Metsäalan perustutkinto, Metsäkoneenkuljettaja/ Työvoimakoulutus (713213)

Tavoite

Metsäalan perustutkinto antaa perusvalmiudet kaikkiin metsäalan ammatteihin. Tällä alalla pääset tekemään itsenäistä ja haastavaa työtä. Metsäkoneenkuljettajat työskentelevät koneyrittäjinä tai heidän palveluksessaan. Koulutus antaa sinulle pätevyden toimia hakkuukoneen ja ajokoneen kuljettajana.

Kohderyhmä

Metsäalan perustutkinnon (metsäkoneenkuljetuksen osaamisala, metsäkoneenkuljettaja) koulutuksessa edellytetään käytännön tehtäviin ja työssäoppimiseen riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Terveydentilan tai toimintakyvyn rajoitteet tulee arvioida yksilöllisen hoitotilanteen mukaan. (Sora-laki)

Koulutuksen kohderyhmään kuuluvat työttömät ja työttömyysuhan alla olevat työnhakijat, joilla on kiinnostusta metsäkoneiden käyttöön. Koulutukseen valitaan 6 opiskelijaa.

Sisältö

Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti Kannuksen toimipaikassa aidossa oppimisympäristöissä lähiopetuksena. Opiskeluun sisältyy myös etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutuksen alussa kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ja koko tutkinnon laajuus on 180 osp.

Koulutus alkaa maanantaina 18.9.2023. Koulutuksessa on 5 viikon kesäloma heinäkuussa 2024. Tavoitteena valmistua kevään 2025 aikana.

Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljetuksen osaamisala, koostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: vastuukouluttaja Petteri Kattilakoski, p. 044 725 0647 tai
Hakijapalvelut puh 040 808 5010 tai hakijapalvelut(at)kpedu.fi

Linkki tutkinnon perusteisiin

Lisätietoja

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kotisivuilta www.te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä hakemuslomakkeella verkkopankkitunnuksien avulla. Täytä hakemus huolellisesti perusteluineen (lomakkeessa kohta: Tarkemmat perustelut).
Koulutukseen haetaan Tiedot-välilehdeltä.

Haastattelu koulutukseen voidaan aloittaa jo hakuaikana.
Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisissä palveluissa
(https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi -> Asioi verkossa -> Työvoimakoulutus - Koulutushakemusteni tilanne.)

Lisätietoja koulutuksen aikaisista etuuksista:
Kun haluat neuvontaa opiskeluun liittyvistä asioista, opintojen rahoituksesta sekä tietoa eri ammateista ja niihin johtavista koulutuksista: koulutusneuvonta 0295 020 702 ma-pe klo 9.00-16.15 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Ollikkalankatu 3, 69100 KANNUS


Hakijapalvelut

Puhelin: 040 808 5010

45-vuotias Susanna Kumpula päätti ex tempore aloittaa uuden alan opiskelun. Kun silmään osui mainos luonto-ohjaaja koulutuksesta Perhossa, päätti Susanna hakeutua koulutukseen.

Lue lisää