Valintaperusteet ja vaatimukset

  1. Etusivu
  2. Hakeutuminen koulutukseen
  3. Valintaperusteet ja vaatimukset

Valintaperusteet perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa

Yhteishaussa voivat hakea vailla toisen asteen tutkintoa olevat. Perusopetuksen ja valmentavan koulutuksen päättävät hakevat perusopetuksen päättötodistuksella.

Lukion oppimäärän suorittaneet eivät voi hakea perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa. Lukion suorittaneet hakevat ammatilliseen koulutukseen jatkuvassa haussa.

Hakijoiden pisteytys yhteishaussa 2022

Perusopetus suoritettu 2022 tai 2021                  6 pistettä
tai
Valmentava koulutus suoritettu 2022 tai 2021     6 pistettä
Yleinen koulumenestys                                      1-16 pistettä
Painotettavat arvosanat                                     1-8 pistettä
1. Hakutoive                                                         2 pistettäLisätietoa yhteishaun valintaperusteista ja pisteytyksestä Opintopolussa.

Harkinnanvarainen valinta

Oppilaitos voi valita hakijan erityisen syyn perusteella harkinnanvaraisen valinnan kautta valintapisteistä riippumatta. Harkinnanvaraisen valinnan kautta hakeminen merkitään yhteishaun lomakkeelle ja liitteet sekä selvityslomake toimitetaan hakuajan loppuun mennessä (22.3.2022) jokaisesta harkinnanvaraisen valinnan hakukohteesta Keski-Pohjanmaan ammattiopiston hakijapalveluihin.

Voi tulla valituksi ainoastaan harkinnanvaraisen valinnan kautta jos

  1. Sinulla ei ole Suomalaista perusopetuksen päättötodistusta
  2. Sinulla on perusopetuksen päättötodistuksessa yksilöllistetty oppimäärä äidinkielessä ja matematiikassa
Tietoa tarvittavista liitteistä löydät täältä

Tulosta ja täytä, harkintaan perustuvan valinnan selvityslomake.

Harkintaan perustuvassa valinnassa hakeneet kutsutaan huhtikuussa järjestettävään oppimisvalmiuskokeeseen, sekä toukokuussa tapahtuvaan haastatteluun johon alaikäisen huoltaja voi tulla mukaan.

Urheilijan ammatillinen koulutus

Tietoa hakemisesta ja valintaperusteista löydät täältä.

Yhteishaun soveltuvuuskokeet

Soveltuvuuskoe järjestetään Kasvatus- ja ohjausalan, Sosiaali- ja terveysalan  ja Turvallisuusalan perustutkintoon sekä maatalousalan perustutkintoon, eläintenhoidon osaamisalalle. Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan kaikki hakijat joilla on alalle riittävä kielitaito. 

Hakijoiden pisteytys jatkuvassa haussa

Ammatillisen tutkinnon tai lukion suorittaneet hakevat perustutkintoihin jatkuvassa haussa, joka mahdollistaa ympärivuotisen koulutukseen hakeutumisen. Myös yhteishaun jälkeen ilman opiskelupaikkaa olevat nuoret hakeutuvat koulutukseen jatkuvan haun kautta.

· Tarve koulutukselle                               0-10 p
· Kiinnostuneisuus/motivaatio alalle        0-10 p
· Alalle suuntautuminen                          0-10 p

Tutkinnon suorittamiseen riittävä kielitaito arvioidaan alakohtaisesti.

  
Kielikokeet

Kutsumme kielikokeeseen hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, eikä kielitaitoa voida muutoin todeta. Tutustu alakohtaisiin kielitaitovaatimuksiin. Tutustu kielitaidon tasojen kuvausasteikkoon.

Jatkuva haku

Seuraavat kielikoepäivät:

maanantaina 5.9.2022

maanantaina 3.10.2022

maanantaina 7.11.2022

maanantaina 12.12.2022

Kielikoe alkaa aina klo 8, kielikokeeseen kutsutut haetaan ammattiopiston infosta osoitteessa Närvilänkatu 8, 67100 Kokkola.Pääsy- ja soveltuvuuskokeet 

Soveltuvuuskoe järjestetään Kasvatus- ja ohjausalan, Sosiaali- ja terveysalan  ja Turvallisuusalan perustutkintoon. Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan kaikki hakijat joilla on alalle riittävä kielitaito.


Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. Yhteishaun hakulomakkeessa kysytään, onko hakijalla ammatinvalintaan ja koulutukseen vaikuttavia sairauksia tai vammoja, jos opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Terveydentilavaatimuksista säädetään ns. SORA-laissa. Tutustu SORA-lakiin tämän videonavulla.


Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa järjestettävät tutkinnot, joissa on terveydentilavaatimuksia:

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto; kuljetuspalvelujen osaamisala

Metsäalan perustutkinto; metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

Rakennusalan perustutkinto: maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee kuitenkin antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijaksi ottamisen esteettömyydestä ja opiskelijaksi ottamisen perusteista säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27, 27 a ja 27 b §:ssä (951/2011).  

Useilla aloilla on lisäksi terveydentilasuosituksia, joihin on hyvä tutustua ennen hakeutumista opintoihin.

Hakijapalvelut

p. 040 808 5010  (ma-pe 9-15)
sähköposti: hakijapalvelut@kpedu.fi
Närvilänkatu 8, 67100 Kokkola