Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO)®

Tavoite

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutuksessa tutkitaan eri tavoin, miten olemme oppineet ja tottuneet toimimaan vuorovaikutustilanteissa. Koulutus kehittää taitoja kohdata, kuunnella ja ymmärtää itseä ja muita ihmisiä myös haasteellisissa tilanteissa sekä työpaikalla että yksityiselämässä. Lisäksi koulutus antaa konkreettiset työkalut konfliktien käsittelyyn ja sovitteluun.

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutus perustuu Nonviolent Communication -prosessiin (NVC). NVC-menetelmällä pyritään selkeyttämään kuuntelemista ja puhumista. NVC-prosessin opiskelu kehittää tunnetaitojemme lisäksi myös tarvetaitojamme. Koulutuksen tavoitteena on tukea yhteyden rakentamista ja säilyttämistä itseen ja toisiin haasteellisissa tilanteissa, lisätä kykyä tarkkailla omia ajatuksiaan, tunteitaan ja tarpeitaan sekä valita tietoisesti ja tarvelähtöisesti, miten toimia eri tilanteissa omien arvojensa mukaisesti myös toisten tarpeet huomioiden. Itsen ja muiden kanssa toimeen tuleminen, omien ja muiden tunteiden ja tarpeiden kohtaaminen, kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen, sekä ristiriitojen rakentava käsittely ja sovittelu ovat osa tärkeitä sosioemotionaalisia taitoja, joita arvostetaan ja tarvitaan monella alueella. Sujuva vuorovaikutus ei kuitenkaan ole itsestään selvä asia ja onneksi vuorovaikutus- ja empatiataitoja voikin oppia, harjoitella ja kehittää. Empatia, eli yhteyden rakentaminen itseen ja toiseen tarvelähtöisesti kuuntelemalla, on NVC-koulutuksen lähtökohta.

Kohderyhmä

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät ihmisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille. Kohderyhmään kuuluvat lisäksi muun muassa HR-ammattilaiset, yrittäjät ja kaikki itsensä kehittämisestä ja vuorovaikutuksesta kiinnostuneet.

Sisältö

Koulutus koostuu lähiopetusjaksoista ja ohjattusta etäopiskelusta. Koulutuksen kokonaiskesto on 8 kuukautta ja se sisältää 18 lähiopetuspäivää, jotka toteutetaan 3 päivän jaksoissa n. 1–2 kuukauden välein. Koulutukseen osallistuvalta opiskelijalta edellytetään tietokoneen peruskäyttötaitoja sekä mahdollisuutta käyttää tietokonetta opintojen aikana. Koulutuspäivinä käsitellään lähipäivien välillä tehtäviä empatiaharjoituksia ja muita välitehtäviä. Välitehtävät sisältävät myös oppimispäiväkirjan kirjoittamista ja muuta omien taitojen arviointia. Empatiaharjoituksia tehdään oman empatiaparin ja -perheen kanssa viikoittain.

Koulutuksen lähipäivien aikataulu:
NVC perusteet
15. -17.9.2023, päivät 1-3

Sovelletaan NVC- prosessin askelia omassa elämässä
20.-22.10.2023, päivät 4-6

Kuunnellaan toista ja ilmaistaan itseään rakentavasti
1.-3.12.2023, päivät 7-9

Arvioidaan omia ja muiden kohtaamisen taitoja
26.-28.1.2024, päivät 10-12
23.-25.2.2024, päivät 13-15

Oppimistöiden katselmus, loppujuhlat
5.-7.4.2024, päivät 16-18

Lähikoulutuspäivät toteutetaan klo.9 - 17. Lähipäivien tarkemmat sisällöt löytyvät linkistä:
https://savannaconnexions.fi/koulutukset/rakentavan-vuorovaikutuksen-ohjaaja/sisalto/

Opiskelijan osaaminen viedään Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija niin haluaa. Suoritettuaan hyväksyttävästi kaikki lähijaksot ja välitehtävät opiskelija saa todistuksen Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutuksen suorittamisesta. Koulutus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa koulutuspäivissä. Näin koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä.

Lisätietoja

kouluttajat: Hanna Savanna, certified NVC trainer, NVC- sovittelija, TRE- ohjaaja

Koulutuksen hinta 3150€ sisältää opetuksen ja ohjauksen lisäksi koulutuspäivien lounaat sekä koulutukseen kuuluvan materiaalipaketin. Materiaalipaketin saat itsellesi ensimmäisillä lähipäivillä.
Jos haluat lisätietoa koulutuksesta, ota yhteyttä infi.kansanopisto@kpedu.fi Lähetämme sinulle linkin 1,5 tunnin tallenteeseen, jossa Hanna Savanna kertoo koulutuksesta.

Keski-Pohjanmaan kansanopistolla on mahdollisuus majoittua koulutuksen aikana. Hinta jaetussa 2hh 35 euroa/hlö/yö ja 1hh 50 euroa/yö (jos tilaa). Hinta sisältää liinavaatteet ja pyyhkeen. Majoitukseen ym. käytännön järjestelyihin liittyvät tiedustelut: info.kansanopisto@kpedu.fi

Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen peruutetusta paikasta perimme 30% kurssihinnasta. Vahvistetun kurssipaikan jälkeen peruutetuista paikasta perimme 50% kurssihinnasta.
Lisätietoja: info.kansanopisto@kpedu.fi / 040 8073 512 koulutussuunnittelija

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Opistontie 1, 68300 KÄLVIÄ


Kysy koulutuksesta

Puhelin: 040 8085 035

Nepalilaissyntyinen Kabita K C, 24, tekee lähihoitajan työtä Koivurinteen pal­velukodissa Pietarsaaressa. Tällä hetkellä hän työskentelee intervallihoito-osastolla. Työtehtäviin kuuluu mm. asukkaiden hoivaa ja huolenpitoa sekä toimintakyvyn ja omatoimisuuden edistämistä.

Lue lisää

Kokkolalainen Olli Ontronen oli jämäh­tänyt kaupan alalle 11 vuodeksi, vaikka ei kokenutkaan alalla vallitsevan raha ratkai­see -mentaliteetin sopivan hänen luon­teelleen. Vuonna 2017 hän päätti vihdoin ryhtyä miettimään uusia mahdollisuuksia työrintamalla, ja hakeutui opiskelemaan lähihoitajaksi.

Lue lisää

Terveydenhoitoala tulee tulevaisuudessa kärsimään yhä merkittävämmästä työvoi­mapulasta, ja siksi kaikki apukädet ovat tarpeen – vaikkapa robotin muoviset sel­laiset. Keski-Pohjanmaan ammattiopiston OnniRobo -hankkeessa työskentelevät hoitotyön opettajat Anssi Pulkkinen, Sonja Pynssi ja Niko Kaukonen sekä IT- ja media-alan opettaja Kirsi Oikari­nen saivat hiljattain käydä tutustumassa Örebrossa sijaitsevaan innovaatioasun­toon, jossa esiteltiin uusia apuvälineitä hoitajien työnteon helpottamiseksi.

Lue lisää

Sanotaan, että sote-alalla työskennellään kutsumusammatissa. 19-vuotiaan lähihoitajaopiskelija Iida Ojan kohdalla väite pitää jokseenkin paikkansa.

Lue lisää

Kokkolassa Kirkonmäen päiväkodissa työskentelevä Kira Myllykangas kertoo päätyneensä alalle omakohtaisten kokemusten innostamana.

Lue lisää

Yli kymmenen vuotta kaupan alan töitä tehnyt Marika Andersson-Petäjä allekirjoittaa tutun totuuden, jonka mukaan hoitoala on kutsumusammatti.

Lue lisää

Viisi vuotta Kokkolassa asunut Bishow Kunwar opiskelee lähihoitajaksi. Nepalista Suomeen muuttanut Kunwar kävi Kokkolaan muutettuaan ensin kielikurssin, jonka jälkeen hän hakeutui sosiaali- ja terveysalalle valmistavaan koulutukseen.

Lue lisää

Ensihoidon osaamisalasta valmistunut lähihoitaja Pasi Saari aloitti heti valmistuttuaan työt hoitotason ambulanssissa Pietarsaaressa.– Unelmatyöpaikka, hän toteaa hymyssä suin.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysala oli viimeisenä Vilhelmiina Kellokosken uratoivelistalla nuorena. Tie veikin hänet Etelä-Suomeen ensin ravintola-alan työhön ja sitten puutarha-alan opintojen jälkeen kukkakauppaan töihin. 

Lue lisää

Piia Koski-Vähälä Kannuksesta opiskelee aikuisopintoina sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa. Hän aloitti opinnot syksyllä 2014 ja valmistuu mielenterveyden ja päihdetyön osaamisalalta lähihoitajaksi lokakuussa 2016.

Lue lisää