Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan täydennyskoulutus 19.3.2024, verkkokoulutus

Tavoite

Täydennyskurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla jo on erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan oikeudet. Kurssin avulla ylläpidetään ja päivitetään erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan tiedot ja taidot. Täydennyskurssin suorittaminen hyväksytysti on edellytys erikoiskuljetusten liikenteenohjaajaoikeuden säilymiselle.

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaaja -täydennyskurssin osallistumisoikeus on rajattu henkilöihin, joilla on voimassa oleva erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan oikeus. Täydennyskurssin voi suorittaa vuosi ennen oikeuden päättymistä. Koulutukseen osallistuminen edellyttää voimassa olevaa vähintään B luokan ajo-oikeutta

Kohderyhmä

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan pätevyysvaatimukset
Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että:
1) hakija on suorittanut hyväksytysti erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan koulutuksen
2) hakijalla on voimassaoleva B-luokan ajo-oikeus
3) hakija on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva erikoiskuljetusten liikenteenohjaajaksi.

Hakijaa ei ole pidettävä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa takia sopivana erikoiskuljetusten liikenteenohjaajaksi, jos hän on:
1) viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana syyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai sellaiseen rikoslain (39/1889) 23 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun tekoon, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuudesta, tai on tänä aikana ollut mainittujen tekojen johdosta ajokiellossa
2) viimeksi kuluneen vuoden aikana muuten määrätty ajokieltoon tai ollut ajokiellossa muihin liikennerikoksiin syyllistymisen perusteella
3) poliisin pitämästä rekisteristä ilmenevien tietojen perusteella muutoin toiminnallaan osoittanut olevansa elämäntavaltaan tai henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ilmeisen sopimaton toimimaan liikenteenohjaajana.
Liikenteen turvallisuusvirastolla ja poliisilla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada tarpeellisia tietoja ajoneuvoliikennerekisteristä erikoiskuljetusten liikenteenohjaajille asetettujen vaatimusten toteamiseksi.

Sisältö

-Erikoiskuljetusten liikenteen ohjaus
-Erikoiskuljetusten liikenteen ohjauksen lainsäädäntö
-Erikoiskuljetusten liikenteen ohjaajan tehtävät ja vastuut
-Toiminta tien päällä ja oikeat toiminta tavat
-Sillan ylitys valvonta

Koulutus järjestetään verkkokoulutuksena. Muista ilmoittaa myös sähköpostiosoitteesi, johon voimme lähettää Teams-linkin. Kouluttajana toimii Lasse Pehkonen.

Lisätietoja

Halutessasi saat koulutuksesta 1 jatkokoulutusmerkinnän TraFin ammattipätevyysrekisteriin, rekisteröintimaksu 18.50 €.

Laskutus koulutuksen jälkeen.

Lähetämme kutsun ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen muutama päivä ennen koulutusta. Mikäli jätät perumatta osallistumisesi, laskutamme koko kurssin summan. Peruminen viimeistään 2 vuorokautta ennen tilaisuutta: osuvakoulutus@kpedu.fi tai 040-8073502

Osuvakoulutus Oy pidättää oikeuden koulutuksen aikataulun muuttamiseen, siirtämiseen tai peruuttamiseen, mikäli ryhmää ei saada täyteen.

Kokkolalainen Harri Harju tekee työtään tien päällä ympäri Suomea. Harju suoritti yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen keväällä 2017 ja ajaa työkseen Tekos Oy:n rekkoja.

Lue lisää

Kun yritys tarvitsee lisää työvoimaa, mutta sopivia osaajia on syystä tai toisesta vaikea löytää työmarkkinoilta, on rekrykoulutus hyvä vaihtoehto.

Lue lisää

Tarja Partanen haaveili kuljetusalan töistä jo työskennellessään marketissa pari vuotta sitten. Nyt hänen unelmansa on toteutunut, kun hän valmistui rekrykoulutuksen myötä linja-autonkuljettajaksi. 

Lue lisää

Rami Lehtinen (18) Kokkolasta ja Markus Viitasalo (19) Kannuksesta opiskelevat nyt viimeistä vuotta auto- ja kuljetusalaa Kokkolan Ammattikampuksella. 

Lue lisää

Sami Mäkitalo (19) Kannuksesta valmistuu keväällä 2016 logistiikan perustutkinnosta yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi.- Minua kiinnostivat isot autot ja täällä oppii niitä ajamaan, Sami kertoo.

Lue lisää