Kokemusasiantuntija

Tavoite

Kokemusasiantuntija voi toimia hyvin erilaisissa tehtävissä, kuten koulutuksissa, tapahtumissa, ryhmätoiminnoissa tai kehittämistyössä.
Koulutuksella halutaan tukea asiantuntijan valmiuksia kuvata kokemuksiaan, ja taitoja tuoda esille oma näkökulmansa esimerkiksi kehittämistyöhön, päätöksentekoon, koulutukseen ja vertaistukeen.

Kohderyhmä

Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta joltain elämän osa-alueelta. Kokemus voi liittyä esimerkiksi pitkäaikaiseen sairauteen tai siitä toipumiseen, tapaturmaan, krooniseen kipuun sekä mielenterveys- ja päihdeongelmiin, aiheita on monia. Henkilökohtainen asiantuntijuus voi syntyä kokemuksista palvelujen käyttäjänä, tai rinnalla kulkijan osasta, omaisena ja läheisenä.

Sisältö

Koulutuksella tuetaan kokemusasiantuntijan valmiuksia kuvata kokemuksiaan ja tuoda oma näkökulmansa esille kehittämisyöhön, päätöksentekoon, koulutukseen ja vertaistukeen. Keinoina ovat vuorovaikutus-, esiintymis-, ryhmätyö- sekä tietotaitojen lisääminen.
Koulutussisältöä:
Ryhmänohjaustaidot
Viestintä-ja vuorovaikutustaidot
Esiintymistaidot
Oman tarinan kirjoittaminen, jäsentäminen ja kertominen
Vastuullisuus toimijana
Kokemusharjoittelu
Kokemusasiantuntijaverkoston ja palvelujärjestelmän tunteminen

Ryhmänohjaajan taitoihin johdattavat opiskelijaa mm. ihmisten välisen viestinnän ja vuorovaikutuksellisen toiminnan sisäistäminen. Ohjaajana toimimisessa ja toiminnan suunnittelussa on monta huomioitavaa asiaa, joihin haemme selkeyttä koulutuksen aikana.
Siltä pohjalta esimerkiksi vertaisryhmän ohjaaminen on huomattavasti helpompaa.
Oman tarinan muokkautuminen hallittavaksi kokonaisuudeksi, on yksi päätavoitteista. Kirjoittamalla ja esiintymistaitoa kehittämällä, saadaan tarina muokkautumaan erilaisiin kokonaisuuksiin, aina tilanteen vaatimalla tavalla. Toimiminen erilaisissa tilanteissa haastaa kokemusasiantuntijan tunnistamaan kulloisenkin tarpeen. Esimerkiksi odotukset vertaistoiminnassa ja kehittämistyössä ovat toisistaan poikkeavat.
Mietimme koulutuksen aikana myös vastuullisuus kysymyksiä. Teemme, pohdimme ja löydämme vastauksia yhdessä, jotta jokaisen opiskelijan asiantuntijuudesta saataisiin kaikki mahdollinen hyöty talteen ja käytettäväksi edelleen. Ja, jotta jokainen kokemusasiantuntija voisi tuntea itsensä vahvemmaksi, varmemmaksi ja tarpeellisemmaksi koulutuksen käytyään.

Koulutuksen laajuus on 140 tuntia jakautuen seuraavasti
8 Lähipäivää (klo 9-14) 56h
Itsenäistä ohjattua opiskelua 84h (välitehtävät, kokemusharjoittelu+raportointi)

Lähipäivät:
19.-20.1. pe-la
6.2. ti
20.2. ti
5.3. ti
19.3. ti
16.4. ti

Lisätietoja

Hakijoille järjestetään soveltuvuushaastattelu viikolla 2. (8.-12.1.).

Kouluttaja: Auli-Maritta Ruuskanen
Koulutuksen hinta 300€ sisältää lounaan lähiopetuspäivinä.
Maksu laskutetaan kahdessa erässä.
Koulutuksen jälkeen on mahdollista hakeutua suorittamaan Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon tutkinnon osa Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen 20 osp.
Lisätiedot: Kai Harju, kai.harju(at)kpedu.fi

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Opistontie 1, 68300 KÄLVIÄ


Kysy koulutuksesta

Puhelin: 040 8085 035

Nepalilaissyntyinen Kabita K C, 24, tekee lähihoitajan työtä Koivurinteen pal­velukodissa Pietarsaaressa. Tällä hetkellä hän työskentelee intervallihoito-osastolla. Työtehtäviin kuuluu mm. asukkaiden hoivaa ja huolenpitoa sekä toimintakyvyn ja omatoimisuuden edistämistä.

Lue lisää

Kokkolalainen Olli Ontronen oli jämäh­tänyt kaupan alalle 11 vuodeksi, vaikka ei kokenutkaan alalla vallitsevan raha ratkai­see -mentaliteetin sopivan hänen luon­teelleen. Vuonna 2017 hän päätti vihdoin ryhtyä miettimään uusia mahdollisuuksia työrintamalla, ja hakeutui opiskelemaan lähihoitajaksi.

Lue lisää

Terveydenhoitoala tulee tulevaisuudessa kärsimään yhä merkittävämmästä työvoi­mapulasta, ja siksi kaikki apukädet ovat tarpeen – vaikkapa robotin muoviset sel­laiset. Keski-Pohjanmaan ammattiopiston OnniRobo -hankkeessa työskentelevät hoitotyön opettajat Anssi Pulkkinen, Sonja Pynssi ja Niko Kaukonen sekä IT- ja media-alan opettaja Kirsi Oikari­nen saivat hiljattain käydä tutustumassa Örebrossa sijaitsevaan innovaatioasun­toon, jossa esiteltiin uusia apuvälineitä hoitajien työnteon helpottamiseksi.

Lue lisää

Sanotaan, että sote-alalla työskennellään kutsumusammatissa. 19-vuotiaan lähihoitajaopiskelija Iida Ojan kohdalla väite pitää jokseenkin paikkansa.

Lue lisää

Kokkolassa Kirkonmäen päiväkodissa työskentelevä Kira Myllykangas kertoo päätyneensä alalle omakohtaisten kokemusten innostamana.

Lue lisää

Yli kymmenen vuotta kaupan alan töitä tehnyt Marika Andersson-Petäjä allekirjoittaa tutun totuuden, jonka mukaan hoitoala on kutsumusammatti.

Lue lisää

Viisi vuotta Kokkolassa asunut Bishow Kunwar opiskelee lähihoitajaksi. Nepalista Suomeen muuttanut Kunwar kävi Kokkolaan muutettuaan ensin kielikurssin, jonka jälkeen hän hakeutui sosiaali- ja terveysalalle valmistavaan koulutukseen.

Lue lisää

Ensihoidon osaamisalasta valmistunut lähihoitaja Pasi Saari aloitti heti valmistuttuaan työt hoitotason ambulanssissa Pietarsaaressa.– Unelmatyöpaikka, hän toteaa hymyssä suin.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysala oli viimeisenä Vilhelmiina Kellokosken uratoivelistalla nuorena. Tie veikin hänet Etelä-Suomeen ensin ravintola-alan työhön ja sitten puutarha-alan opintojen jälkeen kukkakauppaan töihin. 

Lue lisää

Piia Koski-Vähälä Kannuksesta opiskelee aikuisopintoina sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa. Hän aloitti opinnot syksyllä 2014 ja valmistuu mielenterveyden ja päihdetyön osaamisalalta lähihoitajaksi lokakuussa 2016.

Lue lisää

Keskussairaalassa päivystävät kesälääkärit kävivät ennen kesätöiden alkua Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Kiurun koulutuksessa Hyvinvointikampuksella. Lääkärit harjoittelivat simulaatiotilassa käytännön toimenpiteitä elvytystilanteessa.

Lue lisää

Kätilön ja karjakon töistä lapsena haaveillut Lea Haasala on työskennellyt jo pitkään hoiva-alalla. Esimies ehdotti hänelle eräänä päivänä kahvipöydässä Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittamista työn ohessa.

Lue lisää

Ilkka Tossavainen valmistui hierojaksi kesäkuussa. Tiivis opiskelu vaati aikatauluttamista ja taloudenkin osalta tasapainottelua, mutta alanvaihtajaa motivoi unelma, jonka hän oli päättänyt toteuttaa.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa opiskeleva kokkolalainen Joonatan Kinnunen valitsi alan siksi, että hän haluaa auttaa ihmisiä. Kinnunen on yksi niistä lähihoitajaopiskelijoista, jotka hakivat ja pääsivät erikoistumaan ensihoidon osaamisalaan. Ensihoitajat valitaan soveltuvuuskokein, jossa on sekä kirjallinen että fyysinen osuus.

Lue lisää

Kälviäläinen Marika Kamula (25) valmistui lähihoitajaksi vuonna 2010. Tuolloin hän valitsi osaamisalakseen lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon. Valinta osui tavallaan kohdilleen, sillä Marika jäi tuolloin äitiyslomalle ja lopulta hän oli kotona kolmen pienen lapsensa kanssa.

Lue lisää

Luotolaiset Emilia Niemelä ja Fanny Svenfelt ovat opiskelleet suomen kieltä yläasteelta lähtien. Täysin ruotsinkielisellä kotiseudulla suomea käytetään kuitenkin vähän, joten tytöt hakeutuivat yläasteen jälkeen Kokkolaan opiskelemaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa.

Lue lisää

Pietarsaaressa asuva Ikra Osman pääsi Suomeen perheensä kanssa seitsemän vuotta sitten. Nyt 18-vuotias nuori nainen opiskelee viimeistä vuotta lähihoitajaksi ja tähtää työelämään.

Lue lisää

Oral Hammaslääkärit -ketjun Kokkolan toimipaikassa oli tarvetta uusille työntekijöille. Henkilöstöhankinnassa oli aiemmin koettu haasteita, joten luontevaksi vaihtoehdoksi muodostui oppisopimuksella kouluttaminen. Tavoitteena oli, että lähihoitajan taustakoulutuksella olevat oppisopimuskoulutettavat suorittaisivat suunhoidon osaamisalan kaksi tutkinnon osaa noin vuoden mittaisen koulutuksen aikana työpaikalla oppien, ja heille solmittaisiin vakituiset työsopimukset Oralille valmistumisen jälkeen.

Lue lisää

Hilda Nopanen, 26 on hyvä esimerkki siitä, että harrastuksesta voi kehittyä ammatti, sekä myös siitä, että jatko-opintoihin voi hakeutua lähihoitajan papereilla.

Lue lisää