Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, yhteishaku 2024

Tavoite

Koulutuksen suoritettuasi sinusta tulee kasvatuksen- ja ohjauksen ammattilainen. Opit käyttämään eri-ikäisten kasvua, voimavaroja, identiteettiä ja elämänhallintaa tukevia toimintamenetelmiä mm. ilmaisun-, liikkumisen-, luonto- ja elämystoiminnan- sekä tukea tarvitsevien ohjausmenetelmiä. Opetuksessa painotamme itse tekemällä ja kokemalla oppimista.

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten toimintaa. Työ on eri-ikäisten ohjaus-, opastus ja tukityötä, jonka painopisteenä on osallisuuden lisääminen, yhdenvertaisuus sekä kansalaistoiminta. Alalla painottuvat erilaisten toiminta- ja harrastusmahdollisuuksien tukemisen ja mahdollistamisen ohella nuorten toimintamahdollisuuksien kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen. Tuleva työympäristösi voi olla eri ohjausympäristöissä kuten nuorisotyössä, järjestöjen toiminnassa, koulunuorisotyössä ja erilaisissa tukea tarvitsevien toiminnassa.

Lastenohjaaja työskentelee varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaympäristöissä, kuten päiväkodissa, perhepäivähoidossa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa. Lastenohjaaja voi työskennellä myös kouluikäisten lasten sekä perheiden kanssa tehtävässä työssä. Lastenohjaajan työ on suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja huolenpitoa.

Kohderyhmä

Yhteishaku on tarkoitettu perusopetuksen ja valmentavan koulutuksen päättäville nuorille. Yhteishaussa voivat lisäksi hakea muut vailla toisen asteen tutkintoa olevat.

Ammatissa toimiminen vaatii hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta sekä hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Alan toimintaperiaatteena on toimia yhdenvertaisesti, oikeudenmukaisesti ja erilaisuutta kunnioittaen.

Alaikäisten kanssa työskenteleviltä opiskelijoilta vaaditaan rikostaustaote.

Tutkinnossa on terveydentilaa koskevia vaatimuksia opiskelijaksi hakeville:
https://bit.ly/2njUFsY

Sisältö

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Voit valita nuoriso- ja yhteisöohjauksen tai varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalan. Tutkintonimikeet ovat Nuoriso- ja yhteisöohjaaja tai Lastenohjaaja.
Opiskelu muodostuu yhdestä kaikille pakollisesta ja osaamisalan pakollisista tutkinnonosista, yhdestä valinnaisesta sekä yhteisistä tutkinnon osista.

Nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi ja lastenohjaajaksi opiskellaan Kälviän toimipaikassa. Lastenohjaajaksi opiskelevat suorittavat Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen -tutkinnonosan Kokkolassa Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kanssa.

Erilaisten tapahtumien ja toimintapäivien kautta pääset alusta alkaen tekemään ”oikeaa työtä” ja oppimaan alan ammattilaiseksi. Opit käyttämään erilaisia ohjaamisessa tarvittavia toiminnallisia ja kasvua tukevia menetelmiä: digiohjaus, kulttuurinen ohjaus, liikunnan ohjaus, luonto- ja elämystoiminnan ohjaus sekä kansainvälisyyskasvatus. Opetuksessa painotamme itse tekemällä ja kokemalla oppimista.

Alalle järjestetään soveltuvuuskoe. Kokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Tutkinnot uudet perusteet otetaan käyttöön 1.8.2024. Lisäämme tähän linkin uusiin tutkinnon perusteisiin heti kun Opetushallitus on ne julkaisut (joulu-tammikuu). Tämä linkki nykyisiin perusteisiin:

Linkki tutkinnon perusteisiin

Lisätietoja

Tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden mm. ammattikorkeakouluihin

Lisätietoja koulutuksesta:
hakijapalvelut(at)kpedu.fi, p. 040 808 5010

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Opistontie 1, 68300 KÄLVIÄ


Hakijapalvelut

Puhelin: 040 808 5010

Keski-Pohjanmaan kansanopistosta löytyy ihanteellinen oppimisympäristö, joka tukee yhteisöllisyyttä, ja jossa kaikki oppivat toisiltaan. Siellä opitaan arvostamaan, ymmärtämään ja suvaitsemaan myös erilaisuutta. Osalle opiskelu on tietynlainen pysähtymisen paikka, kun taas toiset ovat kehittämässä osaamistaan ja ammattitaitoaan.

Lue lisää

Nivalalainen Henna Parttimaa opiskelee nyt toista vuotta nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi. Ala valikoitui yläkoulun yhteishaussa hieman sattumalta.

Lue lisää

Valtteri Konttila valmistui nuoriso- ja vapaa-ajanohjaakaksi, ja työskentelee tällä hetkellä erityisryhmien ohjaajana. 

Lue lisää

Kun 17-vuotias Kannuksesta kotoisin oleva Rianne Särkioja aloitti opintonsa Kpedun Kälviän toimipaikassa, muutti hän samalla ensi kertaa omilleen. Hän kertoo, että ensimmäiset päivät asuntolassa olivat jännittäviä.

Lue lisää

Toholammen kunnan varhaiskasvatus on ottanut oppisopimuksen käyttöön vastatakseen henkilöstön rekrytoinnin haasteisiin.

Lue lisää

Kasvatus- ja ohjausalaa opiskelevalle 19-vuotiaalle Venla Haaponiemelle on kertynyt jo roimasti kokemusta lasten hoitamisesta. Venlan perhe on toiminut kymmenisen vuotta tukiperheenä, joten hän on jo pienestä pitäen päässyt leikittämään niin pieniä kuin hieman isompiakin lapsia. Niinpä alavalinta ei ollut yhdeksännen luokan jälkeen vaikea.

Lue lisää

Sievistä kotoisin oleva Lina Honkaperä on ehtinyt tehdä ja opiskella jo monenlaista, vaikka ikävuosia on täynnä vasta 22. Peruskoulun perään suoritetun lukion jälkeen hän suuntasi Kaustiselle opiskelemaan hierontaa ja jäsenkorjausta. Se ei kuitenkaan tuntunut omalta alalta, joten tie vei opintopolulla vielä eteenpäin.

Lue lisää