Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO) ®

Tavoite

RVO-koulutuksessa tutkitaan eri tavoin, miten olemme oppineet ja tottuneet toimimaan vuorovaikutustilanteissa. Koulutus kehittää taitoja kohdata, kuunnella ja ymmärtää itseä ja muita ihmisiä myös haasteellisissa tilanteissa sekä työpaikalla että yksityiselämässä. Lisäksi koulutus antaa konkreettiset työkalut konfliktien käsittelyyn ja sovitteluun. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajat rakentavat kukin omalta osaltaan ja omalla tavallaan tarvelähtöistä, empaattista yhteiskuntaa, jossa tasa-arvo, vallan käyttö ja vastuun jakaminen toteutuvat kaikkien tarpeet huomioiden.
Peruskäsitteiden ja teorian lisäksi RVO-koulutukseen kuuluu paljon roolipelejä, pari- ja ryhmäharjoituksia, keskustelua ja oman elämän kokemusten jakamista. Koulutuksen aikana pidetään oppimispäiväkirjaa. Kurssin päätteeksi tehdään lopputyö itse valitusta aiheesta.

Kohderyhmä

Tämä koulutus on vuorovaikutuksesta kiinnostuneille. Koulutuksessa tutustumme Nonviolent Communication (NVC) -prosessiin. Prosessi rakentaa ja säilyttää yhteyttä itseen ja toisiin myös haasteellisissa tilanteissa. Se kehittää ihmistuntemusta ja sen pohjalta ymmärtää sananvalintojemme merkityksen. NVC -prosessia pidetään loogisena ja selkeänä.
Osallistujat soveltavat kurssilla tehtävät harjoitukset henkilökohtaisiin tilanteisiinsa, joten kurssi antaa työkaluja ja parantaa valmiuksia kohdata elämän haasteellisia tilanteita heti uudella tavalla.

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO)® -koulutuksen 18 lähipäivää jakautuvat lukuvuodelle 2022. Koulutuksen on käynyt jo yli 200 ihmistä eri ammattiryhmistä ja elämäntilanteista.

Sisältö

Aloitamme lähipäivät 2–18 lyhyellä hiljentymisellä eli mieleenpalauttamisella sekä yhteyskierroksella. Sen jälkeen käymme läpi opiskelijoiden antamat palautteet edellisestä osasta ja puramme välitehtävät. Päivän päätteeksi pidämme loppukierroksen.
Toisen tapaamisen lopuksi opiskelijat jaetaan empatiapareiksi tai -ryhmiksi, jotka harjoittelevat empaattista kuuntelemista tapaamisten välillä. Lisäksi toisen tapaamisen jälkeen aloitetaan oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Oppimispäiväkirjan otteita voi halutessaan jakaa yhteisesti.
Jokaisena lähipäivänä teemme empaattisen kuuntelun ja vuorovaikutuksen harjoituksia, roolipelejä sekä erilaisia toiminnallisia harjoituksia ja leikkejä. Mukana on aina myös vuorovaikutteisia teoriaosuuksia. Kunkin päivän uudet aiheet näet lähipäivien kuvauksista. Aiemmin opittuja aiheita syvennetään ja kerrataan tarvittaessa.
Koulutuksen päätteeksi jokainen opiskelija tekee oman lopputyön. Siinä kukin soveltaa NVC-taitoja omassa elämässään valitsemallaan tavalla.

HUOM! Lähipäivät 1–3 muodostavat rakentavan vuorovaikutuksen perusteet, jonka voi käydä erillisenä koulutuksena. Hakuvaiheessa kirjoita hakemuksen viestikenttään ”rakentavan vuorovaikutuksen perusteet, 1,5op” 14.-16.1.2022 hinta 450€.
Koko rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja koulutuksen 14.1.-11.12.2022 (18 päivää) hinta 2700€. Kirjoita hakemuksen viestikenttään ”koko koulutus, 20 op”.
Jos olet aiemmin suorittanut rakentavan vuorovaikutuksen perusteet (1-3 päivää) ja haluat nyt jatkaa rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajaksi, voit tulla mukaan koulutuksen 4 - 18 päiviin 11.3. – 11.12.2022, hinta 2250€. Kirjoita hakemuksen viestikenttään ”RVO- ohjaajakoulutus, 18,5 op”

Koulutuspäivien pituus on klo.9.00-19.00
14.1.2022 Lähipäivä 1 (Rakentavan vuorovaikutuksen perusteet)
Tutustuminen ryhmään ja kouluttajiin
Ennakkotehtävien purku (ennakkotehtävät: Rosenbergin Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus ja kuvaus haasteellisesta vuorovaikutustilanteesta)
Onnistunut vuorovaikutustilanne
Rakentavan vuorovaikutuksen perusaskeleet lyhyesti, HTTP: havainto, tunne, tarve ja pyyntö
Havaintojen erottaminen tulkinnoista
Leimojen ymmärtäminen ja tiedostaminen

15.1.2022 Lähipäivä 2 (Rakentavan vuorovaikutuksen perusteet)
Sakaalikieli ja kirahvikieli: sisäistettyjen puhe- ja toimintamallien tiedostaminen
Kahdeksan erilaista tapaa kuunnella: tietoinen kuuntelu
Empatia käsitteenä ja käytännössä
Nonviolent Communication – tausta, ihmiskäsitys ja perusolettamukset
empatiaparit/ryhmät ja -perheet (2-päiväisissä koulutuksissa)
Kertaa Rosenbergin kirjasta Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus luvut 7, 8 ja 9

16.1.2022 Lähipäivä 3 (Rakentavan vuorovaikutuksen perusteet)
Havainto- ja tulkintaharjoituksia / välitehtävien purku
Sakaalin kielioppi
Tunteiden tunnistaminen ja niistä vastuun ottaminen
Tunteiksi tekeytyvät ajatukset ja niiden tiedostaminen
Empatia käsitteenä ja käytännössä
Empatiaparit/ryhmät ja -perheet
Kertaa Rosenbergin kirjasta Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus luvut 7, 8 ja 9

11.3.2022 Lähipäivä 4
Tarpeiden tiedostaminen ja vastuun ottaminen niistä
Mitä empatia ei ole
Vertailusta, kilpailusta, palkitsemisesta ja rankaisemisesta
Oppimisen strategiat

12.3.2022 Lähipäivä 5
Tunteiden ja tarpeiden yhteys
Pyyntöjen esittäminen yhdelle ihmiselle ja ryhmälle
Ryhmässä toimiminen: selkeys, avoimuus ja vastuullisuus

13.3.2022 Lähipäivä 6
Ein sanominen
Ein kuuleminen
Keskeyttäminen yhteyttä vaalien

6.5.2022 Lähipäivä 7
Haasteita empatiapari-/ryhmätapaamisissa
Vihan käsitteleminen
Pelottavan viestin kertominen rehellisesti

7.5.2022 Lähipäivä 8
Päätöksenteon fasilitointi ryhmässä
Ristiriitoihin suhtautuminen
Kolmannen osapuolen merkitys ristiriitatilanteissa

8.5.2022 Lähipäivä 9
Häpeä
Syyllisyys

12.8.2022 Lähipäivä 10
Kyynisyys
Koulutuksen puolivälin itsetutkiskelutehtävä
Kiitollisuus

13.8.2022 Lähipäivä 11
Häpeän ja syyllisyyden tunteiden syvempi ymmärtäminen ja käsittely (oma moka)
Anteeksi pyytäminen
Ajattelumallit: hallitsemismalli ja kumppanuusmalli

14.8.2022 Lähipäivä 12
Syvät uskomukset ja niiden käsitteleminen / vanhentuneiden uskomusten muuttaminen
Voimakkaiden tunteiden kohtaaminen ja käsittely

7.-9.10.2022 Lähipäivä 13–15
Larssonin kirja Sovittelun taito luettuna
Kertaa Rosenbergin kirjasta Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus luku 11 (”Konfliktien käsittely ja sovittelu”, s. 241–269)
Sovittelu – kolmantena osapuolena toimiminen
Lopputöiden katselmus

9.-11.12.2022 Lähipäivä 16-18
TRE, Trauma/Tension Releasing Exercises
Sosiokratia
Lopputöiden katselmus
Elämämme strategiat
Toimintamallit kriisitilanteissa
Lopputöiden katselmus
Loppujuhlat

Lisätietoja

Kouluttaja: Hanna Savanna, CNVC Certified Trainer ja Elisa Makkonen, CNVC Certification Candidate.
Koulutuksen hinta sisältää koulutuksen, materiaalit, lounaan ja päivällisen kurssipäivinä. Koulutus laskutetaan erissä.

Lue lisää koulutuksesta:
https://savannaconnexions.fi/koulutukset/rakentavan-vuorovaikutuksen-ohjaaja/

Oppikirjat ja tunne- ja tarvekortit eivät sisälly koulutuksen hintaa.
Kirjoista saa lisätietoja kouluttajalta.

Keski-Pohjanmaan kansanopistolla on mahdollisuus majoittua edullisessa kansanopiston kurssihotellissa. Majoitukseen ym. käytännön järjestelyihin liittyvät tiedustelut koulutussihteeri puh: 040 8085035 tai info.kansanopisto@kpedu.fi

Pidätämme oikeuden koulutuksen perumiseen, mikäli osallistujia ei ole riittävästi.

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Opistontie 1, 68300 KÄLVIÄ


Kysy koulutuksesta

Puhelin: 040 8085 035

Nepalilaissyntyinen Kabita K C, 24, tekee lähihoitajan työtä Koivurinteen pal­velukodissa Pietarsaaressa. Tällä hetkellä hän työskentelee intervallihoito-osastolla. Työtehtäviin kuuluu mm. asukkaiden hoivaa ja huolenpitoa sekä toimintakyvyn ja omatoimisuuden edistämistä.

Lue lisää

Kokkolalainen Olli Ontronen oli jämäh­tänyt kaupan alalle 11 vuodeksi, vaikka ei kokenutkaan alalla vallitsevan raha ratkai­see -mentaliteetin sopivan hänen luon­teelleen. Vuonna 2017 hän päätti vihdoin ryhtyä miettimään uusia mahdollisuuksia työrintamalla, ja hakeutui opiskelemaan lähihoitajaksi.

Lue lisää

Terveydenhoitoala tulee tulevaisuudessa kärsimään yhä merkittävämmästä työvoi­mapulasta, ja siksi kaikki apukädet ovat tarpeen – vaikkapa robotin muoviset sel­laiset. Keski-Pohjanmaan ammattiopiston OnniRobo -hankkeessa työskentelevät hoitotyön opettajat Anssi Pulkkinen, Sonja Pynssi ja Niko Kaukonen sekä IT- ja media-alan opettaja Kirsi Oikari­nen saivat hiljattain käydä tutustumassa Örebrossa sijaitsevaan innovaatioasun­toon, jossa esiteltiin uusia apuvälineitä hoitajien työnteon helpottamiseksi.

Lue lisää

Sanotaan, että sote-alalla työskennellään kutsumusammatissa. 19-vuotiaan lähihoitajaopiskelija Iida Ojan kohdalla väite pitää jokseenkin paikkansa.

Lue lisää

Kokkolassa Kirkonmäen päiväkodissa työskentelevä Kira Myllykangas kertoo päätyneensä alalle omakohtaisten kokemusten innostamana.

Lue lisää

Yli kymmenen vuotta kaupan alan töitä tehnyt Marika Andersson-Petäjä allekirjoittaa tutun totuuden, jonka mukaan hoitoala on kutsumusammatti.

Lue lisää

Viisi vuotta Kokkolassa asunut Bishow Kunwar opiskelee lähihoitajaksi. Nepalista Suomeen muuttanut Kunwar kävi Kokkolaan muutettuaan ensin kielikurssin, jonka jälkeen hän hakeutui sosiaali- ja terveysalalle valmistavaan koulutukseen.

Lue lisää

Ensihoidon osaamisalasta valmistunut lähihoitaja Pasi Saari aloitti heti valmistuttuaan työt hoitotason ambulanssissa Pietarsaaressa.– Unelmatyöpaikka, hän toteaa hymyssä suin.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysala oli viimeisenä Vilhelmiina Kellokosken uratoivelistalla nuorena. Tie veikin hänet Etelä-Suomeen ensin ravintola-alan työhön ja sitten puutarha-alan opintojen jälkeen kukkakauppaan töihin. 

Lue lisää

Piia Koski-Vähälä Kannuksesta opiskelee aikuisopintoina sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa. Hän aloitti opinnot syksyllä 2014 ja valmistuu mielenterveyden ja päihdetyön osaamisalalta lähihoitajaksi lokakuussa 2016.

Lue lisää