Peruslääketieteen opinnot (LKL)

Tavoite

Tavoitteena on, että opiskelija
- perehtyy ihmisen fysiologiaan ja anatomiaan
- tuntee elävän solun toiminnot ja eri elinten toiminnot pääpiirteittäin
- tuntee lääkehoidon periaatteet
- tuntee erilaiset sairauksien aiheuttajat ja elimistön reaktiot niihin
- tuntee ravitsemusopin perusteet
- ymmärtää kivun kokemuksen ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa
- kehittää kriittistä ajatteluaan tiedon hankinnassa ja sen soveltamisessa
- osaa perustella eettisiä periaatteitaan omassa työssään tuntee keskeisen terveydenhuollon lainsäädännön, joka ohjaa täydentävien hoitomuotojen toteuttamista

Kohderyhmä

Kaikille joita kiinnostaa ihminen kokonaisuudessaan. Luontaishoitaja-, vyöhyketerapia- ja akupunktiohoitajaopiskelijoille sekä terveydenhoitoalalle aikoville tämä on hyvä startti. Ihmisen hoitaminen lähtee siitä, että tunnemme anatomian ja fysiologian perusteet.

Sisältö

Kokonaisuus koostuu tautiopin & lääkehoidon perusteista, etiikasta, lainsäädännöstä & kansanterveystieteen perusteista.
Solu, kudokset, nestetasapaino ja aineenvaihdunta yhtenä osa-alueena.
Sydämen ja verenkierron terveys ja tautioppi
Hengityselinten terveys ja tautioppi
Ruuansulatuselinten ja muiden sisäelinten terveys ja tautioppi
Hermoston terveys ja tautioppi
Luuston, nivelten, tukirangan, lihasten ja jänteiden terveys ja tautioppi (hampaisto ja purentaongelmat)
Hormonit ja niiden vaikutus terveyteen
Aistinelinten terveys ja tautioppi / ihotaudit
Psykologia ja mielenterveys / hyvä olo
Erityisherkkyydet
Lopputentti, joka tehdään kotona

Koulutuksessa on 11 seminaaria sekä ohjattu lopputentti. Koulutus toteutetaan monimuoto- opetuksena. Jokainen seminaari on oma kokonaisuutensa, jossa on anatomia- ja fysiologiaosuus sekä tautioppi.
Voit suorittaa joko koko kokonaisuuden tai valita erillisiä jaksoja. Jokaisesta seminaarista on mahdollista saada suoritustodistus. Koulutus sisältää lähiopetusta, välitehtäviä sekä osaamisen näyttöjä. Päivän päätteeksi saa etätehtäviä, jotka tehdään ennen seuraavaa seminaaria. Ohjaus tapahtuu tietokoneen välityksellä ja aina saa kysyä kouluttajalta neuvoa.

Koulutuksen hinta on 80 €/seminaari sekä lopputentti 80€.
Koulutuksen laajus on 15 op, joka täyttää esim. Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry asettamat kriteerit lääketieteen opinnoille.

Akupunktiohoitaja, kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion perusteet- koulutuksessa opiskeleville tulee lisäksi laajoja oppimistehtäviä 15 opintopisteen verran (240€). Näin täyttyy ETCMA:n vaatima 30 opintopisteen laajuus.
Akupunktiohoitajaopiskelijoille pidetään infotilaisuus ennen opintoja.

Lisätietoja

Koulutus on tulossa hakuun keväällä 2023

Lisätietoja: info.kansanopisto@kpedu.fi

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Opistontie 1, 68300 KÄLVIÄ


Kysy koulutuksesta

Puhelin: 040 8085 035

Nepalilaissyntyinen Kabita K C, 24, tekee lähihoitajan työtä Koivurinteen pal­velukodissa Pietarsaaressa. Tällä hetkellä hän työskentelee intervallihoito-osastolla. Työtehtäviin kuuluu mm. asukkaiden hoivaa ja huolenpitoa sekä toimintakyvyn ja omatoimisuuden edistämistä.

Lue lisää

Kokkolalainen Olli Ontronen oli jämäh­tänyt kaupan alalle 11 vuodeksi, vaikka ei kokenutkaan alalla vallitsevan raha ratkai­see -mentaliteetin sopivan hänen luon­teelleen. Vuonna 2017 hän päätti vihdoin ryhtyä miettimään uusia mahdollisuuksia työrintamalla, ja hakeutui opiskelemaan lähihoitajaksi.

Lue lisää

Terveydenhoitoala tulee tulevaisuudessa kärsimään yhä merkittävämmästä työvoi­mapulasta, ja siksi kaikki apukädet ovat tarpeen – vaikkapa robotin muoviset sel­laiset. Keski-Pohjanmaan ammattiopiston OnniRobo -hankkeessa työskentelevät hoitotyön opettajat Anssi Pulkkinen, Sonja Pynssi ja Niko Kaukonen sekä IT- ja media-alan opettaja Kirsi Oikari­nen saivat hiljattain käydä tutustumassa Örebrossa sijaitsevaan innovaatioasun­toon, jossa esiteltiin uusia apuvälineitä hoitajien työnteon helpottamiseksi.

Lue lisää

Sanotaan, että sote-alalla työskennellään kutsumusammatissa. 19-vuotiaan lähihoitajaopiskelija Iida Ojan kohdalla väite pitää jokseenkin paikkansa.

Lue lisää

Kokkolassa Kirkonmäen päiväkodissa työskentelevä Kira Myllykangas kertoo päätyneensä alalle omakohtaisten kokemusten innostamana.

Lue lisää

Yli kymmenen vuotta kaupan alan töitä tehnyt Marika Andersson-Petäjä allekirjoittaa tutun totuuden, jonka mukaan hoitoala on kutsumusammatti.

Lue lisää

Viisi vuotta Kokkolassa asunut Bishow Kunwar opiskelee lähihoitajaksi. Nepalista Suomeen muuttanut Kunwar kävi Kokkolaan muutettuaan ensin kielikurssin, jonka jälkeen hän hakeutui sosiaali- ja terveysalalle valmistavaan koulutukseen.

Lue lisää

Ensihoidon osaamisalasta valmistunut lähihoitaja Pasi Saari aloitti heti valmistuttuaan työt hoitotason ambulanssissa Pietarsaaressa.– Unelmatyöpaikka, hän toteaa hymyssä suin.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysala oli viimeisenä Vilhelmiina Kellokosken uratoivelistalla nuorena. Tie veikin hänet Etelä-Suomeen ensin ravintola-alan työhön ja sitten puutarha-alan opintojen jälkeen kukkakauppaan töihin. 

Lue lisää

Piia Koski-Vähälä Kannuksesta opiskelee aikuisopintoina sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa. Hän aloitti opinnot syksyllä 2014 ja valmistuu mielenterveyden ja päihdetyön osaamisalalta lähihoitajaksi lokakuussa 2016.

Lue lisää