Mitä voit opiskella Kpedussa?

Elintarvikealan perustutkinto, osaamisalat

Leipomoalan osaamisala:
Leipuri-Kondiittori valmistaa erilaisia ruoka- ja kahvileipiä, kuivakakkuja, pikkuleipiä, täytekakkuja ja leivoksia sekä suolaisia leivonnaisia. Leipomotuotteita hän valmistaa taikinasta valmiiksi tuotteeksi käsin ja erilaisia koneita käyttäen sekä pakkaa valmistamiaan tuotteita.

Leipuri-Kondiittorin työssä on tärkeää hyvä hygienia. Leipuri-kondiittorin tärkeitä ominaisuuksia ovat hyvät kädentaidot, fyysinen kunto ja sopeutuminen uusiin tilanteisiin.

Opintojen jälkeen hän voi työskennellä leipomoissa, konditorioissa, kahviloissa, ravintoloissa, pitopalveluyrityksissä, myymälöiden paistopisteissä ja leipäosastoilla.

Elintarviketeknologian osaamisala:
Elintarvikkeiden valmistaja osaa valmistaa, pakata ja varastoida elintarvikkeita. Hän osaa toimia elintarvikkeiden valmistusprosesseissa erilaisissa työtehtävissä.

Elintarvikkeiden valmistajan työssä on tärkeää hyvä hygienia. Elintarvikkeiden valmistajan tärkeitä ominaisuuksia on ripeys, fyysinen kunto ja sopeutuminen uusiin tilanteisiin.

Opintojen jälkeen hän voi työskennellä valmisruokateollisuudessa, lihan ja kalan jatkojalostuksessa, makeis- ja juomateollisuudessa, elintarvikemyymälöissä tai palvelutiskeissä.

Liha-alan osaamisala:
Lihatuotteiden valmistaja käsittelee, valmistaa ja pakkaa erilaisia lihavalmisteita. Opintojen aikana opetellaan leikkaamaan lihaa ja valmistamaan erilaisia lihatuotteita ja -valmisteita koneita ja laitteita käyttäen.

Lihatuotteiden valmistajan työssä on tärkeää hyvä hygienia. Lihatuotteiden valmistajan tärkeitä ominaisuuksia on ripeys, fyysinen kunto ja sopeutuminen uusiin tilanteisiin.

Opintojen jälkeen hän voi työskennellä liha-alan yrityksessä tai elintarvikehuoneistossa, kuten lihanleikkaamossa, lihavalmistetuotannossa, teurastamossa, lähettämössä, lihankäsittelytehtävissä, valmisruokateollisuudessa ja myynti- sekä asiakaspalvelutehtävissä elintarvikemyymälöissä ja palvelutiskeillä.

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto, osaamisalat

Kokiksi voit valmistua, kun suoritat ravintola- ja catering-alan perustutkinnon.
Kokin ammatti sopii henkilölle, joka on kiinnostunut ruoanlaitosta ja viihtyy asiakaspalvelussa.
Kokin ammatti vaatii hyvää yleiskuntoa ja kykyä sietää kiirettä ja stressiä.

Kokki
Kokin tehtäviin kuuluvat muun muassa
 • ruoanvalmistus
 • ruokien laittaminen tarjolle
 • leipominen
 • asiakaspalvelu
 • astioiden pesu
 • siivouksen liittyvät tehtävät keittiössä.

Kokki voi työskennellä esimerkiksi seuraavissa paikoissa:
 • koulut
 • vanhainkodit
 • päiväkodit
 • sairaalat
 • kahvilat
 • pikaruokaravintolat
 • liikenneasemat
 • à la carte -ravintolat
 • pitopalveluyritykset

Tarjoilija
Tarjoilijaksi voit valmistua, kun suoritat ravintola- ja catering-alan perustutkinnon. Tarjoilijan ammatti sopii henkilölle, joka on kiinnostunut asiakkaiden palvelusta, ruoasta ja juomasta. Työ on pääosin vuoro- ja viikonlopputyötä. Tarjoilijan ammatti vaatii myös hyvää kielitaitoa, yleiskuntoa ja kykyä sietää kiirettä ja stressiä.

Tarjoilijan tehtäviin kuuluvat muun muassa
 • pöytien kattaminen
 • asiakaspalvelu
 • ruokien ja juomien esittely, myynti ja tarjoilu
 • kassan käyttö ja maksun periminen
 • pöytien ja salin siistiminen
 • astiahuolto

Tarjoilija voi työskennellä esimerkiksi seuraavissa paikoissa:
 • erilaiset ravintolat
 • pubit
 • yökerhot
 • kahvilat
 • pikaruokaravintolat
 • à la carte -ravintolat


Hevostalouden perustutkinto

Hevostalouden perustutkinto
Hevostenhoitajan tehtävänä on huolehtia hevosen päivittäisistä hoitotoiminnasta, kuten ruokinnasta, ulkoilusta, hyvinvoinnista sekä varusteista. Hevospalveluohjaajan tehtäviin kuuluu edellä mainittujen hoitotehtävien lisäksi eri hevosurheilulajien ohjaaminen sekä hevospalvelujen tuottaminen, esimerkiksi vaellus- tai retkiratsastukset.

Hevosenhoitaja tai hevospalveluohjaajana voi työskennellä itsenäisenä työntekijänä tai yrittäjänä ravi- tai ratsutallilla sekä hevospalveluja tuottavassa yrityksessä.

Opinnoissa voi suuntautua ravi- tai ratsuhevosenhevosten hoitoon tai kouluttamiseen, hevoskasvatukseen, kengittämiseen, hevosvarusteiden valmistamiseen tai harrastepalvelujen tuottamiseen.


Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

Parturi, kampaaja (hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnosta valmistuu kampaajaksi TAI parturiksi)

Parturi/kampaaja työskentelee joko työntekijänä tai yrittäjänä. Parturi tai kampaaja leikkaa ja värjää hiuksia sekä tekee kampauksia. Lisäksi parturi leikkaa asiakkaiden partoja. 

Parturin/kampaajan tärkeitä ominaisuuksia sekä taitoja ovat hahmotuskyky, muototaju, sosiaalisuus ja luovuus.


Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, osaamisalat

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja työ on kasvattaa ja ohjata lapsia ja nuoria. Hän järjestää harrastus ja vapaa-ajan toimintaa kaiken ikäisille ihmisille.

Jos haluat tälle alalle, tärkeitä ominaisuuksia ovat vastuullisuus, luotettavuus, avoimuus sekä ryhmätyötaidot. Nuoriso- ja yhteisöohjaaja viihtyy eri laisten ja eri ikäisten ihmisten parissa. Työ on usein ilta- ja viikonlopputyötä.

Koulutuksen jälkeen työpaikkoja voivat olla nuorisotalot, kerhot, koulut ja nuorisokahvilat. Työpaikkana voi olla myös järjestö, seurakunta tai lasten ja nuorten sijaishuoltopaikka.Lastenohjaaja

Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa. Lastenohjaaja tekee työtä eri-ikäisten lasten ja perheiden kanssa.

Jos haluat tälle alalle, tärkeitä ominaisuuksia ovat toisista ihmisistä välittäminen, tunnollisuus, vastuullisuus ja tiimityötaidot.

Koulutuksen jälkeen työpaikkoina voivat olla päiväkodit, alakoulut ja erilaiset kerhot.


Maatalousalan perustutkinto

Esimerkiksi tällaisiin ammatteihin maatalousalan perustutkinnon suorittaneet työllistyvät:

Eläintenhoitaja (seura- ja harraste-eläimet)
Eläintenhoitaja ruokkii, hoitaa ja kasvattaa seura- ja harraste-eläimiä. Hän huolehtii siitä, eläimet voivat hyvin ja ovat terveitä. Hän hoitaa sairasta eläintä ohjeiden mukaan. Hän pitää yllä eläimille sopivia olosuhteita. Eläintenhoitaja käsittelee eläimiä turvallisesti. Eläintenhoitaja huomioi lainsäädännön vaatimukset eläinten hoidossa. Hän käyttää eläinten hoidossa koneita ja laitteita turvallisesti. Eläintenhoitaja osaa tehdä myös eläintilojen pieniä huolto- ja korjaustöitä. Hän osaa tehdä töitä erilaisissa eläintiloissa. Eläintenhoitaja toimii työssään taloudellisesti.

Eläintenhoitajan työssä pitää olla joustava ja vastuuntuntoinen. Eläintenhoitajalla pitää olla hyvät tiedot eläinten elintoiminnoista, ravinnontarpeesta ja rehuista. Eläinten hoitotyö voi olla raskasta. Eläintenhoitajalla pitää olla hyvä fyysinen kunto. Eläintenhoitaja ei saa olla allerginen eläinpölylle tai rehujen tai kuivikkeiden pölylle. Eläintenhoitajan pitää olla myös yhteistyökykyinen. Hänen on osattava palvella asiakkaita ja toimia erilaisten ihmisten kanssa.

Työpaikat: Eläintenhoitaja voi työskennellä esim. eläinkaupassa, eläinhoitolassa, kotieläinpuistoissa, eläintarhassa, tutkimuslaitoksessa. Hän voi myös toimia yrittäjänä omassa eläinalan yrityksessä.

Maatilan työntekijä
Maatilan työntekijä tekee töitä maatiloilla. Hän muokkaa, lannoittaa, kylvää ja korjaa satoa. Hän käyttää maatilan töissä tarvittavia koneita ja laitteita esim. traktoria ja muokkaus-, kylvö- ja sadonkorjuukoneita. Hän osaa käyttää myös tuotantoon liittyvää automaatiota. Hän huoltaa maatilan koneita. Hän osaa tehdä korjaushitsaustöitä. Maatilan työntekijä osaa korjata ja kunnostaa maatilan rakennuksia. Hän voi tehdä myös metsän hoitotöitä esim. istuttaa taimia tai kunnostaa taimikkoa raivaussahalla tai moottorisahalla. Hän tekee töitä turvallisesti. Hän ottaa huomioon myös työn vaikutukset ympäristöön ja luontoon. Maatilan työntekijä voi myös joillakin maatiloilla hoitaa tuotantoeläimiä.

Maatilan työntekijän pitää olla joustava ja vastuuntuntoinen. Hänellä pitää olla hyvä fyysinen kunto. Maatilan työntekijän pitää olla myös yhteistyökykyinen. Hänellä pitää olla hyvät ongelmanratkaisutaidot ja tekniset taidot. Hänellä on hyvä tiedot kasvien kasvuun ja peltojen kuntoon vaikuttavista asioista. Hän toimii työssään taloudellisesti. Hän osaa käyttää tietotekniikkaa työssään.

Työpaikat: Maatilan työntekijä voi työskennellä esim. kasvinviljelytiloilla, koneurakointiyrityksissä, tuotantoeläintiloilla, tutkimuslaitoksissa, opetusmaatiloilla.

Maaseutuyrittäjä (esim. maatalousyrittäjä, koneurakointiyrittäjä, maaseutumatkailuyrittäjä, korjaamoyrittäjä)
Maaseutuyrittäjä tekee töitä omassa yrityksessä. Hän osaa tehdä oman yrityksen töitä esim. peltotöitä, tuotantoeläinten hoitotöitä, maatalouskoneiden huolto- ja korjaustöitä, metsänhoitotöitä, rakennusten huoltotöitä, koneurakointitöitä, maisemanhoitotöitä, asiakaspalvelua jne. Hän suunnittelee ja seuraa yrityksen toimintaa. Hän suunnittelee yrityksen toiminnan kannattavuutta, investointeja ja rahoitusta. Hän osaa ottaa huomioon yritystoiminnan riskejä. Hän markkinoi yrityksen tuotteita ja palveluja. Hän osaa toimia työnantajana. Hän huomoi lainsäädännön vaatimukset yrityksen toiminnassa. Maaseutuyrittäjä osaa pitää huolta yrityksen tuotteiden ja palvelujen hyvästä laadusta. Maaseutuyrittäjä ottaa huomioon yrityksen tuotannon ja toiminnan vaikutukset ympäristöön ja luontoon. Hänellä on hyvät yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaidot. Hänellä on hyvät tekniset taidot. Hän osaa käyttää tietotekniikkaa työssään.

Työpaikat: Maaseutuyrittäjä toimii omassa yrityksessä. Yritys voi olla esim. kasvinviljelytila, tuotantoeläintila, maatalouskonekorjaamo, maaseutumatkailuyritys tai koneurakointia tarjoava yritys.

Tuotantoeläinten hoitaja
Tuotantoeläinten hoitaja ruokkii, hoitaa ja kasvattaa tuotantoeläimiä esim. lypsykarjaa, lihanautoja, lampaita tai sikoja. Hän työskentelee hygieenisesti. Hän huolehtii siitä, että eläimet voivat hyvin ja ovat terveitä. Hän hoitaa sairasta eläintä ohjeiden mukaan. Hän pitää yllä eläimille sopivia olosuhteita. Tuotantoeläinten hoitaja käsittelee eläimiä turvallisesti. Hän huomioi lainsäädännön vaatimukset eläinten hoidossa. Hän käyttää tuotantoeläinten hoidossa ja ruokinnassa tarvittavia koneita ja laitteita turvallisesti. Hän käyttää myös tuotantoeläinten hoitoon liittyvää automaatiota esim. lypsyrobottia. Tuotantoeläinten hoitaja osaa tehdä myös eläintilojen pieniä huolto- ja korjaustöitä. Hän osaa pitää yllä eläintuotteiden hyvää laatua. Hän toimii työssään taloudellisesti. Hän osaa käyttää tietotekniikkaa työssään.

Tuotantoeläinten hoitajan työssä pitää olla joustava ja vastuuntuntoinen. Tuotantoeläinten hoitajalla pitää olla hyvät tiedot eläinten elintoiminnoista, ravinnontarpeesta ja rehuista. Eläinten hoitotyö voi olla raskasta. Tuotantoeläinten hoitajalla pitää olla hyvä fyysinen kunto. Hän ei saa olla allerginen eläinpölylle tai rehujen tai kuivikkeiden pölylle. Tuotantoeläinten hoitajan pitää olla yhteistyökykyinen. Hänen on osattava myös palvella asiakkaita ja toimia erilaisten ihmisten kanssa.

Työpaikat: Tuotantoeläinten hoitaja voi työskennellä esim. maatiloilla tai tutkimuslaitoksissa. Hän voi myös toimia yrittäjänä omassa tuotantoeläinalan yrityksessä. 

Maatalouslomittaja
Maatalouslomittaja ruokkii ja hoitaa tuotantoeläimiä esim. lypsykarjaa, lihanautoja, lampaita, sikoja tai turkiseläimiä. Hän osaa tehdä töitä erilaisissa tuotantoeläintiloissa. Maatalouslomittaja tekee töitä asiakastiloilla. Hän tekee lomitettavan asiakkaan työtehtävät eläinten hoito- ja ruokintatöissä. Hän tekee töitä asiakastilan ohjeiden mukaisesti. Hän työskentelee hygieenisesti. Hän huolehtii siitä, että eläimet voivat hyvin ja ovat terveitä. Hän hoitaa sairasta eläintä ohjeiden mukaan. Hän pitää yllä eläimille sopivia olosuhteita. Maatalouslomittaja käsittelee eläimiä turvallisesti. Hän huomioi lainsäädännön vaatimukset eläinten hoidossa. Hän käyttää tuotantoeläinten hoidossa ja ruokinnassa tarvittavia koneita ja laitteita turvallisesti. Hän käyttää myös tuotantoeläinten hoitoon liittyvää automaatiota esim. lypsyrobottia. Maatalouslomittaja osaa tehdä myös eläintilojen pieniä huoltotöitä. Hän osaa pitää yllä eläintuotteiden hyvää laatua. Hän toimii työssään taloudellisesti. Hän osaa käyttää tietotekniikkaa työssään.

Maatalouslomittajan työssä pitää olla joustava ja vastuuntuntoinen. Hänen on osattava palvella asiakkaita ja toimia erilaisten ihmisten kanssa. Maatalouslomittajalla pitää olla hyvät tiedot eläinten elintoiminnoista, ravinnontarpeesta ja rehuista. Eläinten hoitotyö voi olla raskasta. Maatalouslomittajalla pitää olla hyvä fyysinen kunto. Hän ei saa olla allerginen eläinpölylle tai rehujen tai kuivikkeiden pölylle. Maatalouslomittaja tekee työmatkat asiakastiloille yleensä omalla autolla. Hänellä pitää olla käytössä oma auto. Maatalouslomittajan työpäivä on yleensä kaksiosainen. Hän hoitaa eläimiä asiakastilalla aamulla ja iltapäivällä tai illalla.

Työpaikat: Maatalouslomittajat ovat töissä yleensä alueellisissa lomituspalvelujen paikallisyksiköissä. Maatalouslomittaja voi olla myös yrittäjälomittaja. Yrittäjälomittaja myy lomituspalveluja lomituspalvelujen paikallisyksiköille.

Maatalouskoneiden korjaaja
Maatalouskoneiden korjaaja huoltaa ja korjaa maatalouskoneita esim. traktoreita, ajoneuvoja ja työkoneita. Hän tekee myös korjaushitsaus-, metallirakenne- ja koneistustöitä. Hän osaa tehdä töitä erilaisissa koneiden huoltotiloissa. Hän käyttää työssään perus- ja erikoistyövälineitä. Hän osaa käyttää maatalouskoneita ja -laitteita. Hän käyttää digitaalisuutta työssään. Maatalouskoneiden korjaaja huoltaa ja korjaa myös maatalouskoneisiin liittyvää automaatiota työnkuvansa mukaisesti. Hän osaa käsitellä huolto- ja korjaustyössä käytettäviä materiaaleja ja kemikaaleja. Hän tekee työt koneen valmistajan huolto- ja korjausohjeiden mukaisesti. Hän hankkii varaosat. Hän osaa tehdä huoltoon tai korjaukseen liittyvän kustannuslaskelman. Hän tekee työt turvallisesti ja huomioi työhön liittyvän lainsäädännön ja turvamääräykset. Hän osaa etsiä koneiden korjauksessa tarvittavaa tietoa myös vieraalla kielellä. Hän työskentelee taloudellisesti. Hän ottaa huomioon oman toiminnan vaikutuksen ympäristöön ja luontoon.

Maatalouskoneiden korjaaja on joustava ja vastuuntuntoinen. Hänellä on hyvät tiedot maatalouskoneiden, traktorien ja ajoneuvojen tekniikasta ja automaatiosta. Maatalouskoneiden korjaajalla on hyvät yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaidot. Hän osaa palvella asiakkaita ja toimia erilaisten ihmisten kanssa.

Työpaikat: Maatalouskoneiden korjaaja työskentelee esim. maatalouskoneiden ja ajoneuvojen korjaamoissa, maatiloilla tai koneurakointiyrityksissä.

Turkiseläinten hoitaja
Turkiseläinten hoitaja hoitaa, ruokkii ja kasvattaa turkiseläimiä esim. kettuja, minkkejä ja supikoiria. Hän huolehtii siitä, että eläimet voivat hyvin ja ovat terveitä. Hän hoitaa sairasta eläintä ohjeiden mukaan. Hän toimii työssään hygieenisesti. Hän pitää yllä eläimille sopivia olosuhteita. Turkiseläinten hoitaja käsittelee eläimiä turvallisesti. Hän huomioi lainsäädännön vaatimukset eläinten hoidossa. Hän käyttää eläinten hoidossa ja ruokinnassa tarvittavia koneita ja laitteita turvallisesti. Turkiseläinten hoitaja voi osallistua myös työpaikan tarpeiden mukaan eläinten nahkontaprosessiin, tilasiemennykseen, nahkojen lajitteluun tai rehujen valmistukseen rehusekoittamossa. Hän toimii työssään taloudellisesti. Hän osaa käyttää tietotekniikkaa työssään.

Turkiseläinten hoitajan työssä pitää olla joustava ja vastuuntuntoinen. Turkiseläinten hoitajalla pitää olla hyvät tiedot eläinten elintoiminnoista, ravinnontarpeesta ja rehuista. Eläinten hoitotyö voi olla raskasta. Tuotantoeläinten hoitajalla pitää olla hyvä fyysinen kunto. Hän ei saa olla allerginen eläinpölylle tai kuivikkeiden pölylle. Turkiseläinten hoitajan pitää olla yhteistyökykyinen. Hänen on osattava myös toimia erilaisten ihmisten kanssa.

Työpaikat: Turkiseläinten hoitaja voi työskennellä esim. turkistiloilla, tutkimuslaitoksissa, rehusekoittamoissa, nahkontakeskuksissa tai huutokauppayhtiössä.


Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Työpaikka voi olla mainostoimisto, media-alan tuotantoyritys tai oma yritys. Työssäsi teet erilaisia viestintätöitä. Jos haluat tälle alalle, tärkeitä ominaisuuksia ovat yhteistyötaidot, oma-aloitteisuus, tekniikan hallinta, yrittäjämäinen toiminta sekä luova ajattelu.

Kpedussa voit opiskella videotuotantoa, visuaalista tuotantoa tai ääni- ja tapahtumatuotantoa.

Videotuotanto
Teet animaatioita ja tehosteita sekä voit toimia videotuotannoissa videokuvaajana ja editoijana.

Visuaalinen tuotanto
Teet valokuvausta, kuvankäsittelyä, animointia sekä julkaisuja. 

Ääni- ja tapahtumatuotanto
Teet äänittämistä, äänileikkausta, äänen jälkikäsittelyä sekä toteutat liveääntä tapahtumissa.


Laboratorio- ja prosessialan perustutkinnot

Laboratorioalan perustutkinto – laborantti 
Laborantti käsittelee ja mittaa erilaisia näytteitä. Hän käyttää erilaisia kemikaaleja ja erilaisia analyysien tekemiseen liittyviä mittauslaitteita.  Hän valitsee analyyseihin oikeat kemikaalit ja työvälineet ja laatii raportit saaduista mittaustuloksista ja analyyseistä. Laborantti noudattaa tarkasti suullisia ja kirjallisia ohjeita. Työtehtäviin kuuluu myös mittauslaitteiden huoltaminen.  
 
Jos haluat tällä alalle, tärkeitä ominaisuuksia ovat huolellisuus, vastuullisuus, tarkkuus, luotettavuus sekä työturvallisuuden noudattaminen, minkä takia ehdottoman tärkeää on hyvä suomen kielitaito. Tärkeitä ovat suunnittelu- ja järjestelykyky. Työssä tarvitaan kykyä toimia itsenäisesti, mutta myös tiimityötaitoja. Työssä tarvitaan usein myös asiakaspalvelutaitoja.  
 
Koulutuksen jälkeen työpaikkoina voivat olla elintarvikealan, kemianteollisuuden tai paperiteollisuuden laboratoriot. Laborantti voi työskennellä myös laadunvalvonnassa tai tuotekehityksessä. Alalla voi joutua tekemisiin allergiaa aiheuttavien kemikaalien kanssa. Työ voi olla teollisuudessa vuorotyötä.
 
Prosessiteollisuuden perustutkinto – prosessinhoitaja 
Prosessinhoitaja ohjaa ja valvoo prosessiteollisuudessa tuotantoa. Hän huolehtii, että valmistusprosessit pysyvät käynnissä.  Prosessinhoitajan työ on usein sekä valvomo- että kenttätyötä. Hän tuntee tuotantoon liittyvät koneet ja laitteet sekä hallitsee niiden huollon ja kunnossapidon.  Hän ottaa näytteitä ja tekee analyysejä raaka-aineista ja tuotteista laboratoriossa.  
 
Jos haluat tälle alalle, tärkeitä ominaisuuksia ovat huolellisuus, tarkkaavaisuus, vastuullisuus sekä työturvallisuuden noudattaminen.  Tuotantoprosessien häiriöt ja vikatilanteet edellyttävät kykyä nopeaan päätöksentekoon ja toimintaan. Ammatissa tarvitaan kykyä sekä itsenäiseen työskentelyyn että ryhmässä työskentelyyn. Alalla voi joutua tekemisiin allergiaa aiheuttavien kemikaalien kanssa. 
 
Koulutuksen jälkeen työpaikkoina voivat olla erilaiset kemiantekniikkaa hyödyntävät tuotantolaitokset. Näitä ovat esimerkiksi kemianteollisuus, metsäteollisuus, rikastamot tai vesi- ja lämpölaitokset. Työ on pääsääntöisesti vuorotyötä.


Liiketoiminnan perustutkinto

Merkonomi
Merkonomi toimii myynnin, kaupan, talouden ja toimiston eri tehtävissä. Työtehtävät riippuvat siitä, mitä tutkinnon osia opiskelija on valinnut.

Asiakaspalvelua ja myyntiä opiskellut työskentelee myyjänä, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvojana, osastovastaavana, tuote-edustajana tai myyntisihteerinä.

Talous- ja toimistopalveluja opiskellut työskentelee esimerkiksi kirjanpitäjänä, palkanlaskijana tai toimistosihteerinä.

Jos haluat tälle alalle, tärkeitä ominaisuuksia ovat huolellisuus, tarkkuus, atk-taidot ja asiakaspalvelutaidot.

Koulutuksen jälkeen työpaikkoina voivat olla erilaiset toimistot, kaupat, pankit ja vakuutusyhtiöt. Merkonomi voi toimia myös yrittäjänä. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnot

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, toimitilahuoltaja
Toimitilahuoltajan työ on asiakaspalvelutyötä ja tilojen puhtaanapitoa.  
Työhön kuuluu tilojen päivittäin tehtävä ylläpitosiivous ja harvemmin tehtävä perussiivous.

Työpaikkoina voivat olla päiväkodit, koulut, oppilaitokset, toimistorakennukset, teollisuuslaitokset, palvelukodit ja sairaala.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoitaja
Kiinteistönhoitajan työ on asiakaspalvelutyötä. Työ on kiinteistöjen hoitamista ja valvontaa sisä- ja ulkoalueilla. 
Työhön kuuluu lukituksen hoitaminen, lumien auraaminen sekä nurmikon leikkaaminen.  
Myös sähkön ja vedenkulutuksen seuranta on osa työtä.

Työpaikkoina voivat olla päiväkodit, koulut, oppilaitokset, toimistorakennukset, teollisuuslaitokset, palvelukodit ja sairaala.Pintakäsittelyalan perustutkinto, Puuteollisuusalan perustutkinto, Rakennusalan perustutkinto, Talotekniikan perustutkinto

Putkiasentaja
Putkiasentaja asentaa, huoltaa ja korjaa rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteita. 
Hän käyttää työssään erilaisia mittareita ja työkaluja.
Jos haluat tälle alalle, tärkeitä ominaisuuksia ovat hyvät kädentaidot, ongelmanratkaisukyky ja vuorovaikutustaidot. Hyvä kunto on työssä tärkeä. 
Koulutuksen jälkeen työpaikkoina voivat olla rakennustyömaat, kiinteistönhuoltoyhtiöt tai vesi- ja energialaitokset. Ammattinimike voi olla putkimies, ilmastointiasentaja tai kiinteistönhoitaja. Putkiasentaja voi toimia myös yrittäjänä.

Talonrakentaja
Talonrakentaja rakentaa uusia taloja ja korjaa vanhoja rakennuksia. 
Hän tekee käsityötä, joka säilyy ja näkyy pitkään sukupolvelta toiselle.
Koulutuksen jälkeen työssä talonrakentaja voi erikoistua esimerkiksi kirvesmieheksi, muurariksi, raudoittajaksi tai laatoittajaksi.
Jos haluat tälle alalle, tärkeitä ominaisuuksia ovat monipuoliset kädentaidot. Rakentaminen vaatii hyvää fyysistä kuntoa ja luovaa ongelmanratkaisukykyä. 
Talonrakentaja tekee työtä erilaisissa olosuhteissa ja tehtävissä. 
Työpaikkoina koulutuksen jälkeen voivat olla rakennusliikkeet. Myös kuntien kiinteistöjen kunnossapidossa tarvitaan talonrakentajia. Talonrakentaja voi toimia myös yrittäjänä.

Maarakennuskoneenkuljettaja 
Maarakennuskoneenkuljettaja toimii työkoneen kuljettajana tie-, katu- ja piha-alueiden rakennustyömaalla. 
Myös näiden alueiden kunnossapito voi olla maarakennuskoneenkuljettajan työtä. 
Maarakennuskoneen kuljettaja huoltaa oman työkoneensa ja pitää sen kunnossa.
Jos haluat tälle alalle, tärkeitä ominaisuuksia ovat hyvä motoriikka ja fyysinen kunto. 
Ammatissa tarvitaan yleensä kuorma-auton ajokorttia, jonka voi suorittaa opiskelun aikana valinnaisina opintoina. Kuorma-auton ajokortin voi suorittaa, jos on voimassa oleva henkilöauton ajokortti.
Koulutuksen jälkeen työpaikkoina voivat olla maansiirtoliikkeet ja kiinteistöhuoltoon erikoistuneet yritykset. 
Työpaikka voi löytyä myös kunnan tai valtion katu- ja tierakennusosastolta.
Maarakennuskoneenkuljettaja voi toimia myös yrittäjänä.

Puuseppä
Puuseppä valmistaa huonekaluja, kaappeja, ovia ja ikkunoita. Hän tekee työtä käsillään ja puutyökoneilla. 
Puuseppä valmistaa puisia käsityöesineitä asiakkaisen tilauksen mukaan. 
Hänen työhönsä kuuluvat myös erilaiset korjaus- ja asennustyöt. 
Tuotesuunnittelu ja koneiden ohjelmointi tapahtuu usein tietokoneen avulla. 
Jos haluat tälle alalle, tärkeitä ominaisuuksia ovat hyvät kädentaidot, muoto- ja tyylitaju sekä hyvä värisilmä.
Hyvä puuseppä on huolellinen, tarkka ja laatutietoinen. 
Koulutuksen jälkeen työpaikkoina voivat olla huonekalu-, kaluste- ja rakennusyritykset. Puuseppä voi työskennellä myös yrittäjänä.

Maalari
Maalari tekee rakennusten sisä- ja ulkomaalauksia. 
Hän tapetoi, laatoittaa ja asentaa erilaisia lattiamateriaaleja. 
Hän voi tehdä myös erikoismaalaustöitä kuten huonekalujen entisöintiä.
Jos haluat tälle alalle, tärkeitä ominaisuuksia ovat hyvät kädentaidot, huolellisuus ja vastuuntuntoisuus.
Maalari tarvitsee työssään muoto- ja tyylitajua, hyvää värisilmää ja fyysistä kuntoa. 
Koulutuksen jälkeen työpaikkoina voivat olla rakennus- tai maalausliikkeet. 
Maalari voi toimia myös yrittäjänä.Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitaja
Lähihoitaja hoitaa, tukee ja ohjaa eri ikäisiä ihmisiä. Hän tekee työtä ihmisten kanssa. Lähihoitajan tärkeitä ominaisuuksia ovat toisista ihmisistä välittäminen, rehellisyys, tunnollisuus ja luotettavuus. Työssä vaaditaan hyvää fyysistä kuntoa ja taitavia käsiä. Työ on usein vuorotyötä.

Koulutuksen jälkeen työpaikkoina voi olla päiväkodit, vanhainkodit, terveyskeskukset, sairaalat, hammashoitolat ja erilaiset asumisyksiköt. Lähihoitaja voi työskennellä myös mielenterveys ja päihdetyössä, vammaispalvelussa tai kotihoidossa.

Hoiva-avustaja
Hoiva-avustaja työskentelee usein vanhusten tai vammaisten avustamisen liittyvissä tehtävissä. Hoiva-avustajan tehtävät liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen. Työ voi olla esimerkiksi peseytymisessä, ruokailussa, pukeutumisessa ja liikkumisessa auttamista sekä siivoamista.


Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnot

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto – sähköasentaja
Sähköasentaja tekee pien- ja teollisuusrakennuskohteiden sähkö-, tele- ja LVI-järjestelmien sähköasennuksia. Hän asentaa sekä korjaa sähkökoneita, laitteita tai toimii sähkön tuotanto- ja jakelutehtävissä. Sähköasentaja voi toimia myös myynti-, neuvonta- ja opastustehtävissä. 

Jos haluat tälle alalle, tärkeitä ominaisuuksia ovat hyvä hahmotus- ja keskittymiskyky. Hyvä sähköasentaja on näppärä, tarkka ja huolellinen.  Sähköasentajan työssä tarvitaan myös asiakaspalvelutaitoja ja tiimityötaitoja.

Koulutuksen jälkeen työpaikkoina voivat olla sähköasennusliikkeet, sähkön tuotanto- ja jakelulaitokset tai teollisuuslaitos. Sähköasentaja voi toimia myös yrittäjänä.
 
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto – automaatioasentaja
Automaatioasentaja asentaa, kokoaa, huoltaa ja korjaa erilaisia sähköllä toimivia automaatiolaitteita. Hän huolehtii myös erilaisiin ohjauksiin ja järjestelmiin liittyvien automaatiolaitteiden kunnossapidosta. 

Jos haluat tälle alalle, tärkeitä ominaisuuksia ovat hyvä hahmotus- ja keskittymiskyky sekä ongelmanratkaisukyky. Hyvä automaatioasentaja on tarkka, huolellinen ja näppärä. Työssä tarvitaan asiakaspalvelutaitoja ja tiimityötaitoja.

Koulutuksen jälkeen työpaikkoja voivat olla sähköasennusliikkeet, energialaitokset tai teollisuuden kunnossapito- ja huoltoyritykset.Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
Tässä tutkinnossa on viisi erilaista ammattia. Työpaikka voi olla yrityksen tai organisaation IT-osasto. Töissä tietokoneita ohjelmoidaan, huolletaan, myydään tai asennetaan. Jos haluat tälle alalle, tärkeitä ominaisuuksia ovat asiakaspalvelutaidot, ryhmätyöskentelytaidot, oma-aloitteisuus sekä halu ratkaista ongelmia. 

IT-tukihenkilö asentaa työasemia ja muita tietoteknisiä laitteita, ratkaisee ongelmia ja auttaa asiakkaita erilaisissa tietoteknisissä ongelmissa. 

Ohjelmistokehittäjä suunnittelee, toteuttaa ja testaa ohjelmiston yhteistyössä tiimin kanssa.

Elektroniikka-asentaja tekee elektroniikan asennustöitä. Hän myös testaa ja huoltaa elektroniikkalaitteita.

Hyvinvointiteknologia-asentaja asentaa turvalaitteita ja muita hyvinvointiteknologialaitteita asiakkaille ja auttaa niiden käytössä.

Tietoverkko-asentaja tekee tietoverkkokaapelointeja sekä mittaa ja testaa niiden toimivuuden.


Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusvalvoja
Turvallisuusvalvoja toimii onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa sekä rikollisen toiminnan ennalta ehkäisyssä eri tehtävissä. Työtehtävät riippuvat siitä, mitä tutkinnon osia opiskelija on valinnut.
Jos haluat tälle alalle, hyviä ominaisuuksia ovat huolellisuus, rehellisyys ja asiakaspalvelutaidot.
Koulutuksen jälkeen työpaikkoina voivat olla esimerkiksi erilaiset yritykset, laitokset ja kaupat. Turvallisuusvalvoja voi toimia myös yrittäjänä työkokemuksen karttuessa.