle 11 vuodeksi, vaikka ei kokenutkaan alalla vallitsevan raha ratkai­see -mentaliteetin sopivan hänen luon­teelleen. Vuonna 2017 hän päätti vihdoin ryhtyä miettimään uusia mahdollisuuksia työrintamalla, ja hakeutui opiskelemaan lähihoitajaksi.

Lue lisää

Terveydenhoitoala tulee tulevaisuudessa kärsimään yhä merkittävämmästä työvoi­mapulasta, ja siksi kaikki apukädet ovat tarpeen – vaikkapa robotin muoviset sel­laiset. Keski-Pohjanmaan ammattiopiston OnniRobo -hankkeessa työskentelevät hoitotyön opettajat Anssi Pulkkinen, Sonja Pynssi ja Niko Kaukonen sekä IT- ja media-alan opettaja Kirsi Oikari­nen saivat hiljattain käydä tutustumassa Örebrossa sijaitsevaan innovaatioasun­toon, jossa esiteltiin uusia apuvälineitä hoitajien työnteon helpottamiseksi.

Lue lisää

Sanotaan, että sote-alalla työskennellään kutsumusammatissa. 19-vuotiaan lähihoitajaopiskelija Iida Ojan kohdalla väite pitää jokseenkin paikkansa.

Lue lisää

Kokkolassa Kirkonmäen päiväkodissa työskentelevä Kira Myllykangas kertoo päätyneensä alalle omakohtaisten kokemusten innostamana.

Lue lisää

Yli kymmenen vuotta kaupan alan töitä tehnyt Marika Andersson-Petäjä allekirjoittaa tutun totuuden, jonka mukaan hoitoala on kutsumusammatti.

Lue lisää

Viisi vuotta Kokkolassa asunut Bishow Kunwar opiskelee lähihoitajaksi. Nepalista Suomeen muuttanut Kunwar kävi Kokkolaan muutettuaan ensin kielikurssin, jonka jälkeen hän hakeutui sosiaali- ja terveysalalle valmistavaan koulutukseen.

Lue lisää

Ensihoidon osaamisalasta valmistunut lähihoitaja Pasi Saari aloitti heti valmistuttuaan työt hoitotason ambulanssissa Pietarsaaressa.– Unelmatyöpaikka, hän toteaa hymyssä suin.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysala oli viimeisenä Vilhelmiina Kellokosken uratoivelistalla nuorena. Tie veikin hänet Etelä-Suomeen ensin ravintola-alan työhön ja sitten puutarha-alan opintojen jälkeen kukkakauppaan töihin. 

Lue lisää

Piia Koski-Vähälä Kannuksesta opiskelee aikuisopintoina sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa. Hän aloitti opinnot syksyllä 2014 ja valmistuu mielenterveyden ja päihdetyön osaamisalalta lähihoitajaksi lokakuussa 2016.

Lue lisää