Ammatilliset tutkinnot

  1. Etusivu
  2. Koulutustarjonta
  3. Ammatilliset tutkinnot

Järjestämme kolmenlaisiin tutkintoihin tähtääviä koulutuksia: 

Erikoisammattitutkinnot

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.

Erikoisammattitutkinnot muodostuvat ainoastaan ammatillisista tutkinnon osista.

Erikoisammattitutkintojen laajuus voi olla 160, 180 tai 210 osaamispistettä. Tällä hetkellä kaikki erikoisammattitutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä.

Ammattitutkinnot

Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.

Ammattitutkinnot muodostuvat ainoastaan ammatillisista tutkinnon osista. 

Ammattitutkintojen laajuus voi olla 120, 150 tai 180 osaamispistettä. Pääosin ammattitutkinnot ovat 150 osaamispistettä.

Perustutkinnot

Ammatillinen perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin. Lisäksi opiskelija saa erikoistuneempaa osaamista ja työelämän edellyttämää ammattitaitoa vähintään yhdellä työelämän osa-alueella. 

Perustutkinnot sisältävät ammatillisia ja yhteisiä tutkinnon osia. Ammatilliset tutkinnon osat muodostavat noin 80 prosenttia (145 osaamispistettä) perustutkinnosta. Yhteisiä tutkinnon osia perustutkinnossa suoritetaan vähintään 35 osaamispisteen laajuisesti.