GoRekry_Banneri_2

Kpedu Rekry

 

Tavoitteet:

  1. Parantaa opiskelijoiden työnhaku- ja työllistymisvalmiuksia
  2. Tehostaa Kpedun opiskelijoilleen tarjoamia työllistymistä edistävän uraohjauksen palveluita
  3. Lisätä alueen työelämän kiinnostusta Kpedun opiskelijoita kohtaan ja tuoda esiin opiskelijat potentiaalisina työntekijöinä / tulevina osaajina

 

Toimenpiteet:

  1. Opiskelijoiden uraohjausta ja työllistymistä edistävän tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalvelun sekä verkko-oppimisympäristön toteuttaminen
  2. Opiskelijoiden työnhaun sparrausryhmien toimintamallin luominen yhdessä kumppaneiden kanssa
  3. Tietoisuuden lisääminen alueen työpaikoista ja työllistymismahdollisuuksista
  4. Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen ja tavoitteellisuuden lisääminen opiskelijoiden uraohjauksessa
  5. Luodaan matalan kynnyksen palvelu yritysten nopeisiin ja piileviin rekrytointitarpeisiin vastaamisessa yhdessä työhallinnon kanssa

 

Saavutettavuusseloste

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Liinu Raatikainen
puh. 040 807 3647
liinu.raatikainen(at)kpedu.fi

Työelämäyhteistyö Anu Pajala
puh. 040 807 3687
anu.pajala(at)kpedu.fi