Koulutamme nuoret ja aikuiset

Etsitkö opiskelupaikkaa?

Hakijapalvelut auttaa

Ilmoittaudu yleisiin kielitutkintoihin

Lisätietoa

Tulevaisuuden osaajaksi

Yhteishaku 2024

Boliden syventää yhteistyötään Kpedun ja Centrian kanssa

18.3.2021 klo 08:45

Boliden Kokkolan tiedote 18.3.2021:

Boliden Kokkola on tehnyt Centrian ja Kpedun kanssa kumppanuussopimukset, jotka vahvistavat koulutusten työelämälähtöisyyttä ja tukevat kaikkien osapuolten toimintaa.

Boliden ja paikalliset oppilai­tokset ovat jo pitkään tehneet laajaa yhteistyötä, mutta nyt allekirjoitettujen sopimusten myötä kumppanuutta tiivistetään edelleen. Tavoitteena on edistää kou­lutusten työelämälähtöisyyttä, kehit­tää uusia toimintamalleja ja samalla tukea sekä Bolidenin, Centrian että Kpedun toimintaa.

”Boliden ha­luaa yhdessä oppilaitosten kanssa kehit­tää alueelle monipuolisia koulutusmahdollisuuksia, jotka tukevat sinkkitehtaan toimintaa. Meille henkilös­tön korkea ammattitaito on erittäin tärkeä asia ja nyt tehdyt kumppa­nuussopimukset voidaan nähdä in­vestointeina, joiden kautta pystymme vaikuttaa nykyisten ja tulevien työn­tekijöidemme osaamiseen. Kumppanuussopimusten myötä pystymme kehittää opetukseen ratkaisuja, jotka tukevat jatkuvasti kehittyvän teollisuuden osaamistarpeita”, Boliden Kokkolan toimitusjohtaja Antti Kon­tiainen sanoo.

Myös Centria ammattikorkea­koulun rehtori Kari Ristimä­ki korostaa sopimuksen ri­kastavaa ja sy­ventävää yhteis­työtä.

”Yrityselämän koulutustarpeista saadaan jatkossa Cent­rialle vieläkin paremmin ajantasaista tietoa, samoin kuin yritys saa ajan­kohtaista tutkimuksen ja kehittämisen kautta tulevaa informaatiota koulun asiantuntijoilta. Kumppanuussopimuksen kautta virallistuu myös elävä pitkän aikavälin ta­voite, joka hyödyttää koulun opiskeli­joiden tulevaisuuden työllistymistä.”

Kpedun johtaja Ari Maunukselan mielestä jo kumppanuussopimuksen tekoon liittyvä pro­sessi käynnisti uudenlaista ja aiempaa tiiviimpää yhteistyötä yhteisten tavoit­teiden saavuttamiseksi. Tutkintoon tähtäävien koulutusten lisäksi kumppanuussopimuksiin sisältyy koulutusratkaisuja, joilla tuetaan sinkkitehtaan henkilöstön osaamisen kehittymistä myös työuran aikana.

”Pyrimme laajentamaan ja syven­tämään yhteistyötä koulutusasioissa niin, että voimme paremmin räätälöi­dä koulutuksia Bolidenin tarpeisiin. Tutkintokou­lutusten lisäk­si suunnitte­lemme myös lyhytkestoisia lisäkoulutuksia”, hän toteaa.

Lisätiedot:

Boliden Kokkola: toimitusjohtaja Antti Kontiainen, puh. 040 637 4222

Kpedu: yhtymäjohtaja Ari Maunuksela puh. 050 386 5939

Centria: rehtori Kari Ristimäki, puh. 044 725 0310

Ajankohtaista

Boliden syventää yhteistyötään Kpedun ja Centrian kanssa

18.3.2021 klo 08:45

Boliden Kokkolan tiedote 18.3.2021:

Boliden Kokkola on tehnyt Centrian ja Kpedun kanssa kumppanuussopimukset, jotka vahvistavat koulutusten työelämälähtöisyyttä ja tukevat kaikkien osapuolten toimintaa.

Boliden ja paikalliset oppilai­tokset ovat jo pitkään tehneet laajaa yhteistyötä, mutta nyt allekirjoitettujen sopimusten myötä kumppanuutta tiivistetään edelleen. Tavoitteena on edistää kou­lutusten työelämälähtöisyyttä, kehit­tää uusia toimintamalleja ja samalla tukea sekä Bolidenin, Centrian että Kpedun toimintaa.

”Boliden ha­luaa yhdessä oppilaitosten kanssa kehit­tää alueelle monipuolisia koulutusmahdollisuuksia, jotka tukevat sinkkitehtaan toimintaa. Meille henkilös­tön korkea ammattitaito on erittäin tärkeä asia ja nyt tehdyt kumppa­nuussopimukset voidaan nähdä in­vestointeina, joiden kautta pystymme vaikuttaa nykyisten ja tulevien työn­tekijöidemme osaamiseen. Kumppanuussopimusten myötä pystymme kehittää opetukseen ratkaisuja, jotka tukevat jatkuvasti kehittyvän teollisuuden osaamistarpeita”, Boliden Kokkolan toimitusjohtaja Antti Kon­tiainen sanoo.

Myös Centria ammattikorkea­koulun rehtori Kari Ristimä­ki korostaa sopimuksen ri­kastavaa ja sy­ventävää yhteis­työtä.

”Yrityselämän koulutustarpeista saadaan jatkossa Cent­rialle vieläkin paremmin ajantasaista tietoa, samoin kuin yritys saa ajan­kohtaista tutkimuksen ja kehittämisen kautta tulevaa informaatiota koulun asiantuntijoilta. Kumppanuussopimuksen kautta virallistuu myös elävä pitkän aikavälin ta­voite, joka hyödyttää koulun opiskeli­joiden tulevaisuuden työllistymistä.”

Kpedun johtaja Ari Maunukselan mielestä jo kumppanuussopimuksen tekoon liittyvä pro­sessi käynnisti uudenlaista ja aiempaa tiiviimpää yhteistyötä yhteisten tavoit­teiden saavuttamiseksi. Tutkintoon tähtäävien koulutusten lisäksi kumppanuussopimuksiin sisältyy koulutusratkaisuja, joilla tuetaan sinkkitehtaan henkilöstön osaamisen kehittymistä myös työuran aikana.

”Pyrimme laajentamaan ja syven­tämään yhteistyötä koulutusasioissa niin, että voimme paremmin räätälöi­dä koulutuksia Bolidenin tarpeisiin. Tutkintokou­lutusten lisäk­si suunnitte­lemme myös lyhytkestoisia lisäkoulutuksia”, hän toteaa.

Lisätiedot:

Boliden Kokkola: toimitusjohtaja Antti Kontiainen, puh. 040 637 4222

Kpedu: yhtymäjohtaja Ari Maunuksela puh. 050 386 5939

Centria: rehtori Kari Ristimäki, puh. 044 725 0310