Kälviä Arts -opistovuosi oppivelvollisille 2022-2023

Tavoite

Keski-Pohjanmaan kansanopistossa alkaa peruskoulun päättäneille oppivelvollisille tarkoitettu Kälviä Arts -opistovuosi -koulutus elokuussa 2022. Oppivelvollinen voi valita lukion ja ammatilliset koulutuksen sijaan kansanopiston opistovuoden. Koulutus on kestoltaan yhden lukuvuoden mittainen ja se on opiskelijalle maksuton (opetus, majoitus, ruokailut, oppimateriaalit sekä koulumatkat).

Keski-Pohjanmaan kansaopistolla voit asua turvallisessa ympäristössä opetustilojen kanssa samassa pihapiirissä. Asuntolassa toimii asuntolaohjaaja, joka huolehtii yhdessä asukkaiden kanssa asuntolan viihtyisyydestä ja suunnittelee yhteistä vapaa-ajan toimintaa. Asukkaat voivat myös iltaisin käyttää opiston opetustiloja harrastustoimintaa. Asuntolassa asuvilla on mahdollisuus omaan rauhaan ja yksilöllisyyteen, mutta yhdessä asuminen lisää myös yhteisöllisyyttä!

Kohderyhmä

Kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitettu koulutus sopii erityisesti nuorille, jotka:
- haluavat parantaa perustaitoja ja opiskeluvalmiuksia menestyäkseen toisen asteen opinnoissa
- kaipaavat tukea opiskelumotivaation löytämiseen
- haluavat selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan
- tarvitsevat tukea elämänhallintavalmiuksien ja arjen taitojen vahvistamisessa
- hyötyvät yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä ohjatusta asumisesta
- ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen tai lukion

Sisältö

Mitä kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitettu koulutus tarjoaa?

Koulutus koostuu yhteisistä sisällöistä sekä oman kiinnostuksen mukaan valittavista opinnoista.

Koulutuksen osaamiskokonaisuudet ja niiden vähimmäisopintopistemäärät:
- Arjen taidot ja elämänhallinta (vähintään 4 op)Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot (vähintään 4 op)
- Vuorovaikutus- ja viestintätaidot (vähintään 4 op)
- Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot (vähintään 4 op)
- Aktiivinen kansalaisuus (vähintään 4 op)
- Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (vähintään 4 op)
- Valinnaiset suuntautumisopinnot (max 29 op)
- Valinnaiset suuntautumisopinnot voi meillä suorittaa Kälviä Arts- taidelinjojen (kuvataide, tanssi, teatteri, sirkus, valokuvaus) parissa. Nuori voi suorittaa myös tutkinnon osan/ osia kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta ja ammattitutkinnosta sekä media-alan perustutkinnosta. Kansanopistojen oppivelvollisuuskoulutuksen sisällöistä suuri osa on suuntautumisopintoja, joita nuori voi valita oman mielenkiintonsa mukaan.

Lue lisää Kälviä Arts -taidelinjan opinnoista:

https://www.kpedu.fi/kalvia_arts

Lue lisää opinnoista oppivelvollisille kansanopistoissa
https://bit.ly/3dFdk9q

Lisätietoja

Instagram @kälviäarts
Facebook Kälviä Arts – Keski-Pohjanmaan Kansanopiston taidelinjat

Lisätiedot: info.kansanopisto@kpedu.fi

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Opistontie 1, 68300 KÄLVIÄ


Kysy koulutuksesta

Puhelin: 040 8085 035

Keski-Pohjanmaan kansanopistosta löytyy ihanteellinen oppimisympäristö, joka tukee yhteisöllisyyttä, ja jossa kaikki oppivat toisiltaan. Siellä opitaan arvostamaan, ymmärtämään ja suvaitsemaan myös erilaisuutta. Osalle opiskelu on tietynlainen pysähtymisen paikka, kun taas toiset ovat kehittämässä osaamistaan ja ammattitaitoaan.

Lue lisää

Kokkolalaista Anders Lillhongaa on aina kiinnostanut tanssi ja kehollisuus. Hakeutuminen tanssialalle kuitenkin vei aikansa.

Lue lisää

Taideaineet ja käsillä tekeminen ovat aina kiinnostaneet valokuvaajan ammattitutkinnon keväällä suorittanutta Jenni Rajaniemeä. Linssin läpi maailmaa tutkiva valokuvaaja unelmoi omasta kuvaamosta, ja tutkinnon myötä haaveet ovat askelta lähempänä.

Lue lisää