Hae ammatilliseen koulutukseen!

Yhteishaku alkaa 20.2.2024

 1. Etusivu
 2. Hakeutuminen koulutukseen
 3. Yhteishaku ja jatkuva haku

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku 2024

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa voit hakea yhtä aikaa

 • ammatilliseen perustutkintokoulutukseen
 • lukiokoulutukseen
 • TUVA-koulutukseen
 • Kansanopiston oppivelvollisille suunnatuille linjoille
 • Ammattiopisto LUOVIn vaativan erityisen tuen koulutuksiin

Voit hakea yhteishaussa, jos et ole suorittanut ammatillista tutkintoa, lukiota tai korkeakoulututkintoa.


Yhteishaku perusopetuksen jälkeisiin järjestetään 20.2.-19.3.2024. Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Yhteishaun tulokset julkaistaan 13.6.2024. Tieto valinnasta toimitetaan hakijalle sähköisesti. Kpedun sivuilla julkaistaan niiden valintatieto, jotka antavat hakemuksessaan siihen luvan.

Kpedun yhteishaun hakukohteet löytyvät syyskuun 2023 lopussa sivu alareunan kuvalinkkien kautta. Yhteishaun harjoittelu- eli Demo -versio on avataan opintopolussa syys-lokakuussa. Linkki Demoon löytyy kaikista Kpedun yhteishaun hakukohteiden esittelyistä.

Soveltuvuuskokeet järjestetään aikaisempien vuosien tapaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, turvallisuusalan perustutkintoon, kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon. Ensimmäistä kertaa soveltuvuuskoetta käytetään metsäalan  perustutkinnossa, metsäkoneenkuljettamisen osaamisalalla.

Soveltuvuuskoepäivät 2024:

 • Kasvatus- ja ohjausala ti 7.5.
 • Sosiaali- ja terveysala to 2., pe 3. ja ma 6.5.
 • Turvallisuusala ke 24. ja to 25.4.
 • Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljetuksen osaamisala ma 6. ja ti 7.5.

Harkintaan perustuva valinta

Kutsumme kielikokeeseen ne harkintaan perustuvan haun hakijat, joilla:
 • ei ole perusopetuksen päättötodistusta Suomesta
 • äidinkieli on muu kuin suomi
 • kielitaitoa ei voida muuten todeta

Kielikoe järjestetään 16. ja 18.4.

Harkintaan perustuvan valinnan hakijat kutsutaan haastatteluun joka tehdään huhti-toukokuussa.

Lisätietoa yhteishaun harkintaan perustuvasta valinnasta löydät täältä.

Tutustu koulutusaloihin ja Kpedun tiloihin yhdessä Herbalistin ja Jennyn kanssa.


Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS

Sekä yhteishaun että jatkuvan haun kautta valituille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS -> ks. s. 7 Hakijan opas). Aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa opetuksen sisältöön, toteutukseen ja kestoon.

Opiskelijoiden opintopolut suunnitellaan yksilöllisiksi ja joustaviksi. Oppiminen ei ole enää sidottu aikaan, paikkaan tai opetusryhmään. Opiskelu voi sisältää lähiopetusta oppilaitoksessa, työn tekemistä työpaikoilla sekä itsenäistä verkko-opiskelua.

Tutustu alakohtaisiin kielitaitovaatimuksiin ja lue muista valintaperusteista ja vaatimuksista.


Jatkuva haku 

Ammatillisen tutkinnon, lukion tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakeutuvat ammatillisiin perustutkintoihin jatkuvassa haussa, joka mahdollistaa ympärivuotisen koulutukseen hakeutumisen. Myös ilman tutkintoa olevat voivat hakea jatkuvassa haussa. 

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin haetaan jatkuvassa haussa.

Peruskoulun päättävät hakevat keväällä syksyllä alkaviin perustutkintokoulutuksiin ensisijaisesti yhteishaussa. Mikäli tutkinto ei ole mukana yhteishaussa, perusopetuksen päättävä voi hakea ja tulla valituksi jatkuvan haun kautta (esim. luonto- ja ympäristöalan perustutkinto).

Jos tutkinto on mukana yhteishaussa, peruskoulun päättävien jatkuvan haun hakemuksia käsitellään vasta yhteishaun valintatietojen tultua kesäkuussa. Tulosten tultua, yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneet hakevat vapaita paikkoja jatkuvan haun kautta.

Tutustu koulutustarjontaamme täällä


Jatkuva haku Kansanopistolinjoille

Kansanopistolinjat ovat lukuvuoden mittaisia, mutta opiskelu on mahdollista myös lyhyemmissä jaksoissa. Voit vielä  hakeutua 2023 -2024 lukuvuoden koulutuksiin jotka löydät täältä


Opinto-ohjaajalle

Tulevaisuuden osaajaksi -esitys (PowerPoint): YHTEISHAKU 2024

Lisätietoa valintaperusteista ja vaatimuksista löydät  täältä.

Lisätietoa yhteishaun harkintaan perustuvasta valinnasta löydät täältä.

Kpedu saattaen vaihdon tiedonsiirtolomake 2024 ja ohje sen täyttämiseen. 

 


Hakijapalvelut

p. 040 808 5010  (ma-pe 9-15)
sähköposti: hakijapalvelut@kpedu.fi
Närvilänkatu 8, 67100 Kokkola