Etsitkö opiskelupaikkaa?

Hakijapalvelut auttaa

Ilmoittaudu yleisiin kielitutkintoihin

Lisätietoa

Katso tästä juuri nyt

haussa olevat koulutukset!

 

 

 

Tulevaisuuden osaaminen luodaan yhdessä

15.3.2022 klo 13:16

Kuvassa työpaikkaohjaaja ja opettaja. Kuva otettu Umicore Finlandin tehtaalla sisätiloissa. Henkilöt poseeraavat kaiteeseen nojaten kypärät päässään.

Ammatillista koulutusta järjestetään yhteistyössä Kpedun ja alueen työnantajien kanssa. Työpaikkaohjaajan ja oppilaitoksen välinen sujuva yhteistyö on opiskelijan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Ajantasainen ja sujuva yhteydenpito, ensiluokkainen opetus sekä laadukas harjoittelupaikka takaavat työelämässä oppimisenlaatua.

Kansainvälinen kemianteollisuuden yritys, kobolttijalostamo Umicore Finland ja Kpedu ovat tehneet opiskelijayhteistyötä jo vuosia. Umicore Finland ja Kpedu ovat myös sopineet välillään kumppanuussopimuksen, joka osaltaan vauhdittaa yhteistyötä.

– Kpedu:lta harjoittelijoita tulee meille prosessiteollisuuden perustutkinnosta, sekä jonkin verran laboratorioalalta, kertoo Umicore Finlandin vuorotyönjohtaja Pasi Peltoniemi, joka toimii myös Umicorella Kpedun opiskelijoiden työpaikkaohjaajana.

Peltoniemi toteaa, että alati kehittyvällä kemianteollisuuden alalla tarvitaan prosessialan osaajia jatkuvasti. Kpedun kanssa pitkään tehty yhteistyö on tuonut osaajia Umicoren tarpeisiin.

– Työelämässä oppimisen jakson aikana opiskelijan kanssa ehtii tulemaan tutuksi, jolloin pääsee näkemään hänen osaamisensa ja motivaationsa työtä kohtaan. Usein voi ajatella niin, että meillä opiskelijan harjoittelujakso näyttöineen on ikään kuin pitkä työhaastattelu mahdollista kesätyötä silmällä pitäen.

Kpedun prosessi- ja laboratorioalan päätoiminen tuntiopettaja Maria Luomala kertoo, että niin opettajan, työpaikkaohjaajan kuin opiskelijan välillä sujuva vuoropuhelu harjoittelun kaikissa eri vaiheissa on ensiarvoisen tärkeää.

– Opettajan ja yrityksen sujuva yhteistyö on avainasemassa, jotta opiskelijat pystyvät hankkimaan laadukkaan, opintovaatimukset täyttävän harjoittelupaikan.

Luomala toteaa, että opettajan tulee tuntea yrityksen ydintekeminen sekä prosessit.

– Kpedun prosessialan opettajilla itsellään on aina omakohtaista työkokemusta kemianteollisuuden tehtailta.
Luomala ja Peltoniemi kertovat, että varsinkin korona-aikana Umicoren ja Kpedun välisen yhteistyön tärkeys on korostunut.

– Koronan vuoksi esimerkiksi näyttötöiden toteuttamiseen on vaadittu joustavuutta kaikin puolin.

Hyvistä työntekijöistä kilpaillaan

Vuosien saatossa Umicorelle on päätynyt töihin usea Kpedun opiskelija.

– Umicorella pyritään pitämään opiskelijoista hyvää huolta, jotta meillä olisi tulevaisuudessakin laadukkaita ammattilaisia töissä. Hyvistä työntekijöistä on jatkuvasti kova kilpailu, joten Kpedun kanssa vuosia kestänyt sujuva yhteistyö on ollut Umicorelle merkittävää, toteaa Peltoniemi.

Peltoniemi antaa kiitoksensa Kpedu:lle sekä Umicoren työyhteisölle, joka on sitoutunut opettamaan ja ohjeistamaan opiskelijoita erinomaisesti Umicoren eri työtehtävissä.

– On hienoa nähdä opiskelijan potentiaali työelämässä oppimisen jakson aikana. On hienoa myös nähdä, kuinka opiskelija otetaan työyhteisöön Umicorella mukaan ohjaamalla häntä parhaimmalla mahdollisella osaamisella.
Luomala toteaa, että työelämän toiveet opiskelijoita kouluttaessa otetaan aina huomioon.

– Ensisijainen, yhteinen päämäärämme on, että Kpedu:lta valmistuu monipuolisia, laajan osaamisen omaavia ammattilaisia teollisuuden tarpeisiin!

Teksti: Sini Sulkakoski
Kuva: Sini Sulkakoski


Ajankohtaista

Tulevaisuuden osaaminen luodaan yhdessä

15.3.2022 klo 13:16

Kuvassa työpaikkaohjaaja ja opettaja. Kuva otettu Umicore Finlandin tehtaalla sisätiloissa. Henkilöt poseeraavat kaiteeseen nojaten kypärät päässään.

Ammatillista koulutusta järjestetään yhteistyössä Kpedun ja alueen työnantajien kanssa. Työpaikkaohjaajan ja oppilaitoksen välinen sujuva yhteistyö on opiskelijan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Ajantasainen ja sujuva yhteydenpito, ensiluokkainen opetus sekä laadukas harjoittelupaikka takaavat työelämässä oppimisenlaatua.

Kansainvälinen kemianteollisuuden yritys, kobolttijalostamo Umicore Finland ja Kpedu ovat tehneet opiskelijayhteistyötä jo vuosia. Umicore Finland ja Kpedu ovat myös sopineet välillään kumppanuussopimuksen, joka osaltaan vauhdittaa yhteistyötä.

– Kpedu:lta harjoittelijoita tulee meille prosessiteollisuuden perustutkinnosta, sekä jonkin verran laboratorioalalta, kertoo Umicore Finlandin vuorotyönjohtaja Pasi Peltoniemi, joka toimii myös Umicorella Kpedun opiskelijoiden työpaikkaohjaajana.

Peltoniemi toteaa, että alati kehittyvällä kemianteollisuuden alalla tarvitaan prosessialan osaajia jatkuvasti. Kpedun kanssa pitkään tehty yhteistyö on tuonut osaajia Umicoren tarpeisiin.

– Työelämässä oppimisen jakson aikana opiskelijan kanssa ehtii tulemaan tutuksi, jolloin pääsee näkemään hänen osaamisensa ja motivaationsa työtä kohtaan. Usein voi ajatella niin, että meillä opiskelijan harjoittelujakso näyttöineen on ikään kuin pitkä työhaastattelu mahdollista kesätyötä silmällä pitäen.

Kpedun prosessi- ja laboratorioalan päätoiminen tuntiopettaja Maria Luomala kertoo, että niin opettajan, työpaikkaohjaajan kuin opiskelijan välillä sujuva vuoropuhelu harjoittelun kaikissa eri vaiheissa on ensiarvoisen tärkeää.

– Opettajan ja yrityksen sujuva yhteistyö on avainasemassa, jotta opiskelijat pystyvät hankkimaan laadukkaan, opintovaatimukset täyttävän harjoittelupaikan.

Luomala toteaa, että opettajan tulee tuntea yrityksen ydintekeminen sekä prosessit.

– Kpedun prosessialan opettajilla itsellään on aina omakohtaista työkokemusta kemianteollisuuden tehtailta.
Luomala ja Peltoniemi kertovat, että varsinkin korona-aikana Umicoren ja Kpedun välisen yhteistyön tärkeys on korostunut.

– Koronan vuoksi esimerkiksi näyttötöiden toteuttamiseen on vaadittu joustavuutta kaikin puolin.

Hyvistä työntekijöistä kilpaillaan

Vuosien saatossa Umicorelle on päätynyt töihin usea Kpedun opiskelija.

– Umicorella pyritään pitämään opiskelijoista hyvää huolta, jotta meillä olisi tulevaisuudessakin laadukkaita ammattilaisia töissä. Hyvistä työntekijöistä on jatkuvasti kova kilpailu, joten Kpedun kanssa vuosia kestänyt sujuva yhteistyö on ollut Umicorelle merkittävää, toteaa Peltoniemi.

Peltoniemi antaa kiitoksensa Kpedu:lle sekä Umicoren työyhteisölle, joka on sitoutunut opettamaan ja ohjeistamaan opiskelijoita erinomaisesti Umicoren eri työtehtävissä.

– On hienoa nähdä opiskelijan potentiaali työelämässä oppimisen jakson aikana. On hienoa myös nähdä, kuinka opiskelija otetaan työyhteisöön Umicorella mukaan ohjaamalla häntä parhaimmalla mahdollisella osaamisella.
Luomala toteaa, että työelämän toiveet opiskelijoita kouluttaessa otetaan aina huomioon.

– Ensisijainen, yhteinen päämäärämme on, että Kpedu:lta valmistuu monipuolisia, laajan osaamisen omaavia ammattilaisia teollisuuden tarpeisiin!

Teksti: Sini Sulkakoski
Kuva: Sini Sulkakoski