Eläinkuljetuskoulutus - non-stop

Tavoite

Kaupallisissa eläinkuljetuksissa eläinten käsittely kuljetusten aikana ja kuljettaminen edellyttää kouluttautumista. Eläinten kuljettajille ja hoitajille asetettavat vaatimukset vaihtelevat kuljetettavan eläinlajin ja kuljetusmuodon mukaan. Kotieläiminä pidettäviä hevos-, nauta-, lammas-, vuohi- ja sikaeläimiä tai siipikarjaa maantieajoneuvolla kuljetettaessa edellytetään kuljettajilta ja hoitajilta pätevyystodistusta. Muiden eläinlajien kuljettajilta ja hoitajilta edellytetään ainoastaan koulutukseen osallistumista.

Kohderyhmä

Tuotantoeläinten kuljettajaksi aikoville sekä muille eläinkuljetuksia toteuttaville tahoille. Koulutuksessa keskitytään nautaeläinten, sikojen ja lampaiden kuljetuskäytäntöihin.

Sisältö

- Eläinkuljetuksia koskeva lainsäädäntö
- Eläinkuljetuksia koskevat yleiset edellytykset
- Kuljetusasiakirjat
- Eläinten fysiologia, juoma ja ravinnontarve kuljetuksissa
- Eläinten käyttäytyminen ja stressin käsite
- Eläinten käsittelyn ja käytännön näkökohtia
- Kuljettajan ajokäyttäytymisen vaikutukset kuljetettavien eläinten hyvinvointiin ja lihan laatuun
- Eläimille annettava mahdollinen ensiapu kuljetustapahtuman aikana
- Eläimiä käsittelevän henkilökunnan turvallisuusnäkökohdat
- Tarttuvat eläintaudit ja niiden tunnistaminen
- pätevyyskoe: nauta, sika ja lammas

Koulutuksen teoria opiskellaan ItsLearning alustalla. Kun osallistuja kokee olevansa valmis suorittamaan pätevyyskokeen, sovitaan kokeen suorittamisesta vastuukouluttaja Tapio Hernesniemen kanssa. Koetta tehdessä vastuukouluttaja on kamerayhteydessä osallistujaan. Osallistujalla tulee olla toimivat nettiyhteydet, tietokone/tabletti/älypuhelin, kamera ja mikrofoni.

Lisätietoja

Ilmoittautumisesi jälkeen saat sähköpostiin ohjeet ItsLearning-alustan käyttöä varten. Kaikki kurssimateriaali löytyy ItsLearning:stä. Muista ilmoittaa toimiva sähköpostiosoite sekä ajantasaiset laskutustiedot.

HUOM! Joululoman aikana 19.12.-2.1.2023 emme lähetä ItsLearning tunnuksia eikä pätevyyskokeen suorittaminen ole mahdollista. Ilmoittautuminen on mahdollista joululoman aikana.

Lisätietoja antaa Tapio Hernesniemi, sp. tapio.hernesniemi@kpedu.fi, puh. 044 7250622

Hinta
150 euroa + alv 24%, sisältää koulutuksen ja pätevyyskokeen
Uusintakoe 50 € + alv. 24%

Osuvakoulutus Oy pidättää oikeuden koulutuksen aikataulun muuttamiseen, siirtämiseen tai peruuttamiseen, mikäli ryhmää ei saada täyteen.

Kokkolalainen Harri Harju tekee työtään tien päällä ympäri Suomea. Harju suoritti yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen keväällä 2017 ja ajaa työkseen Tekos Oy:n rekkoja.

Lue lisää

Kun yritys tarvitsee lisää työvoimaa, mutta sopivia osaajia on syystä tai toisesta vaikea löytää työmarkkinoilta, on rekrykoulutus hyvä vaihtoehto.

Lue lisää

Tarja Partanen haaveili kuljetusalan töistä jo työskennellessään marketissa pari vuotta sitten. Nyt hänen unelmansa on toteutunut, kun hän valmistui rekrykoulutuksen myötä linja-autonkuljettajaksi. 

Lue lisää

Rami Lehtinen (18) Kokkolasta ja Markus Viitasalo (19) Kannuksesta opiskelevat nyt viimeistä vuotta auto- ja kuljetusalaa Kokkolan Ammattikampuksella. 

Lue lisää

Sami Mäkitalo (19) Kannuksesta valmistuu keväällä 2016 logistiikan perustutkinnosta yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi.- Minua kiinnostivat isot autot ja täällä oppii niitä ajamaan, Sami kertoo.

Lue lisää