Jäitkö ilman opiskelupaikkaa?

Varaa aika jälkiohjaukseen

Vapaita paikkoja 7.8. alkavissa koulutuksissa

Katso koulutukset täältä

 

 

 

 

 

 

Tatu Viitasaari tuntee puun matkan kannolta kattilaan

13.12.2018 klo 16:03

Tatu ViitasaariKeski-Pohjanmaan luonnonvara-alan organisaatioiden Luova-verkosto  muistaa vuosittain alan kehittämisessä ansioitunutta henkilöä. Tänä vuonna vuorossa on Metsäkeskuksessa työskentelevä kälviäläinen metsätalousinsinööri Tatu Viitasaari. Hän on aktiivisesti ja monipuolisesti mukana kehittämässä maakunnan metsätaloutta ja metsien monikäyttöä. Viitasaari toimii tiiviissä yhteistyössä metsänomistajien, metsäalan yrittäjien, tutkijoiden ja eri sidosryhmien kanssa. Metsäalan rautaisena moniosaajana hän on tärkeä lenkki käytännön toimijoiden ja tutkimuksen välillä.

Metsien käyttö ja hakkuumäärät ovat kasvussa, joten puiden on liikuttava sujuvasti leimikoilta käyttöpaikoille. Viitasaari on tehnyt aluetaloutta hyödyttävää uraa uurtavaa kehittämistyötä Keski-Pohjanmaan metsälogistiikka -hankkeessa. Maakunnasta on kartoitettu ja digitoitu piennarteitä, jotka helpottavat puun talvikorjuuta turvemailta. Lisäksi on kartoitettu puun terminaali- ja varastopaikkoja. Tieverkon kunnossapitoinvestointien suuntaamiseen on tuotettu tietoa mm. selvittämällä, mitä tieosuuksia puunkuljetus tulevaisuudessa eniten kuormittaa.

Viitasaari on myös mukana kehittämässä Keski-Pohjanmaalle tyypillisten suometsien puunkorjuun menetelmiä ja teknologioita, jotka edistävät puunkorjuuta pehmeillä mailla. Vapaa-aikana Viitasaarta vievät metsään sekä harrastukset että metsänhoitotyöt.

Luova-verkosto on jakanut Vuoden Luova henkilö -tunnustusta vuodesta 2007.

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Jouni Jyrinki, MTK Keski-Pohjanmaa, p. 0400 365 539

projektikoordinaattori Ritva Jaakkola, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, luonnonvara-ala, p. 044 7250 625

 

Ajankohtaista

Tatu Viitasaari tuntee puun matkan kannolta kattilaan

13.12.2018 klo 16:03

Tatu ViitasaariKeski-Pohjanmaan luonnonvara-alan organisaatioiden Luova-verkosto  muistaa vuosittain alan kehittämisessä ansioitunutta henkilöä. Tänä vuonna vuorossa on Metsäkeskuksessa työskentelevä kälviäläinen metsätalousinsinööri Tatu Viitasaari. Hän on aktiivisesti ja monipuolisesti mukana kehittämässä maakunnan metsätaloutta ja metsien monikäyttöä. Viitasaari toimii tiiviissä yhteistyössä metsänomistajien, metsäalan yrittäjien, tutkijoiden ja eri sidosryhmien kanssa. Metsäalan rautaisena moniosaajana hän on tärkeä lenkki käytännön toimijoiden ja tutkimuksen välillä.

Metsien käyttö ja hakkuumäärät ovat kasvussa, joten puiden on liikuttava sujuvasti leimikoilta käyttöpaikoille. Viitasaari on tehnyt aluetaloutta hyödyttävää uraa uurtavaa kehittämistyötä Keski-Pohjanmaan metsälogistiikka -hankkeessa. Maakunnasta on kartoitettu ja digitoitu piennarteitä, jotka helpottavat puun talvikorjuuta turvemailta. Lisäksi on kartoitettu puun terminaali- ja varastopaikkoja. Tieverkon kunnossapitoinvestointien suuntaamiseen on tuotettu tietoa mm. selvittämällä, mitä tieosuuksia puunkuljetus tulevaisuudessa eniten kuormittaa.

Viitasaari on myös mukana kehittämässä Keski-Pohjanmaalle tyypillisten suometsien puunkorjuun menetelmiä ja teknologioita, jotka edistävät puunkorjuuta pehmeillä mailla. Vapaa-aikana Viitasaarta vievät metsään sekä harrastukset että metsänhoitotyöt.

Luova-verkosto on jakanut Vuoden Luova henkilö -tunnustusta vuodesta 2007.

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Jouni Jyrinki, MTK Keski-Pohjanmaa, p. 0400 365 539

projektikoordinaattori Ritva Jaakkola, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, luonnonvara-ala, p. 044 7250 625