Sertifioitu ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelma (Advanced Solution-Focused Practitioner)

Tavoite

Koulutuksen jälkeen opiskelija:
- Ymmärtää ratkaisukeskeisen lyhytterapian taustafilosofian ja periaatteet
- On tutustunut terapiatyön eri viitekehysten tunnusomaisiin piirteisiin
- On tutustunut mielenterveyden diagnostiikan perusteisiin
- Tuntee ratkaisukeskeiset haastattelumenetelmät ja osaa käyttää niitä
- Osaa soveltaa ratkaisukeskeisen lyhytterapian menetelmiä erilaisten asiakkaiden kanssa työskenneltäessä
- Tuntee tavallisimpien mielenterveyden ongelmien hoitoon soveltuvat
ratkaisukeskeiset menetelmät
- Osaa soveltaa ratkaisukeskeisiä työtapoja työhyvinvoinnin edistämiseksi työyhteisössä
- On perehtynyt positiivinen psykologiaan ja osaa hyödyntää siitä saatavaa tietoa terapeuttisessa viitekehyksessä

Kohderyhmä

Koulutus antaa osallistujille valmiudet käyttää asiakastyössä ratkaisukeskeisiä, lyhytterapeuttisia menetelmiä. Koulutus soveltuu erityisesti sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja muiden vastaavien alojen työntekijöille. Koulutussuosituksena on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Sisältö

Tämä 40 op:n laajuinen ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelma noudattaa IASTI:n (International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes) asettamia toisen tason vaatimuksia.

Koulutusohjelma kestää 15 kuukautta ja sen voi suorittaa oman työn ohella.
Koulutus sisältää ns. psykoterapeuttisten valmiuksien opinnot (näitä opintoja edellytetään mahdolliseen psykoterapeuttikoulutukseen hakeuduttaessa).
Koulutusohjelma toteutetaan monimuoto-opetuksena vaihdellen lähi- ja etäopetusta, itsenäistä opiskelua ja pienryhmätyöskentelyä.

Koulutus koostuu:
- lähiopetuspäivistä (12 kpl), joista neljä kappaletta Helsingissä (vieraileva kansanvälinen kouluttaja, opetus englannin kielellä).
- työskentelystä oppimisalustalla
- pienryhmätapaamisista
- kirjallisuuteen perehtymisestä (pakolliset kirjat suomenkielisiä)
- itsenäisestä asiakastyön harjoittelusta lyhytterapeuttisin menetelmin (100 tuntia, jossa 1 tunti on 45 min)
- loppuraportista

Koulutus kattaa lisäksi Reteaming –valmentajapätevyyden saamiselle edellytyksenä olevan koulutusosan. Ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelman hyväksytysti suorittaneet voivat halutessaan jatkaa lisäkoulutukseen ja saada seuraavan tason sertifioinnin (Master Solution Focused Practitioner of therapy).

Koulutuspäivät:
Koulutus alkaa maaliskuussa 2022 ja päättyy toukokuussa 2023.
Läsnäoloa vaativat koulutuspäivät ovat
24.-25.3.2022 lähikoulutuspäivät Kälviällä
26.4.2022 etäyhteyksin verkossa
1.6.2022 etäyhteyksin verkossa
29.8.2022 lähikoulutuspäivä Kälviällä
13.-14.10.2022 lähikoulutuspäivät Helsingissä
7.11.2022 etäyhteyksin verkossa
20.1.2023 etäyhteyksin verkossa
xx.3.2023 2 lähikoulutuspäivää Helsingissä (päivät ilmoitetaan myöhemmin)
18.4.2023 etäyhteyksin verkossa
30.-31.5.2023 lähikoulutuspäivät ja koulutuksen päätöspäivät Kälviällä

Lisätietoja

kouluttajat: Koulutuksen opetussisällöstä huolehtii Lyhytterapiainstituutti. Opettajat ovat pitkän koulutuskokemuksen omaavia alansa ammattilaisia, joilla on muun koulutuksensa lisäksi ratkaisukeskeinen vaativan erityistason psykoterapeuttikoulutus.
Lisätietoihin koulutuksen sisällöstä vastaa koulutuksen vastuukouluttaja kouluttajapsykoterapeutti (VET) Maiju Ahola maiju.ahola(at)lti.fi / 09 4362556

HAKEMINEN:

Koulutukseen valitaan opiskelijat hakuajan päättymisen jälkeen. Liitä hakemukseen liitetiedosto, josta löytyy seuraavat tiedot:
1. pohjakoulutus
2. kuvaus tämän hetkisestä työnkuvasta (erityisesti ihmisten kanssa tehtävästä auttamis- ja/tai keskustelutyöstä)
3. muu sosiaali- terveys-, opetus- tai kasvatusalan työkokemus
4. missä/miten aiot suorittaa koulutukseen sisältyvän harjoittelun
5. miten toivot hyödyntäväsi saamaasi koulutusta.

Huom! Hakemusta ei huomioida, jos liitetiedostoon pyydetyt tiedot puuttuvat. Täytä hakemus huolellisesti ja kirjaa liitetiedostoon pyydetyt asiat. Tiedot helpottavat opiskelijavalintoja etkä tule sivuutetuksi puutteellisten hakutietojen takia. Todistuskopioita ei tarvitse toimittaa hakuvaiheessa.

Keski-Pohjanmaan kansanopisto tarjoaa lounaan kansanopistolla järjestettävillä lähipäivillä. Kansanopistolla voi yöpyä edullisesti Kälviällä järjestettävien lähipäivien aikaan. Majoitustiedustelut: info.kansanopisto@kpedu.fi

Huom! Helsingin koulutuspäivien kustannukset eivät sisälly koulutuksen hintaan.

Lisätietoja: info.kansanopisto@kpedu.fi tai koulutuksen käytännön asiat koulutussuunnittelija sari.hiltunen(at)kpedu.fi / 040 8073 512

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Opistontie 1, 68300 KÄLVIÄ


Kysy koulutuksesta

Puhelin: 040 8085 035

Nepalilaissyntyinen Kabita K C, 24, tekee lähihoitajan työtä Koivurinteen pal­velukodissa Pietarsaaressa. Tällä hetkellä hän työskentelee intervallihoito-osastolla. Työtehtäviin kuuluu mm. asukkaiden hoivaa ja huolenpitoa sekä toimintakyvyn ja omatoimisuuden edistämistä.

Lue lisää

Kokkolalainen Olli Ontronen oli jämäh­tänyt kaupan alalle 11 vuodeksi, vaikka ei kokenutkaan alalla vallitsevan raha ratkai­see -mentaliteetin sopivan hänen luon­teelleen. Vuonna 2017 hän päätti vihdoin ryhtyä miettimään uusia mahdollisuuksia työrintamalla, ja hakeutui opiskelemaan lähihoitajaksi.

Lue lisää

Terveydenhoitoala tulee tulevaisuudessa kärsimään yhä merkittävämmästä työvoi­mapulasta, ja siksi kaikki apukädet ovat tarpeen – vaikkapa robotin muoviset sel­laiset. Keski-Pohjanmaan ammattiopiston OnniRobo -hankkeessa työskentelevät hoitotyön opettajat Anssi Pulkkinen, Sonja Pynssi ja Niko Kaukonen sekä IT- ja media-alan opettaja Kirsi Oikari­nen saivat hiljattain käydä tutustumassa Örebrossa sijaitsevaan innovaatioasun­toon, jossa esiteltiin uusia apuvälineitä hoitajien työnteon helpottamiseksi.

Lue lisää

Sanotaan, että sote-alalla työskennellään kutsumusammatissa. 19-vuotiaan lähihoitajaopiskelija Iida Ojan kohdalla väite pitää jokseenkin paikkansa.

Lue lisää

Kokkolassa Kirkonmäen päiväkodissa työskentelevä Kira Myllykangas kertoo päätyneensä alalle omakohtaisten kokemusten innostamana.

Lue lisää

Yli kymmenen vuotta kaupan alan töitä tehnyt Marika Andersson-Petäjä allekirjoittaa tutun totuuden, jonka mukaan hoitoala on kutsumusammatti.

Lue lisää

Viisi vuotta Kokkolassa asunut Bishow Kunwar opiskelee lähihoitajaksi. Nepalista Suomeen muuttanut Kunwar kävi Kokkolaan muutettuaan ensin kielikurssin, jonka jälkeen hän hakeutui sosiaali- ja terveysalalle valmistavaan koulutukseen.

Lue lisää

Ensihoidon osaamisalasta valmistunut lähihoitaja Pasi Saari aloitti heti valmistuttuaan työt hoitotason ambulanssissa Pietarsaaressa.– Unelmatyöpaikka, hän toteaa hymyssä suin.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysala oli viimeisenä Vilhelmiina Kellokosken uratoivelistalla nuorena. Tie veikin hänet Etelä-Suomeen ensin ravintola-alan työhön ja sitten puutarha-alan opintojen jälkeen kukkakauppaan töihin. 

Lue lisää

Piia Koski-Vähälä Kannuksesta opiskelee aikuisopintoina sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa. Hän aloitti opinnot syksyllä 2014 ja valmistuu mielenterveyden ja päihdetyön osaamisalalta lähihoitajaksi lokakuussa 2016.

Lue lisää