Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, yhteishaku 2024

Tavoite

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on tarvittava perusosaaminen sähkö- ja automaatioalan asennus-, jakelun-, siirron-, korjauksen-, huolto-, ohjaus- ja kunnossapitotehtäviin. Sähkö- ja automaatioalan peruskoulutuksesta saat hyvät valmiudet itsesi ja ammattitaitosi edelleen kehittämiseen sekä tietoyhteiskunnassa toimimiseen.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. sähköasentajana tai automaatioasentajana
- rakennusten sähköasennuksia tekevässä urakointiliikkeessä
- sähkön tuotanto-, jakelu- ja siirtoyhtiöissä
- teollisuuslaitoksessa asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtävissä
- sähkötarvikeliikkeessä asiakaspalvelussa
- itsenäisenä yrittäjänä (vasta 3 vuoden työkokemuksen jälkeen).

Kohderyhmä

Yhteishaku on tarkoitettu perusopetuksen ja valmentavan koulutuksen päättäville nuorille. Yhteishaussa voivat lisäksi hakea muut vailla toisen asteen tutkintoa olevat..

Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta ja huolellisuutta sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Alan tekniikan nopea kehittyminen edellyttää ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä.

Sisältö

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkinto koostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (35 osp).

Kaikille pakollinen tutkinnon osa 30 osp:
- Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen

Sähköasentajille pakollinen tutkinnon osa 45 osp:
- Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset

Automaatioasentajat, valinnainen tutkinnon osa 45 osp, jokin seuraavista:
- Kappaletavara-automaatioasennukset 45 osp
- Prosessiautomaatioasennukset 45 osp
- Rakennusautomaatioasennukset 45 ops

Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 70 osp

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp:
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunta- ja työelämä osaaminen

Sähköasentajaksi tai automaatioasentajaksi opiskellaan Kokkolassa Ammattikampuksella.

Ensimmäisenä vuonna opiskelet kaikille yhteisiä ammatillisia tutkinnon osia sekä puolet yhteisistä opinnoista. Opiskelijat jaetaan tutkintonimikkeiden (sähköasentaja, automaatioasentaja) mukaisiin ryhmiin ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Toisena ja kolmantena vuonna syvennät ammatillista osaamistasi sekä opiskelet vähintään puoli vuotta alan yrityksessä.

Alan ammattilaiselle on välttämätöntä sähköturvallisuusmääräysten mukaisten työtapojen sisäistäminen sekä sähkö-, automaatio- ja tietotekniikan perusosaaminen. Myös käytettävien materiaalien ja komponenttien sekä työkalujen tuntemusta ja käsittelytaitoa tarvitaan kaikissa sähkö- ja automaatiotehtävissä.

Linkki tutkinnon perusteisiin

Lisätietoja

Sähköasentajan tai automaatioasentajan tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Alan tyypillisimpiä jatko-opintoja ovat:
- sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto
- sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto
- insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

Lisätietoja koulutuksesta:
hakijapalvelut(at)kpedu.fi, p. 040 808 5010

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Talonpojankatu 8, 67100 KOKKOLA


Hakijapalvelut

Puhelin: 040 808 5010

Sähköalaa Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa opiskellut Karoliina Lintinen työskentelee tänä päivänä nokkamiehenä. 

Lue lisää

Kalajoelta kotoisin oleva Santtu Manninen päätyi Kokkolaan opiskelemaan sähkö- ja automaatioalaa kaverin vinkkaamana. Myös LVI-ala olisi kiinnostanut, mutta opiskelupaikka aukesi lopulta sähköpuolelle. Nyt mielenkiintoisia opintoja on takana pian kaksi vuotta.

Lue lisää

Veljekset Lasse ja Olli Kalliokoski ovat suorastaan automaatioasentajien suvusta. Vanhempi veli Miika valmistui Kokkolasta automaatioasentajaksi muutama vuosi sitten ja myös isä on alan ammattilainen.

Lue lisää

Toista vuotta sähköasentajiksi opiskelevat Miikka Honkaniemi Kokkolasta ja Niko Parhiala Kannuksesta ovat päässeet tekemään sähkötöitä lattiasta kattoon.

Lue lisää

– Vaikka talouden tilanne on Suomessa ja maailmalla heikkenevä, haluaa tavallinen kuluttaja investoida energiaa säästäviin ja tuottaviin ratkaisuihin.

Lue lisää