Koulutamme nuoret ja aikuiset

Etsitkö opiskelupaikkaa?

Hakijapalvelut auttaa

Ilmoittaudu yleisiin kielitutkintoihin

Lisätietoa

Tervetuloa uudet opiskelijat! 🥳🥳

Tietoa opiskelujen aloittamisesta

Lähihoitajaopiskelijat keikalla

18.4.2019 klo 15:19

IMG_7061_web

Ilmassa on tiettyä jännitystä, kun kymmenen Kpedun lähihoitajaopiskelijaa kahdelta eri vuosikurssilta astelee esiintymään erääseen kokkolalaiseen kartanoon huhtikuun puolivälin tietämillä. Opiskelijoiden tukena ja turvana on heitä opettanut kaksikko: musiikin rautainen ammattilainen, Centria-ammattikorkeakoulusta musiikkipedagogiksi (pääaineena laulu) opiskellut Keke Lammassaari ja Kpedun Hyvinvointikampuksen sosiaali- ja terveysalan lehtori Marja Aho. Ensimmäisen kappaleen alettua lähihoitajaopiskelijoiden alkujännitys kaikkoaa sen sileän tien, rohkeus voittaa, musiikin imu vie mennessään. Opiskelijat heittäytyvät täysillä mukaan, ja keikka saadaan heitettyä onnistuneesti. Erityisesti opiskelijoiden reipas, positiivinen ote ilahduttaa monilukuista kuulijakuntaa.

IMG_7031_web

Keikan taustalla on hoivamusiikin opintojakso, joka on Kpedun lähihoitajaopiskelijoille vapaasti valittava tutkinnon osa. Tällaista mahdollisuutta ei ole valtakunnallisesti missään muussa ammattiopistossa, joten Kpedun opiskelijat ovat tässä mielessä etuoikeutetussa asemassa.

Hoivamusiikki on paikallinen 15 osaamispisteen valinnainen tutkinnon osa. Toisin sanoen ei vapaasti valittava, mikäli opiskelija tekee kaikki osiot.

Musiikkituokion jälkeen lähihoitajaopiskelijat olivat luonnollisesti ennen muuta helpottuneita siitä, että homma hoitui sujuvasti hanskaan. Osalla heistä tämä keikka merkitsi myös näytön suorittamista. Osa esiintyjistä oli suorittanut sen jo aiemmin, mutta he halusivat tulla muiden tueksi Kulmakartanoon.

IMG_6994_web

Opiskelijoille hoivamusiikkiopiskelu on ollut oivallista vastapainoa muulle lähihoitajaopiskelulle. Opiskelijat kiittävät myös siitä, että hoivamusiikkikurssi on osaltaan antanut itsevarmuutta esiintyä, rohkeutta heittäytyä. Hoivamusiikkiopintoihin sisältyneet käytännön harjoittelut he ovat kokeneet tehokkaaksi ja toimivaksi tavaksi oppia.

Tulevat lähihoitajat ovat myös sitä mieltä, että musiikki on moninaista ja se sopii moneen eri tarkoitukseen. Musiikki voi olla myös kannustavaa, voimaannuttavaa ja lohduttavaa. Musiikki on myös vaikuttavaa. Toisinaan musiikin kautta voidaan kommunikoida paremmin, mikäli ei sillä hetkellä löydä tunteeseen vielä sanoja ja/tai tunne vasta avautuu musiikin myötä. 

Musiikki antaa heille käyttö- ja soveltamiskelpoisia työvälineitä tulevaan lähihoitajatyön arkeen. He kokevat osaavansa myös innostaa ja ottaa eri asiakasryhmiä mukaan laulamaan ja musisoimaan. Tarvitaan myös joustavuutta ja ennakkoluulottomuutta, opiskelijat toteavat lopuksi.

Kpedun Hyvinvointikampuksen sosiaali- ja terveysalan lehtori Marja Aho kertoo, että hoivamusiikki on jaettu kolmeen viiden osaamispisteen kokonaisuuteen: Lapset, vanhukset ja erilaiset aikuiset. - Jokaiseen kokonaisuuteen sisältyy laulua, musiikkiliikuntaa /tanssia, musiikin kuuntelua. Musiikki yhdistyy myös kuvalliseen tai sanalliseen ilmaisuun. Tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa musiikkihetken eri-ikäisten asiakkaiden kanssa heidän tarpeitaan ja toiveitaan kunnioittaen. Musiikkihetki voi olla ryhmätilanne, kuten myös kahdenkeskinen, Aho sanoo.

Muusikko, musiikkipedagogi Keke Lammassaarelle opettajana nuorten heittäytyminen ja rohkeus ovat inspiroivaa joka kerta. Lammassaari käyttää opetuksessaan paljon draamaa hyväksi. - Opiskelijat luovat kurssin aikana teatterillisen esityksen, joka mukailee kuvitellun työelämän musiikkihetkeä. Luotan ja koen, että tämä draama antaa näille tulevaisuuden lähihoitajille vahvuuksia hyödyntää omaa persoonaansa ja vahvuuksiaan hoitotyössään. Parasta hoivamusiikissa on Lammassaaren mielestä kuitenkin se, että samalla, kun opiskelijat saavat hoivamusiikin eri kursseilta monipuolista osaamista musiikin hyödyntämisestä monenlaisten asiakkaiden tarpeisiin, he oppivat myös pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan musiikin avulla. Se on tärkeää työssäjaksamisen kannalta, Lammassaari korostaa.

Hoivamusiikki on sisältynyt Kpedun lähihoitajaopiskelijoiden opintotarjontaan kuuden vuoden ajan. Myös Keski-Pohjanmaan konservatorion opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa hoivamusiikkiopintoja. Konservatorio on tehnyt jo pitkään tiivistä yhteistyötä Kpedun kanssa, esimerkiksi toimimalla hoivamusiikkiopintojen hankekumppanina Toni Honkalan ja Marjukka Puution työpanoksella.

Ajankohtaista

Lähihoitajaopiskelijat keikalla

18.4.2019 klo 15:19

IMG_7061_web

Ilmassa on tiettyä jännitystä, kun kymmenen Kpedun lähihoitajaopiskelijaa kahdelta eri vuosikurssilta astelee esiintymään erääseen kokkolalaiseen kartanoon huhtikuun puolivälin tietämillä. Opiskelijoiden tukena ja turvana on heitä opettanut kaksikko: musiikin rautainen ammattilainen, Centria-ammattikorkeakoulusta musiikkipedagogiksi (pääaineena laulu) opiskellut Keke Lammassaari ja Kpedun Hyvinvointikampuksen sosiaali- ja terveysalan lehtori Marja Aho. Ensimmäisen kappaleen alettua lähihoitajaopiskelijoiden alkujännitys kaikkoaa sen sileän tien, rohkeus voittaa, musiikin imu vie mennessään. Opiskelijat heittäytyvät täysillä mukaan, ja keikka saadaan heitettyä onnistuneesti. Erityisesti opiskelijoiden reipas, positiivinen ote ilahduttaa monilukuista kuulijakuntaa.

IMG_7031_web

Keikan taustalla on hoivamusiikin opintojakso, joka on Kpedun lähihoitajaopiskelijoille vapaasti valittava tutkinnon osa. Tällaista mahdollisuutta ei ole valtakunnallisesti missään muussa ammattiopistossa, joten Kpedun opiskelijat ovat tässä mielessä etuoikeutetussa asemassa.

Hoivamusiikki on paikallinen 15 osaamispisteen valinnainen tutkinnon osa. Toisin sanoen ei vapaasti valittava, mikäli opiskelija tekee kaikki osiot.

Musiikkituokion jälkeen lähihoitajaopiskelijat olivat luonnollisesti ennen muuta helpottuneita siitä, että homma hoitui sujuvasti hanskaan. Osalla heistä tämä keikka merkitsi myös näytön suorittamista. Osa esiintyjistä oli suorittanut sen jo aiemmin, mutta he halusivat tulla muiden tueksi Kulmakartanoon.

IMG_6994_web

Opiskelijoille hoivamusiikkiopiskelu on ollut oivallista vastapainoa muulle lähihoitajaopiskelulle. Opiskelijat kiittävät myös siitä, että hoivamusiikkikurssi on osaltaan antanut itsevarmuutta esiintyä, rohkeutta heittäytyä. Hoivamusiikkiopintoihin sisältyneet käytännön harjoittelut he ovat kokeneet tehokkaaksi ja toimivaksi tavaksi oppia.

Tulevat lähihoitajat ovat myös sitä mieltä, että musiikki on moninaista ja se sopii moneen eri tarkoitukseen. Musiikki voi olla myös kannustavaa, voimaannuttavaa ja lohduttavaa. Musiikki on myös vaikuttavaa. Toisinaan musiikin kautta voidaan kommunikoida paremmin, mikäli ei sillä hetkellä löydä tunteeseen vielä sanoja ja/tai tunne vasta avautuu musiikin myötä. 

Musiikki antaa heille käyttö- ja soveltamiskelpoisia työvälineitä tulevaan lähihoitajatyön arkeen. He kokevat osaavansa myös innostaa ja ottaa eri asiakasryhmiä mukaan laulamaan ja musisoimaan. Tarvitaan myös joustavuutta ja ennakkoluulottomuutta, opiskelijat toteavat lopuksi.

Kpedun Hyvinvointikampuksen sosiaali- ja terveysalan lehtori Marja Aho kertoo, että hoivamusiikki on jaettu kolmeen viiden osaamispisteen kokonaisuuteen: Lapset, vanhukset ja erilaiset aikuiset. - Jokaiseen kokonaisuuteen sisältyy laulua, musiikkiliikuntaa /tanssia, musiikin kuuntelua. Musiikki yhdistyy myös kuvalliseen tai sanalliseen ilmaisuun. Tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa musiikkihetken eri-ikäisten asiakkaiden kanssa heidän tarpeitaan ja toiveitaan kunnioittaen. Musiikkihetki voi olla ryhmätilanne, kuten myös kahdenkeskinen, Aho sanoo.

Muusikko, musiikkipedagogi Keke Lammassaarelle opettajana nuorten heittäytyminen ja rohkeus ovat inspiroivaa joka kerta. Lammassaari käyttää opetuksessaan paljon draamaa hyväksi. - Opiskelijat luovat kurssin aikana teatterillisen esityksen, joka mukailee kuvitellun työelämän musiikkihetkeä. Luotan ja koen, että tämä draama antaa näille tulevaisuuden lähihoitajille vahvuuksia hyödyntää omaa persoonaansa ja vahvuuksiaan hoitotyössään. Parasta hoivamusiikissa on Lammassaaren mielestä kuitenkin se, että samalla, kun opiskelijat saavat hoivamusiikin eri kursseilta monipuolista osaamista musiikin hyödyntämisestä monenlaisten asiakkaiden tarpeisiin, he oppivat myös pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan musiikin avulla. Se on tärkeää työssäjaksamisen kannalta, Lammassaari korostaa.

Hoivamusiikki on sisältynyt Kpedun lähihoitajaopiskelijoiden opintotarjontaan kuuden vuoden ajan. Myös Keski-Pohjanmaan konservatorion opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa hoivamusiikkiopintoja. Konservatorio on tehnyt jo pitkään tiivistä yhteistyötä Kpedun kanssa, esimerkiksi toimimalla hoivamusiikkiopintojen hankekumppanina Toni Honkalan ja Marjukka Puution työpanoksella.