Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan peruskoulutus, 12.3.-14.3.2024

Tavoite

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutuksen tavoitteena on antaa erikoiskuljetusten liikenteenohjaajalle heidän työssään tarvitsemat perustiedot ja taidot, sekä parantaa valmiuksia syventää osaamistaan ammattia harjoittaessaan

Kohderyhmä

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan pätevyysvaatimukset
Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että:
1) hakija on suorittanut hyväksytysti erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan koulutuksen
2) hakijalla on voimassaoleva B-luokan ajo-oikeus
3) hakija on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva erikoiskuljetusten liikenteenohjaajaksi.

Hakijaa ei ole pidettävä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa takia sopivana erikoiskuljetusten liikenteenohjaajaksi, jos hän on:
1) viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana syyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen,
törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai sellaiseen rikoslain (39/1889) 23 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun tekoon, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuudesta, tai on tänä aikana ollut mainittujen tekojen johdosta ajokiellossa
2) viimeksi kuluneen vuoden aikana muuten määrätty ajokieltoon tai ollut ajokiellossa muihin liikennerikoksiin syyllistymisen perusteella
3) poliisin pitämästä rekisteristä ilmenevien tietojen perusteella muutoin toiminnallaan osoittanut olevansa elämäntavaltaan tai henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ilmeisen sopimaton toimimaan liikenteenohjaajana.
Liikenteen turvallisuusvirastolla ja poliisilla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada tarpeellisia
tietoja ajoneuvoliikennerekisteristä erikoiskuljetusten liikenteenohjaajille asetettujen vaatimusten toteamiseksi.

Sisältö

Liikenteen turvallisuusvirasto edellyttää voimassa olevaa erikoiskuljetusten liikenteenohjaajaoikeutta (EKL -lupaa) kaikilta, jotka osallistuvat varsinaisesti erikoiskuljetusten liikenteen ohjaukseen.

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajilla on suuri vastuu huolehtia siitä, ettei kuljetus aiheuta vaaraa muille tiellä liikkujille tai tarpeettomasti häiritse muun liikenteen sujuvuutta. Liikenteenohjaaja parantaa ammattitaitoisella toiminnallaan erikoiskuljetusta suorittavien ja muiden tiellä työskentelevien työturvallisuutta sekä varmistaa kuljetettavan esineen, kuljetusajoneuvon, tien ja tien laitteiden ehyenä säilymistä.

– Erikoiskuljetusten liikenteenojauksen perusteet
– Erikoiskuljetusten liikenteenohjaus käytännössä
– Erikoiskuljetukset liikenteessä
– Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan tarjoamat lisäpalvelut
– Sillan ylityksen valvonta

Koulutus sisältää materiaalin ja lounaan sekä aamu- ja iltapäiväkahvit. Kurssin järjestämisen edellytyksenä on riittävä määrä osallistujia. Kouluttajana toimii Lasse Pehkonen.

Lisätietoja

Halutessasi saat koulutuksesta 1 jatkokoulutusmerkinnän TraFin ammattipätevyysrekisteriin, rekisteröintimaksu 18.50 €.

Koulutuksen hinta on 990€ + alv. 24%, joka laskutetaan koulutuksen jälkeen.
Päätös erikoiskuljetusten liikenteenohjausoikeudesta 40€ + alv.0%

Lähetämme kutsun ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen muutama päivä ennen koulutusta. Mikäli jätät perumatta osallistumisesi, laskutamme koko kurssin summan. Peruminen viimeistään 2 vuorokautta ennen tilaisuutta: osuvakoulutus@kpedu.fi tai 040-8073502

Osuvakoulutus Oy pidättää oikeuden koulutuksen aikataulun muuttamiseen, siirtämiseen tai peruuttamiseen, mikäli ryhmää ei saada täyteen.

Yhteystiedot

Osuvakoulutus Oy
Närvilänkatu 8, 67100 KOKKOLA


Hakijapalvelut

Puhelin: 040 808 5010

Kokkolalainen Harri Harju tekee työtään tien päällä ympäri Suomea. Harju suoritti yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen keväällä 2017 ja ajaa työkseen Tekos Oy:n rekkoja.

Lue lisää

Kun yritys tarvitsee lisää työvoimaa, mutta sopivia osaajia on syystä tai toisesta vaikea löytää työmarkkinoilta, on rekrykoulutus hyvä vaihtoehto.

Lue lisää

Tarja Partanen haaveili kuljetusalan töistä jo työskennellessään marketissa pari vuotta sitten. Nyt hänen unelmansa on toteutunut, kun hän valmistui rekrykoulutuksen myötä linja-autonkuljettajaksi. 

Lue lisää

Rami Lehtinen (18) Kokkolasta ja Markus Viitasalo (19) Kannuksesta opiskelevat nyt viimeistä vuotta auto- ja kuljetusalaa Kokkolan Ammattikampuksella. 

Lue lisää

Sami Mäkitalo (19) Kannuksesta valmistuu keväällä 2016 logistiikan perustutkinnosta yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi.- Minua kiinnostivat isot autot ja täällä oppii niitä ajamaan, Sami kertoo.

Lue lisää