Puuteollisuuden perustutkinto, yhteishaku 2024

Tavoite

Puualan koulutus antaa moninaiset perusvalmiudet puuteollisuuden erilaisiin jatkojalostuksen työtehtäviin. Laajasta opintotarjonnasta voi valita oman mieltymyksen ja paikallisen yritysmaailman mukaisia opintoja.

Alueellamme on paljon pieniä ja keskisuuria puuta jatkojalostavia yrityksiä, jotka työllistävät puualan ammattilaisia myös lähitulevaisuudessa. Puusepän ammatissa yhdistyy monipuolisesti sekä käsityön että tekniikan merkitys. Teollisuuspuurakentajan osaaminen yhdistää puumateriaalin hallinnan ja talonrakennuksen.

Nykypäivän puualan ammatissa yhdistyy monipuolisesti sekä käsityön että tekniikan merkitys. Puualan erilaisia tuotteita voi valmistaa perinteisin työvälinein tai nykyaikaista CNC- tekniikkaa hyödyntäen. Tietokoneavusteinen puuntyöstö on yleistynyt teollisuudessa ja sen hallitsijoista on kysyntää työmarkkinoilla. Puualan koulutuksen kautta on myöskin mahdollista kouluttautua ja työllistyä erilaisiin rakentamisalan ammatteihin.Alueellamme on paljon pieniä ja keskisuuria puuta jatkojalostavia yrityksiä: kalustevalmistajia, rakennusyrityksiä, ikkuna/ovitehtaita, talotehtaita, veneiden valmistajia, sahalaitoksia ym. puun kanssa tekemisissä olevia yrityksiä, jotka tarvitsevat puualan ammattilaisia myös tulevaisuudessa.

Puualalla keskeisintä on puun tunteminen ja sen jalostaminen tuotteiksi erilaisin menetelmin. On hyvä hallita oheismateriaalien ja tarvikkeiden ominaisuudet ja niiden käyttömahdollisuudet. Puualan ammattilaisella on laaja-alainen käsitys puun monipuolisista käyttökohteista, valmistusprosesseista ja työvaihesuunnittelusta.

Puualalla työskentelevällä olisi hyvä olla luovuutta, tarkkuutta, hahmottamiskykyä, huolellisuutta, teknistä ajattelua ja kykyä toimia ryhmässä.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. kalusteiden valmistajana, kalusteiden kokoonpano- ja asennustehtävissä, ikkuna- ja oviteollisuudessa, rakennustyömailla sisävalmistustöissä, koneistustehtävissä CNC-koneilla, penkki- tai konepuusepän töissä, CLT-, hirsi- ja muita massiivipuurakenteita sekä puurakenteisia elementtejä valmistavissa tuotantolaitoksissa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Kohderyhmä

Yhteishaku on tarkoitettu perusopetuksen ja valmentavan koulutuksen päättäville nuorille. Yhteishaussa voivat lisäksi hakea muut vailla toisen asteen tutkintoa olevat.

Puualalla työskentelevältä vaaditaan luovuutta, tarkkuutta, visuaalista hahmottamiskykyä, huolellisuutta, teknistä ajattelua ja kykyä toimia ryhmässä.

Sisältö

Puuteollisuuden perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Voit suorittaa tutkinnon puusepänteollisuuden (puuseppä), puurakenneteollisuuden (teollisuuspuurakentaja) tai sahateollisuuden (sahaprosessinhoitaja) osaamisalalla.

Tutkintoon sisältyy ammatillisia pakollisia tutkinnon osia 45 osp ja valinnaisia tutkinnon osia 100 osp, joista 40–80 osp valitaan osaamisalan omista valinnaisista tutkinnon osista ja loput (20–60 osp) kaikille yhteisistä valinnaisista osista.

Puusepäksi, teollisuuspuurakentajaksi ja sahaprosessinhoitajaksi opiskellaan Kokkolassa Ammattikampuksella.

Laajasta opintotarjottimesta on mahdollista valita oman mieltymyksen ja oman paikallisen yritysmaailman mukaisia opintoja. Koulutuksessasi voit suuntautua puusepän- tai rakennuspuusepänteollisuuteen, puurakentamiseen, veneteollisuuteen tai saha/levyteollisuuteen. Suuntautumiset toteutetaan pääosin työpaikoilla.

Linkki tutkinnon perusteisiin

Lisätietoja

Puuteollisuuden perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden. Tyypillisimmät alan jatko-opinnot ovat:
- Puuteollisuuden ammattitutkinto
- Puuteollisuuden erikoisammattitutkinto
- Insinööri (AMK), mekaaninen puurakentaminen tai puutekniikka
- Muotoilija (AMK), puumuotoilu, sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu, teollinen muotoilu

Lisätietoja koulutuksesta:
hakijapalvelut(at)kpedu.fi, p. 040 808 5010

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Talonpojankatu 8, 67100 KOKKOLA


Hakijapalvelut

Puhelin: 040 808 5010

Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa päättyi hiljattain kolmen kuukauden mittainen Maalaus ja puuntyöstö tutuksi -koulutus. Tavoitteena oli tutustua puuteollisuuden ja pintakäsittelyn työhön ja koulutukseen, oppia aloilla tarvittavia tietoja ja taitoja sekä tukea opiskelijoiden etenemistä tutkintoon valmistavaan koulutukseen tai työllistymiseen.Koulutuksen suoritti kymmenen alasta kiinnostunutta innokasta opiskelijaa. Tuomo Pyykölä ja Heidi Romar kokivat koulutuksen varsin hyödylliseksi.

Lue lisää

– Tällaisissa tiloissa kelpaa olla ja työsken­nellä, toteaa rakennusliike NyConin toi­mitusjohtaja Håkan Nyman astellessaan sisään Kpedun rakennusalojen uusiin opis­kelutiloihin Kokkolan Talonpojankadulla.

Lue lisää

Kpedun eri toimialojen opiskelijat käyttävät innokkaasti mahdollisuutta päästä kansain­väliseen vaihtoon. Kpedun rakennusalan opiskelijat Veeti Niemonen, Arttu Harju, Aleksi Saari ja Saku Erkkilä olivat neljän viikon KV-jaksolla Espanjan Fuerteventuras­sa, Corralejossa ja Puerto Del Rosariossa huhti-toukokuussa. He pääsivät tekemään oikeita rakennusalan töitä.

Lue lisää

Vuonna 2015 talonrakentajaksi Kpedusta valmistunut David Boutov pistäytyi vie­railulla katsomassa uusia rakennuskluste­rin opetustiloja. Davidille opiskeluajoista on erityisesti jäänyt mieleen vaihtojaksot Sak­sassa ja Puolassa, joissa hän sai näkemyksiä eri maiden rakennuskulttuureihin.

Lue lisää

Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Vuoden aikuisopiskelija 2018 on puualan opiskelija Eeva Sillanpää. Palkitsemisperusteluissa nousee esiin Sillanpään rohkeus tarttua uusiin, haastaviinkin, projekteihin. Sillanpäätä myös kehutaan taiteellisesti ja visuaalisesti lahjakkaaksi. 

Lue lisää

Niko Honkala ja Annika Kujala nakuttelevat puunpalasia paikoilleen Aalto Haitek Oy:n tehdashallissa Toholammilla. Valmistumassa on massiivinen pergola, jonka kaareva muoto suorastaan hivelee silmää.- Puuala tuntuu varsin passelilta. Tässä saa tehdä käsillä töitä ja työn jäljen näkee heti, Honkala ja Kujala tuumaavat.

Lue lisää

Punainen tupa ja perunamaa ei nykypäivänä välttämättä tarkoita 200 neliön taloa neljällä makuuhuoneella. Markkinoille ovat viime vuosina tulleet minitalot, jotka ovat toimiva ratkaisu moneen tarpeeseen. 

Lue lisää

Rakennusalan yrittäjä Ville Jokitalo suorittaa parhaillaan talonrakennusalan ammattitutkintoa. Tutkintotodistus on miehellä jo viittä vaille taskussa, sillä edessä on enää yksi tutkintotilaisuus.

Lue lisää

Kokkolalainen Aleksi Rajala hyppäsi vauhdista keväällä 2016 mukaan tammikuussa alkaneeseen talotekniikan perustutkinnon opiskelijaryhmään. Kyseessä oli Kpedun ensimmäinen putkiasentajien koulutus aikuisille. 

Lue lisää

Mikko Fraktman lähti opiskelemaan rakennusalaa, sillä hän kaipasi vaihtelua työtehtäviinsä.

Lue lisää

Ensimmäistä vuotta putkiasentajiksi opiskelevat Tino Syri ja Sampo Mankinen tiesivät jo yläasteella mihin hakevat ammattia opiskelemaan.

Lue lisää

Ensimmäisen vuoden puualan opiskelijat Matias Karjula ja Emma Tuunala ovat tyytyväisiä alavalintaansa. Karjula on Kokkolasta ja Tuunala kulkee Kälviältä linja-autolla.

Lue lisää

Kokkolalainen Matias Leppälä opiskelee ensimmäistä vuotta talonrakentajaksi ja Perhosta kotoisin oleva Joose Humalajoki toista vuotta. Matias kulkee koulussa kotoa käsin, mutta Joose muutti jo ensimmäisenä vuotena yhteiseen kimppakämppään Kokkolaan tuttujen kanssa.

Lue lisää

Marjo Vierimaa  (18) Kannuksesta ja Elsa Ahola (22) Vihannista valmistuvat keväällä 2016 maalareiksi. Pintakäsittelyala on sisustusboomin myötä vetänyt puoleensa yhä enemmän tyttöjä, kun aikaisemmin alalla oli paljon poikia.

Lue lisää

Puuteollisuuden opiskelija Iiro Hiltula päätyi opiskelemaan alaa, koska puusta on mukava värkätä. 

Lue lisää

Vetelin Vesi on Vetelin kunnan omistama liikelaitos, jonka pääasiallisia työtehtäviä ovat veden hankinta, puhdistus ja jakelu, jäteveden siirtäminen KVT-Vesihuolto Oy:lle käsiteltäväksi sekä maassa olevien vesi-, viemäriverkostojen erinäiset huolto- ja kunnossapitotehtävät. Vetelin vesi oli kevättalvella pulman edessä, sillä lisäkäsille on tarvetta, mutta alalle ei tahdo löytyä osaajia.

Lue lisää

Kälviäläislähtoinen Essi Leminen, 22, haki Kpedulle opiskelemaan puualaa jatkuvan haun kautta ja ilmoitti heti opintojen alkaessa opettajalleen Arto Mäenpäälle halukkuudestaan suorittaa opinnot oppisopimusta hyödyntäen. Paikkakin oli jo katsottu valmiiksi.

Lue lisää

Puutarhurina usean vuoden ajan työskennellyt Leena Alasirniö päätti keväällä 2022, että on aika kokeilla jotain ihan uutta. Alasirniö oli jo aikaisemmin seurannut vierestä, kuinka hänen miehensä oli onnistuneen rekrykoulutuksen myötä työllistynyt venealalle, ja päätti seurata hänen jalanjäljissään.

Lue lisää

Loppusuoralla opinnoissaan oleva puualan opiskelija kaustislainen Mikael Känsäkoski, 25, on tehnyt tilaustyönä sängynpäädyn.- Kun opettaja Arto Mäenpää ehdotti, että tekisinkö tämmöisen asiakastyön, niin vastasin heti, että mikä ettei. Ensin ohjelmoin CNC-koneen tekemään liitoskohdat, mutta kun koneeseen tuli jokin vika, tein ne lopulta käsin, kertoo Mikael.

Lue lisää