Jäitkö ilman opiskelupaikkaa?

Varaa aika jälkiohjaukseen

Vapaita paikkoja 7.8. alkavissa koulutuksissa

Katso koulutukset täältä

 

 

 

 

 

 

Ajankohtaista

Vuoden opiskelija, vuoden kouluttaja ja vuoden koulutusmyönteinen organisaatio 2022

14.9.2022 klo 11:43

 

Kuvassa vuoden opiskelija, vuoden koulutusmyönteinen organisaatio ja vuoden kouluttaja sekä palkinnonjakajina toimineita koulutusorganisaatioiden edustajia.

 

 

Vuoden opiskelija, vuoden kouluttaja ja vuoden koulutusmyönteinen organisaatio palkittiin perjantaina 9.9.2022 Kaupan ja kulttuurin yö -tapahtuman yhteydessä.

Vuoden opiskelijoina palkittiin tänä vuonna: 

Kpedu, Toni Salmela (prosessiteollisuuden perustutkinto)

Centria-ammattikorkeakoulu, Jaana Puumala (sairaanhoitaja)

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Seppo Penttilä (kauppatieteiden maisteriohjelma)

Kokkolan seudun opisto, Maria Porrassalmi (pitkäaikainen opiston opiskelija)

Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Stina Mattila (talousoikeuden opintokokonaisuus)

STEP-koulutus, Kaustinen, Suvi Lampela (kasvatus- ja ohjausala)

Keski-Pohjanmaan konservatorio, Kerttu Backman

Vuoden kouluttaja -palkinto jaettiin vuorostaan Kokkolan seudun opiston kouluttajalle Minna Pallaspurolle ja vuoden koulutusmyönteiseksi organisaatioksi valittiin Umicore Finland Oy.

 

Vuoden opiskelijan valintaperusteet:
"Toni Salmela on suoriutunut opinnoistaan oivallisesti ja kiitettävin arvosanoin. Myös työelämästä saatu palaute on ollut erinomaista, ja valmistumisensa jälkeen Toni on myös työllistynyt alalle. Toni on ollut aktiivinen ja vastuuntuntoinen opiskelija, jolla on aktiivinen ja määrätietoinen ote oman osaamisensa kehittämiseen.

Tonin aiempi koulutus on vahvistanut hänen opintopolkuaan mahdollistaen jatkuvan oppimisen. Toni on osoittanut toimillaan, että oppiminen jatkuu eivätkä oppimisen into ja tiedonhalu ole loppuneet tutkinnon suorittamiseen. "


Vuoden koulutusmyönteisen organisaation valintaperusteet:
"Yritys tekee tiivistä oppilaitosyhteistyötä ja kehittää yhdessä meidän koulutusorganisaatioiden kanssa alueen työelämää, ennakoiden koulutustarpeita ja osallistuen koulutusten kehittämiseen.

Opiskelijat ovat työllistyneet yritykseen hyvin valmistumisen jälkeen. Yrityksessä on paljon työelämässä oppimisen mahdollisuuksia opiskelijoille, yrityksellä on hyvä maine opiskelijoiden keskuudessa ja yritykselle on helppo löytää opiskelijoita työelämässä oppimaan, yrityksessä on hyvin järjestetty työpaikkaohjaus ja oppilaitosyhteistyöhön on nimetty yhteyshenkilöt ja heidän roolit ovat selkeät ja sitä myöten yhteistyö on sujuvaa.

Olemme myös yhteistyössä kehitelleet kokonaan uudenlaisia yhteistyön malleja KIP:n alueelle. Esim. poikkeuksellinen alaikäisten mahdollisuus työelämässä oppimiseen."

 

Tapahtuma järjestettiin osana valtakunnallista Osaaminen näkyviin -viikkoa. Palkitsemistilaisuuden järjestivät yhteistyössä Kpedu, Centria-ammattikorkeakoulu, Kokkolan seudun opisto, yliopistokeskus Chydenius, Keski-Pohjanmaan Konservatorio, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto sekä STEP-koulutus.