Opistovuosi oppivelvollisille maahanmuuttajille 2022-2023

Tavoite

Oppivelvollisuusikäinen peruskoulun päättänyt maahanmuuttaja voi opiskella Keski-Pohjanmaan kansanopiston lukuvuoden mittaisessa vapaan sivistystyön kotoutumiskoulutuksessa. Koulutus on opiskelijalle maksuton (opetus, majoitus, ruokailut, oppimateriaalit sekä koulumatkat).

Koulutus edistää opiskelijan suomen kielen ja viestintätaitojen kehittymistä, kotoutumista sekä pääsyä jatkokoulutukseen ja työelämään. Koulutus edistää myös opiskelijan yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksia.

Kohderyhmä

Kansanopiston koulutus sopii peruskoulun päättäneelle maahanmuuttajanuorelle, joka:
- haluaa parantaa suomen kielen taitoaan sekä yhteiskunta- ja työelämäosaamistaan
- haluaa parantaa perustaitojaan ja opiskeluvalmiuksiaan menestyäkseen toisen asteen opinnoissa
- haluaa selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan
- tarvitsee tukea elämänhallintavalmiuksien ja arjen taitojen vahvistamisessa
- kaipaa tukea opiskelumotivaation löytämiseen
- hyötyy yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä ohjatusta asumisesta
- on keskeyttänyt ammatillisen koulutuksen tai lukion.

Sisältö

Koulutus koostuu vapaan sivistystyön kotoutumiskoulutuksen yhteisistä sisällöistä sekä oman kiinnostuksen mukaan valittavista opinnoista. Opiskelija saa koulutuksen suorittamisessa sekä jatkosuunnitelmien laadinnassa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa.
Koulutuksen osaamiskokonaisuudet ja niiden vähimmäisopintopistemäärät:
-suomen kieli ja viestintätaidot 21 op (14 ov)
-työelämä- ja yhteiskuntataidot 28,5 op (19 ov)
Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen opintoihin sisältyy työelämäjakso opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.
-valinnaiset aineet 6 op (4 ov)
Valinnaisiin aineisiin kuuluvat esim. yleiset aineet sekä kasvatus- ja ohjausalan ammatillisesti suuntautuneet opinnot sekä kansanopiston opintotarjottimen osallisuutta ja osaamista edistävät opinnot.
-ohjattu itsenäinen opiskelu 9 op (6 ov)
Yht. 64,5 op (43 ov)

Lisätietoja

Lisätietoja
Salla Lillhonga, salla.lillhonga@kpedu.fi, puh. 044 725 0722

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Opistontie 1, 68300 KÄLVIÄ


Kysy koulutuksesta

Puhelin: 040 8085 035

Keski-Pohjanmaan kansanopistosta löytyy ihanteellinen oppimisympäristö, joka tukee yhteisöllisyyttä, ja jossa kaikki oppivat toisiltaan. Siellä opitaan arvostamaan, ymmärtämään ja suvaitsemaan myös erilaisuutta. Osalle opiskelu on tietynlainen pysähtymisen paikka, kun taas toiset ovat kehittämässä osaamistaan ja ammattitaitoaan.

Lue lisää

Kokkolalaista Anders Lillhongaa on aina kiinnostanut tanssi ja kehollisuus. Hakeutuminen tanssialalle kuitenkin vei aikansa.

Lue lisää

Taideaineet ja käsillä tekeminen ovat aina kiinnostaneet valokuvaajan ammattitutkinnon keväällä suorittanutta Jenni Rajaniemeä. Linssin läpi maailmaa tutkiva valokuvaaja unelmoi omasta kuvaamosta, ja tutkinnon myötä haaveet ovat askelta lähempänä.

Lue lisää