Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, tutkinnon osat (702007)

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon osa, valmistustyötehtävissä toimiminen, tai asennus ja automaatio ja sitä kautta edistää hakijoiden työllistymistä alalle tai jatko-opintoihin taikka seuraavan tutkinnonosan suorittamiseen.

Kone- ja tuotantotekniikan koulutus antaa perusvalmiudet työskentelyyn teollisuusalojen yrityksissä monipuolisissa kokoonpano-, valmistus-, korjaus- sekä huolto- ja kunnossapitotehtävissä. Kone- ja tuotantotekniikan ammattilainen tarvitsee myös asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja sekä suunnittelu-, järjestely- ja vastuunottokykyä.

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmään kuuluvat työttömät työnhakijat, joilla on koulutustarve sekä kiinnostus kone- ja tuotantotekniikan alaan.

Kielitaitotaso tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa vähintään A2.2 (suullinen ja kirjallinen kielitaito).

Sisältö

Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Talonpojankadun metallihallissa. Opiskeluun sisältyy myös etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutuksen alussa kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka mukaan määräytyy koulutuksen kesto (enintään kesään 2022 asti). Aloitus on 10.1.2022. Suunniteltu päättyminen on juhannukseen 2022 mennessä.

Osatutkintokoulutuksessa osaaminen hankitaan tutkinnon osa/osat kerrallaan, mahdollisuus työllistyä välissä alan työhön.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto koostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Koneistaja:
Koneistajan opinnot koostuvat ammatillisista tutkinnon osista (asennus- ja automaatiotyöt, valmistustyöt ja koneistus) sekä valinnaisista osaamista syventävistä ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista.

Levyseppähitsaaja:
Levyseppähitsaajan opinnot koostuvat kone- ja tuotantotekniikan yhteisistä ammatillisista tutkinnon osista (asennus- ja automaatiotyöt, valmistustyöt ja hitsaus- ja levytyöt ) sekä valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista.

Tässä koulutuksessa opiskellaan pakollinen tutkinnon osa valmistustyötehtävissä toimiminen tai automaatio-ja asennustyöt -tutkinnonosa (tai valinnaisesti se tutkinnonosa, joka sinulta vielä puuttuu).

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa:
· käyttää valmistustöissä konepiirustuksia, käsityökaluja, konepajamittavälineitä ja eri materiaaleja
· tehdä hionta-, leikkaus- ja katkaisutyöt
· koneistaa yksinkertaisia kappaleita sorvaamalla, jyrsimällä ja poraamalla
· tehdä mekaanisia levyliitoksia, lankahitsata ja polttoleikata käsin
· NC-tekniikan perusteet ja käyttää yksinkertaisia NC-ohjelmia
· noudattaa työelämän toimintatapoja ja valmistustyötehtävien työturvallisuusvaatimuksia.

Linkki tutkinnon perusteisiin

Lisätietoja

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kotisivuilta löytyvällä sähköisellä hakemuslomakkeella. Täytä hakemus huolellisesti perusteluineen.

Hakuaika päättyy 8.12.

Koulutushaastattelut ovat joulukuussa 2021. Haastatteluun kutsutaan tekstiviestillä. Varmista, että hakemuksessasi on toimiva puhelinnumero. Haastattelut voidaan käynnistää jo hakuaikana.

Lopulliset valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisissä palveluissa.
(http://www.te-palvelut.fi/te/fi/i -> Asioi verkossa -> Työvoimakoulutus - Koulutushakemusteni tilanne.)

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
KPEDU/ Kouluttaja Vesa Tarkka puh. 044 725 0822 tai Juho Ojala puh. 040 808 5019 tai
hakijapalvelut@kpedu.fi, puh. 040 808 5010.

Kun haluat neuvontaa opiskeluun liittyvistä asioista, opintojen rahoituksesta sekä tietoa eri ammateista ja niihin johtavista koulutuksista: koulutusneuvonta 0295 020 702 ma-pe klo 9.00-16.15
Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Pohjanmaan TE-palvelut löydät myös Facebookista: www.facebook.com/pohjanmaantepalvelut

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Talonpojankatu 6, 67100 KOKKOLA


Hakijapalvelut

Puhelin: 040 808 5010

Arttu Pynssi kulkee Vetelistä Kokkolaan aamuisin linja-autolla kouluun Kokkolan ammattikampukselle. Hän opiskelee nyt kolmatta vuotta kone- ja metallialan perustutkintoa ja valmistuu keväällä 2016 levyseppähitsaajaksi.

Lue lisää

Kokkolalainen Miro Mikkola on malliesimerkki siitä, miten käy, kun ammattiopinnot kiinnostavat ja halua oman alan töihin riittää. 19-vuotias Miro valmistui kone- ja metallialan perustutkinnosta puoli vuotta etuajasta ja hänet palkattiin suoraan AP-Telalle töihin koneistajaksi.

Lue lisää

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon on kevään yhteishaussa avoinna viitisenkymmentä opiskelupaikkaa. Kokkolan ammattikampuksella sijaitsevassa hallissa riittää tohinaa tälläkin hetkellä, kun opiskelijoilla on työn alla sekä asiakastöitä että harjoitustöitä. 

Lue lisää