Koulutamme nuoret ja aikuiset

Etsitkö opiskelupaikkaa?

Hakijapalvelut auttaa

Ilmoittaudu yleisiin kielitutkintoihin

Lisätietoa

Tulevaisuuden osaajaksi

Yhteishaku 2024

Uudet toimialapäälliköt puikkoihin

15.4.2020 klo 15:53

Ammatilliseen koulutukseen ohjaavista ja valmentavista opinnoista sekä yhteisistä opinnoista vastaavaksi toimialapäälliköksi on valittu Sari Haglund. Nyt kuukauden päivät uudessa tehtävässään toiminut Haglund haluaa monipuolistaa yhteistyötä yhteisistä opinnoista ja ammatillisista opinnoista vastaavien opettajien kesken.  

-Jatkossa esimerkiksi äidinkielen opettaja voi olla läsnä ammatillisten tutkinnon osien tunneilla ja kielten opettaja mukana ammatillisten tutkinnon osien asiakaspalvelutilanteita harjoitellessa. 

-Yto-opinnot tukevat ammatillisten tutkinnon osien suorittamista ja yhteisopettajuudella monipuolistamme opetusta ja vahvistamme osaamista, huomioiden jokaisen perustutkinnon erilaiset mahdollisuudet. Tämä vaatii yhteistä suunnittelua ja halua uudistaa opetusmenetelmällisiä ratkaisuja.  

Haglundin tavoitteena on myös, että Kpedu pystyisi jatkossa toteuttamaan oppisopimusopiskelijoiden ja jatkuvan haun opiskelijoiden yhteiset opinnot entistä joustavammin. Tätä on edesautettu keskittämällä selkeitä lähiopetuspäiviä yto-opintoihin sekä monipuolistamalla verkko-opintotarjontaa. 

Tärkeäksi asiaksi Haglund nostaa esille myös maahanmuuttajakoulutuksen kehittämisen. 

-Haluan kehittää opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen toteuttamista sekä suunnitella opettajien kanssa sellaisia opintopolkuja, joiden avulla saisimme maahanmuuttajille riittävän kielitaidon sekä opinnoissa selviytymiseen että opintojen jälkeiseen työllistymiseen.  

2000-luvun alussa työuransa Kpedulla aloittanut Haglund on aiemmin toiminut opettajana, opinto-ohjaajana sekä sosiaali- ja terveysalan tutkintovastaavana. 

Kuvassa toimialapäällikkö Sari Haglund

Uusi toimialapäällikkö myös teollisuus- ja logistiikka-alalle

Teollisuus- ja logistiikka-alan uudeksi toimialapäälliköksi on valittu Petri Ahoniemi. Uudessa tehtävässään huhtikuun alusta lähtien toiminut Ahoniemi siirtyi toimialapäälliköksi pitkän työuran jälkeen Kpedun Kannuksen toimipisteessä, jossa hän aloitti työt vuonna 1995. Aikaisempiin tehtäviin ovat kuuluneet sekä luonnonvara-alan opetustyöt, opetuksen kehittämistyöt että elinkeinoelämän kehittämiseen tähtäävät hanketyöt.

Nyt Ahoniemi toivoo pystyvänsä tuoda uuteen työhönsä teollisuus- ja logistiikka-alalle hyviksi todettuja toimintatapoja entiseltä alaltaan.

-Olen onnekkaassa tilanteessa, sillä ympärilläni on viimeisen päälle arvostettuja osaavia ammattilaisia. Teollisuus- ja logistiikka-alalla on aikaisemmin tehty valtavasti hyvää työtä sekä opetuksen että oppimisympäristöjen ja työelämäyhteistyön kehittämiseksi, sitä työtä on nyt hyvä jatkaa.

Ahoniemi toteaa, että koronatilanne luo varjonsa kaikille aloille, eikä kukaan vielä tiedä, minkälaiseen huomiseen sen jälkeen herätään. Hän tietää kuitenkin, että osaavalle työvoimalle on jatkossakin kova kysyntä.

-Meidän opiskelijoitamme tarvitaan, ja myös meidän tekemäämme tärkeää  työtä ammatillisena kouluttajana, jotta sekä nuoret että aikuiset pärjäisivät työelämässä ja yritykset saavat kaipaamaansa osaavaa työvoimaa.

Kuvassa toimialapäällikkö Petri Ahoniemi.

 

Ajankohtaista

Uudet toimialapäälliköt puikkoihin

15.4.2020 klo 15:53

Ammatilliseen koulutukseen ohjaavista ja valmentavista opinnoista sekä yhteisistä opinnoista vastaavaksi toimialapäälliköksi on valittu Sari Haglund. Nyt kuukauden päivät uudessa tehtävässään toiminut Haglund haluaa monipuolistaa yhteistyötä yhteisistä opinnoista ja ammatillisista opinnoista vastaavien opettajien kesken.  

-Jatkossa esimerkiksi äidinkielen opettaja voi olla läsnä ammatillisten tutkinnon osien tunneilla ja kielten opettaja mukana ammatillisten tutkinnon osien asiakaspalvelutilanteita harjoitellessa. 

-Yto-opinnot tukevat ammatillisten tutkinnon osien suorittamista ja yhteisopettajuudella monipuolistamme opetusta ja vahvistamme osaamista, huomioiden jokaisen perustutkinnon erilaiset mahdollisuudet. Tämä vaatii yhteistä suunnittelua ja halua uudistaa opetusmenetelmällisiä ratkaisuja.  

Haglundin tavoitteena on myös, että Kpedu pystyisi jatkossa toteuttamaan oppisopimusopiskelijoiden ja jatkuvan haun opiskelijoiden yhteiset opinnot entistä joustavammin. Tätä on edesautettu keskittämällä selkeitä lähiopetuspäiviä yto-opintoihin sekä monipuolistamalla verkko-opintotarjontaa. 

Tärkeäksi asiaksi Haglund nostaa esille myös maahanmuuttajakoulutuksen kehittämisen. 

-Haluan kehittää opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen toteuttamista sekä suunnitella opettajien kanssa sellaisia opintopolkuja, joiden avulla saisimme maahanmuuttajille riittävän kielitaidon sekä opinnoissa selviytymiseen että opintojen jälkeiseen työllistymiseen.  

2000-luvun alussa työuransa Kpedulla aloittanut Haglund on aiemmin toiminut opettajana, opinto-ohjaajana sekä sosiaali- ja terveysalan tutkintovastaavana. 

Kuvassa toimialapäällikkö Sari Haglund

Uusi toimialapäällikkö myös teollisuus- ja logistiikka-alalle

Teollisuus- ja logistiikka-alan uudeksi toimialapäälliköksi on valittu Petri Ahoniemi. Uudessa tehtävässään huhtikuun alusta lähtien toiminut Ahoniemi siirtyi toimialapäälliköksi pitkän työuran jälkeen Kpedun Kannuksen toimipisteessä, jossa hän aloitti työt vuonna 1995. Aikaisempiin tehtäviin ovat kuuluneet sekä luonnonvara-alan opetustyöt, opetuksen kehittämistyöt että elinkeinoelämän kehittämiseen tähtäävät hanketyöt.

Nyt Ahoniemi toivoo pystyvänsä tuoda uuteen työhönsä teollisuus- ja logistiikka-alalle hyviksi todettuja toimintatapoja entiseltä alaltaan.

-Olen onnekkaassa tilanteessa, sillä ympärilläni on viimeisen päälle arvostettuja osaavia ammattilaisia. Teollisuus- ja logistiikka-alalla on aikaisemmin tehty valtavasti hyvää työtä sekä opetuksen että oppimisympäristöjen ja työelämäyhteistyön kehittämiseksi, sitä työtä on nyt hyvä jatkaa.

Ahoniemi toteaa, että koronatilanne luo varjonsa kaikille aloille, eikä kukaan vielä tiedä, minkälaiseen huomiseen sen jälkeen herätään. Hän tietää kuitenkin, että osaavalle työvoimalle on jatkossakin kova kysyntä.

-Meidän opiskelijoitamme tarvitaan, ja myös meidän tekemäämme tärkeää  työtä ammatillisena kouluttajana, jotta sekä nuoret että aikuiset pärjäisivät työelämässä ja yritykset saavat kaipaamaansa osaavaa työvoimaa.

Kuvassa toimialapäällikkö Petri Ahoniemi.