Koulutamme nuoret ja aikuiset

Etsitkö opiskelupaikkaa?

Hakijapalvelut auttaa

Ilmoittaudu yleisiin kielitutkintoihin

Lisätietoa

Tulevaisuuden osaajaksi

Yhteishaku 2024

Kpedun poikkeusolojärjestelyt 3.4.2020

19.3.2020 klo 18:05

Suomen hallituksen linjausten mukaisesti KPEDU toteuttaa ohjausta ja opetusta keskiviikosta 18.3.2020 alkaen pääsääntöisesti etäopetuksena ja työelämässä oppimisena.

Opettajat ja ohjaushenkilöstö ohjaavat etäopiskelua opiskelijan hoks:n mukaan. Työelämässä oppiminen jatkuu edelleen työpaikkojen tarjoamien mahdollisuuksien ja ohjeiden mukaisesti. Tällöinkin on huomattava opiskelijoiden ja ohjaavien opettajien turvallisuus.

Tavoitteemme on, että opiskelijoiden oppiminen jatkuu ja opiskelijoiden valmistuminen turvataan mahdollisuuksien mukaan. Henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat HOKS:t päivitetään opiskelijan kanssa tarvittaessa. Erityisesti tänä keväänä valmistuvien osalta tulee pohtia, millä järjestelyillä se mahdollistetaan vai onko tarpeen pidentää tutkinnon suorittamisaikaa.  

Kaikki ne henkilöstöön kuuluvat, jotka voivat tehdä työtehtävänsä kotoa, määrätään etätöihin.  

Kpedussa ei järjestetä julkisia kokoontumisia, joissa on yli kymmenen osallistujaa. Kokoukset ja palaverit toteutetaan Teamsin välityksellä.

Tutkintotodistukset lähetetään valmistuneille postilla poikkeusolojen aikana. Muita todistuksia voidaan lähettää skannattuna sähköpostilla.

Opiskeluhuollon palvelut toimivat. Ensisijaisesti yhteyttä otetaan puhelimitse tai sähköpostilla ja tarvittaessa sovitaan tapaamisesta.

Opiskelijoiden ja henkilöstön matkustuskieltoa noudatetaan. Kaikkea turhaa matkustamista tulee välttää.

Linjaukset ovat tältä osin voimassa 13.5. saakka. Valmiuslain tai muiden toimivaltaisten viranomaisten ohjeet ja määräykset saattavat aiheuttaa uusia toimenpiteitä, joista tiedotetaan henkilöstöä sähköpostilla ja opiskelijoita wilmassa.

Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta.

Yhdessä tästä selviämme!

Ajankohtaista

Kpedun poikkeusolojärjestelyt 3.4.2020

19.3.2020 klo 18:05

Suomen hallituksen linjausten mukaisesti KPEDU toteuttaa ohjausta ja opetusta keskiviikosta 18.3.2020 alkaen pääsääntöisesti etäopetuksena ja työelämässä oppimisena.

Opettajat ja ohjaushenkilöstö ohjaavat etäopiskelua opiskelijan hoks:n mukaan. Työelämässä oppiminen jatkuu edelleen työpaikkojen tarjoamien mahdollisuuksien ja ohjeiden mukaisesti. Tällöinkin on huomattava opiskelijoiden ja ohjaavien opettajien turvallisuus.

Tavoitteemme on, että opiskelijoiden oppiminen jatkuu ja opiskelijoiden valmistuminen turvataan mahdollisuuksien mukaan. Henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat HOKS:t päivitetään opiskelijan kanssa tarvittaessa. Erityisesti tänä keväänä valmistuvien osalta tulee pohtia, millä järjestelyillä se mahdollistetaan vai onko tarpeen pidentää tutkinnon suorittamisaikaa.  

Kaikki ne henkilöstöön kuuluvat, jotka voivat tehdä työtehtävänsä kotoa, määrätään etätöihin.  

Kpedussa ei järjestetä julkisia kokoontumisia, joissa on yli kymmenen osallistujaa. Kokoukset ja palaverit toteutetaan Teamsin välityksellä.

Tutkintotodistukset lähetetään valmistuneille postilla poikkeusolojen aikana. Muita todistuksia voidaan lähettää skannattuna sähköpostilla.

Opiskeluhuollon palvelut toimivat. Ensisijaisesti yhteyttä otetaan puhelimitse tai sähköpostilla ja tarvittaessa sovitaan tapaamisesta.

Opiskelijoiden ja henkilöstön matkustuskieltoa noudatetaan. Kaikkea turhaa matkustamista tulee välttää.

Linjaukset ovat tältä osin voimassa 13.5. saakka. Valmiuslain tai muiden toimivaltaisten viranomaisten ohjeet ja määräykset saattavat aiheuttaa uusia toimenpiteitä, joista tiedotetaan henkilöstöä sähköpostilla ja opiskelijoita wilmassa.

Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta.

Yhdessä tästä selviämme!