Koulutamme nuoret ja aikuiset

Etsitkö opiskelupaikkaa?

Hakijapalvelut auttaa

Ilmoittaudu yleisiin kielitutkintoihin

Lisätietoa

Tervetuloa uudet opiskelijat! 🥳🥳

Tietoa opiskelujen aloittamisesta

Kpedun työkausi alkoi Hyvinvointikampuksella 10.8. järjestetyllä kehittämispäivällä

10.8.2018 klo 13:31

IMG_2945

Kpedun yhteinen kehittämispäivä järjestettiin Hyvinvointikampuksella to 9.8. Yhteensä noin 270 Keski-Pohjanmaan ammattiopiston opettajaa sekä opetuksen tukipalvelujen ja konsernipalvelujen työntekijää kokoontui Pohjola-saliin Kpedun työkauden virallisesti avanneeseen tilaisuuteen. Kpedun oman väen lisäksi puheenvuoron käyttivät myös organisaatiokonsultti Olli-Pekka Juoperi (Humap) ja luova johtaja, yrittäjä Mikko Kalliola.

Yhtymäjohtaja Sadeharju: henkilöstö tärkein voimavara

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän johtaja Liisa Sadeharju avasi Kpedun yhteisen kehittämispäivän kertomalla omista ja yhteisistä ajatuksista, kun Kpedussakin on eletty uuden ammatillisen koulutuksen aikaa ja samalla uudistettu myös Kpedun organisaatiota ja toimintaa.

Sadeharju muistutti Kpedun strategian tavoitteiden merkityksen tärkeydestä: asiakkaan kanssa menestyminen, yksilöllisen oppimisen korostaminen ja yhdessä tekeminen. Keskeisenä tavoitteena reformissa on osaamisen hankkimisen monipuoliset ja joustavat tavat opiskelijalle.  - Strategian slogan ”Yhdessä oppien tulevaisuuden osaajaksi” tarkoittaa myös sitä, että työelämä- ja yritysyhteistyön on oltava Kpedussa keskeisellä sijalla, hän sanoi.

Sadeharju korosti henkilöstön olevan Kpedun tärkein voimavara. Yhteisöllisyyttä on Kpedussa edistettävä kaikin tavoin sekä opetuksen ja muun toiminnan laadusta on pidettävä tiukasti kiinni. Kpedun strategian toimeenpanon tulee näkyä jokaisen työssä joka päivä.

Tulevina uudistuksina Sadeharju mainitsi mm. vuosityöaikaan siirtymisen ja sen myötä koko kalenterivuoden hyödyntämisen osaamisen hankkimisessa opiskelijan yksilöllistä suunnitelmaa hyödyntäen. Myös Kpedun rakenteiden kehittämistä jatketaan ja tilastrategian toimeenpanoa jatketaan.

Sadeharju kertoi, että Kpedulle on myönnetty strategiarahaa 525.000 euroa. Lisärahoitushakemus on jätetty: haussa on 55 opiskelijavuotta ja 400.000 euroa.

Aiemmat laskentapäivät korvannut jatkuva opiskelijavuosiseuranta ja rahoituksen uudistuminen lähivuosina tuovat haasteita myös Kpedulle. - Tavoitteena on tämän vuoden osalta saada opiskelijavuodet täyteen ja suoritteita eli tutkintoja hyvin.

Rehtori Sirkku Purontaus: Hoksaus tärkein prosessi

Keski-Pohjanmaan ammattiopiston rehtori Sirkku Purontaus teki tilannekatsauksen uuden amiksen toimeenpanosta. Puheenvuoronsa aluksi hän palautti mieliin sen, että reformiin valmistautuminen Kpedussa alkoi jo kaksi vuotta sitten. Kpedu haki ja sai reformia tukevia hankkeita: validiointitehtävä-hankeverkostoon osallistuminen sekä Reformi haltuun -, Reformia kohti -, Teppo- ja Jatkoväylä-hankkeet.

IMG_3064

Lisäksi pedagogiikkaa ja opiskelijahallintojärjestelmää on kehitetty sekä Hakijapalvelut luotu ja jatkuva haku mallinnettu. Purontaus nosti esille myös Kpedun vahvuuksia ja hyvässä kehitysvaiheessa olevia toimenpiteitä sekä kannusti toimialoja tuomaan julki hyviä käytänteitä jaettavaksi muillekin.

Rehtori Purontaus nosti framille hoksauksen tärkeimpänä prosessina opiskelijalähtöisyyden ja dokumentaation kehittämisen nimissä. Hoksit laaditaan yhdessä opiskelijan kanssa heti opintojen alussa Wilmaan. Tulostetta vielä parannetaan, joten tulostamisen ja allekirjoitukset siirretään heti syyskuun alkuun. Wilman HOKS-pajoja järjestetään syksyn aikana toimipaikkakohtaisesti.

Rehtori kertoi lyhyesti myös päättökyselyn tuloksista. Kpedussa on tehty erinomaista työtä, mistä rehtori jakoi kiitosta. Parannettavaa on yhteisesti opiskelijan jatko-opintojen ja työllistymisen ohjauksessa. Palautteet käydään läpi toimialaoittain ja tutkinnoittain.

Samalla, kun esitteli uusille opiskelijoille tarkoitettua painotuoretta opiskelijan opasta, Purontaus totesi olennaisimman: Ammatillisen koulutuksen ytimessä ovat opiskelijat ja heidän osaamisensa.

Opettajien vuosityöaikaan siirtyminen

Opettajien vuosityöajasta kertoi Kpedun henkilöstöpäällikkö Elina Seppä-Jokela. Siirtyminen tapahtuu 1.1.2019 alkaen. Samassa yhteydessä siirrytään lukuvuosiajattelusta kalenterivuosiajatteluun.

IMG_2868Kpedun valmistelutyöryhmä valmistelee ko. asiaa. Työn alla on myös Kpedun oma soveltamisohje. Info- ja perehdyttämistilaisuuksia on tulossa syksyn aikana.

Opettajan työaika määräytyy vuositasolla. Kokoaikaisen opettajan työaika on 1.500 tuntia vuodessa jakautuen sidottuun (aika ja/tai paikka määritelty) ja sitomattomaan työaikaan. Työaikaliukuma on 1.500 – 1.700 tunnin välillä. Työaika on keskimäärin 37,5 tuntia viikossa.

Opettajien ohella vuosityöaikaan siirtyminen koskee myös opinto-ohjaajia.

Vapaajaksot 1.1.2019 – 1.5.2019 vahvistetaan Kpedussa 30.11.2018. Opettajille vahvistetaan työaikasuunnitelma ennen vuoden 2019 alkua Kurre/Wilmassa.

Lisätietoja löytyy Kpedun intran toimintakäsikirjasta, kohdasta 2 Henkilöstöpalvelut, 2.5.2.1. vuosityöaika.

Kpedun opiskelijavuodet ja IT-hankinnat

Kpedun talous- ja hallintopäällikkö Jukka Penttisen mukaan Kpedun opiskelijavuosimäärätavoite on tämän vuoden osalta 2.735. Kesäkuun loppuun mennessä toteutuma on 1.189. Loppuvuonna kertymän tulisi olla 1.546. Yksi päätoiminen opiskelija tarkoittaa 190 opiskelupäivää eli 0,88 opiskelijavuotta.

Lopullinen rahoitus määräytyy vuoden lopussa, kun tiedetään kertyneet opiskelijavuodet ja tutkinnot Kpedussa. Rahoitukseen vaikuttaa koulutusala, tutkintotyyppi, aiempi ammatillinen koulutus ja erityinen tuki. Vuonna 2020 rahoituksessa perustuu 30 % eli noin 8 miljoonaa euroa suoritteisiin ja vaikuttavuuteen perusrahoituksen osuuden pienentyessä 70 %:iin.

Kpedussa on siirrytty IT-leasingin käyttöön (3StepIt). Kpedun IT-palvelut kilpailuttaa ja tekee hankinnat. Tulevia hankintoja varten löytyy sähköinen lomake.

Työelämäpalvelut

Kehitysjohtaja Jarmo Matintalo esitteli puheenvuorossaan Kpedun työelämäpalvelut toimintona, joka muodostuu Keski-Pohjanmaan kansanopistosta, oppisopimuspalveluista, Osuvakoulutus Oy:stä sekä projekti- ja kansainvälisestä toiminnasta sekä kertoi niiden ajankohtaisista kuulumisista.

PKW-käyttäjähalllinnan uudistus ja tietosuoja sekä ARVO ja itslearning

Suunnittelija Niina Patrikainen kertoi, että Primuksen käyttäjähallintaan on laadittu uudet käyttäjäryhmät ja roolit sekä käyttäjäoikeudet. Wilmaan on tullut uutena toimintona lukuloki.

Kpedun henkilöstölle tarkoitettua tietosuojaan liittyvää materiaalia kootaan Kpedun intraan. Wilman kautta tiedotetaan tietosuoja-asioista Kpedun opiskelijoita ja heidän huoltajiaan.

Patrikainen käytti puheenvuoron myös tulevaista laadun seurannan välineinä toimivista ARVO-järjestelmän kyselyistä, joita on yhteensä kaksi. Kyselyt ovat tulleet käyttöön ja tulokset osaksi rahoitusta 1.7.2018 alkaen. Kyselyissä olevien väittämien lisäksi myös vastausaste vaikuttaa rahoituksen määräytymiseen. Palautteet kysytään opintojen alussa ja lopussa.

IT- ja media-alan toimialapäällikkö Mika Väisälä esitteli puheenvuorossaan Kpedun oman itslearning -nimisen oppimisen ohjausjärjestelmän, joka yhdistää oppimisen tavoitteisiin. Vielä työn alla oleva ohjausjärjestelmä mahdollistaa esim. digitaalisia materiaaleja, yksilöllisiä polkuja, portfoliota, Moodle-materiaalin siirtoa, automatiikkaa Primuksen kanssa. Itslearning on aidosti mobiili sekä ajasta ja paikasta riippumaton.

HuMapin Olli-Pekka Juoperi sparrasi paikalla olijoita

IMG_2896

HuMapin Olli-Pekka Juoperi puhui työn uudistumisesta ja työidentiteetin päivittämisestä. Juoperin mukaan työelämä vaatii yrittäjämäisyyttä, oma-aloitteisuutta ja joustavuutta. Myös epäjatkuvuus on tyypillistä.

Luovuutta ja innovatiivisuutta tulisi eri tavoin saada hyödynnettyä.  Työidentiteettiä voi uudistaa kirkastamalla odotuksia, havaitsemalla selkeästi, pysähtymällä ja pohtimalla, toimimalla rohkeasti ja rakentamalla uusia tapoja.

Luova yrittäjä, johtaja Mikko Kalliola voimaannutti

Kehittämispäivän päätteeksi luova yrittäjä, johtaja Mikko Kalliola nosti framille kolme asiaa, joiden turvin pääsee pitkälle. Oppimisen ja uteliaisuuden vaaliminen, seikkailujen ja positiivisuuden edistäminen sekä unelmien ja tavoitteiden asettaminen. Omalla esimerkillä sekä itsekin aidosti kiinnostuneena ja innostuneena opettaja pääsee entistä paremmin yhteyteen opiskelijoiden kanssa.

Eläköityneiden ja merkkipäivän muistaminen

Kehittämispäivän yhteydessä muistettiin juuri eläkkeelle jääneitä tai jääviä opettajia ja opetuksen tukipalveluhenkilöstöä sekä tasavuosimerkkipäiväänsä hiljakkoin viettäneitä.

Hanke-esittelyä ja taukojumppa

IMG_3121

Kehittämispäivän lounastauon lomassa oli mahdollisuus tutustua Hakijapalvelujen sekä Jatkoväylä-, Yrittäjyyspolku-, EVE- ja Lean-hankkeiden esittelypisteisiin. Helteisen kehittämispäivän loppuvaiheessa vedettiin Satu Sundellin johdolla lyhyt taukojumppa.

Toimialakohtaiset tapaamiset ja opintojen alkaminen

Kpedun yhteistä kehittämispäivää seurasivat pe 10.8. järjestetyt ammattiopiston toimialakohtaiset kokoontumispäivät. Kpedun uudet opiskelijat aloittavat opintonsa ma 13.8. ja jatkavat ti 14.8.

Ajankohtaista

Kpedun työkausi alkoi Hyvinvointikampuksella 10.8. järjestetyllä kehittämispäivällä

10.8.2018 klo 13:31

IMG_2945

Kpedun yhteinen kehittämispäivä järjestettiin Hyvinvointikampuksella to 9.8. Yhteensä noin 270 Keski-Pohjanmaan ammattiopiston opettajaa sekä opetuksen tukipalvelujen ja konsernipalvelujen työntekijää kokoontui Pohjola-saliin Kpedun työkauden virallisesti avanneeseen tilaisuuteen. Kpedun oman väen lisäksi puheenvuoron käyttivät myös organisaatiokonsultti Olli-Pekka Juoperi (Humap) ja luova johtaja, yrittäjä Mikko Kalliola.

Yhtymäjohtaja Sadeharju: henkilöstö tärkein voimavara

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän johtaja Liisa Sadeharju avasi Kpedun yhteisen kehittämispäivän kertomalla omista ja yhteisistä ajatuksista, kun Kpedussakin on eletty uuden ammatillisen koulutuksen aikaa ja samalla uudistettu myös Kpedun organisaatiota ja toimintaa.

Sadeharju muistutti Kpedun strategian tavoitteiden merkityksen tärkeydestä: asiakkaan kanssa menestyminen, yksilöllisen oppimisen korostaminen ja yhdessä tekeminen. Keskeisenä tavoitteena reformissa on osaamisen hankkimisen monipuoliset ja joustavat tavat opiskelijalle.  - Strategian slogan ”Yhdessä oppien tulevaisuuden osaajaksi” tarkoittaa myös sitä, että työelämä- ja yritysyhteistyön on oltava Kpedussa keskeisellä sijalla, hän sanoi.

Sadeharju korosti henkilöstön olevan Kpedun tärkein voimavara. Yhteisöllisyyttä on Kpedussa edistettävä kaikin tavoin sekä opetuksen ja muun toiminnan laadusta on pidettävä tiukasti kiinni. Kpedun strategian toimeenpanon tulee näkyä jokaisen työssä joka päivä.

Tulevina uudistuksina Sadeharju mainitsi mm. vuosityöaikaan siirtymisen ja sen myötä koko kalenterivuoden hyödyntämisen osaamisen hankkimisessa opiskelijan yksilöllistä suunnitelmaa hyödyntäen. Myös Kpedun rakenteiden kehittämistä jatketaan ja tilastrategian toimeenpanoa jatketaan.

Sadeharju kertoi, että Kpedulle on myönnetty strategiarahaa 525.000 euroa. Lisärahoitushakemus on jätetty: haussa on 55 opiskelijavuotta ja 400.000 euroa.

Aiemmat laskentapäivät korvannut jatkuva opiskelijavuosiseuranta ja rahoituksen uudistuminen lähivuosina tuovat haasteita myös Kpedulle. - Tavoitteena on tämän vuoden osalta saada opiskelijavuodet täyteen ja suoritteita eli tutkintoja hyvin.

Rehtori Sirkku Purontaus: Hoksaus tärkein prosessi

Keski-Pohjanmaan ammattiopiston rehtori Sirkku Purontaus teki tilannekatsauksen uuden amiksen toimeenpanosta. Puheenvuoronsa aluksi hän palautti mieliin sen, että reformiin valmistautuminen Kpedussa alkoi jo kaksi vuotta sitten. Kpedu haki ja sai reformia tukevia hankkeita: validiointitehtävä-hankeverkostoon osallistuminen sekä Reformi haltuun -, Reformia kohti -, Teppo- ja Jatkoväylä-hankkeet.

IMG_3064

Lisäksi pedagogiikkaa ja opiskelijahallintojärjestelmää on kehitetty sekä Hakijapalvelut luotu ja jatkuva haku mallinnettu. Purontaus nosti esille myös Kpedun vahvuuksia ja hyvässä kehitysvaiheessa olevia toimenpiteitä sekä kannusti toimialoja tuomaan julki hyviä käytänteitä jaettavaksi muillekin.

Rehtori Purontaus nosti framille hoksauksen tärkeimpänä prosessina opiskelijalähtöisyyden ja dokumentaation kehittämisen nimissä. Hoksit laaditaan yhdessä opiskelijan kanssa heti opintojen alussa Wilmaan. Tulostetta vielä parannetaan, joten tulostamisen ja allekirjoitukset siirretään heti syyskuun alkuun. Wilman HOKS-pajoja järjestetään syksyn aikana toimipaikkakohtaisesti.

Rehtori kertoi lyhyesti myös päättökyselyn tuloksista. Kpedussa on tehty erinomaista työtä, mistä rehtori jakoi kiitosta. Parannettavaa on yhteisesti opiskelijan jatko-opintojen ja työllistymisen ohjauksessa. Palautteet käydään läpi toimialaoittain ja tutkinnoittain.

Samalla, kun esitteli uusille opiskelijoille tarkoitettua painotuoretta opiskelijan opasta, Purontaus totesi olennaisimman: Ammatillisen koulutuksen ytimessä ovat opiskelijat ja heidän osaamisensa.

Opettajien vuosityöaikaan siirtyminen

Opettajien vuosityöajasta kertoi Kpedun henkilöstöpäällikkö Elina Seppä-Jokela. Siirtyminen tapahtuu 1.1.2019 alkaen. Samassa yhteydessä siirrytään lukuvuosiajattelusta kalenterivuosiajatteluun.

IMG_2868Kpedun valmistelutyöryhmä valmistelee ko. asiaa. Työn alla on myös Kpedun oma soveltamisohje. Info- ja perehdyttämistilaisuuksia on tulossa syksyn aikana.

Opettajan työaika määräytyy vuositasolla. Kokoaikaisen opettajan työaika on 1.500 tuntia vuodessa jakautuen sidottuun (aika ja/tai paikka määritelty) ja sitomattomaan työaikaan. Työaikaliukuma on 1.500 – 1.700 tunnin välillä. Työaika on keskimäärin 37,5 tuntia viikossa.

Opettajien ohella vuosityöaikaan siirtyminen koskee myös opinto-ohjaajia.

Vapaajaksot 1.1.2019 – 1.5.2019 vahvistetaan Kpedussa 30.11.2018. Opettajille vahvistetaan työaikasuunnitelma ennen vuoden 2019 alkua Kurre/Wilmassa.

Lisätietoja löytyy Kpedun intran toimintakäsikirjasta, kohdasta 2 Henkilöstöpalvelut, 2.5.2.1. vuosityöaika.

Kpedun opiskelijavuodet ja IT-hankinnat

Kpedun talous- ja hallintopäällikkö Jukka Penttisen mukaan Kpedun opiskelijavuosimäärätavoite on tämän vuoden osalta 2.735. Kesäkuun loppuun mennessä toteutuma on 1.189. Loppuvuonna kertymän tulisi olla 1.546. Yksi päätoiminen opiskelija tarkoittaa 190 opiskelupäivää eli 0,88 opiskelijavuotta.

Lopullinen rahoitus määräytyy vuoden lopussa, kun tiedetään kertyneet opiskelijavuodet ja tutkinnot Kpedussa. Rahoitukseen vaikuttaa koulutusala, tutkintotyyppi, aiempi ammatillinen koulutus ja erityinen tuki. Vuonna 2020 rahoituksessa perustuu 30 % eli noin 8 miljoonaa euroa suoritteisiin ja vaikuttavuuteen perusrahoituksen osuuden pienentyessä 70 %:iin.

Kpedussa on siirrytty IT-leasingin käyttöön (3StepIt). Kpedun IT-palvelut kilpailuttaa ja tekee hankinnat. Tulevia hankintoja varten löytyy sähköinen lomake.

Työelämäpalvelut

Kehitysjohtaja Jarmo Matintalo esitteli puheenvuorossaan Kpedun työelämäpalvelut toimintona, joka muodostuu Keski-Pohjanmaan kansanopistosta, oppisopimuspalveluista, Osuvakoulutus Oy:stä sekä projekti- ja kansainvälisestä toiminnasta sekä kertoi niiden ajankohtaisista kuulumisista.

PKW-käyttäjähalllinnan uudistus ja tietosuoja sekä ARVO ja itslearning

Suunnittelija Niina Patrikainen kertoi, että Primuksen käyttäjähallintaan on laadittu uudet käyttäjäryhmät ja roolit sekä käyttäjäoikeudet. Wilmaan on tullut uutena toimintona lukuloki.

Kpedun henkilöstölle tarkoitettua tietosuojaan liittyvää materiaalia kootaan Kpedun intraan. Wilman kautta tiedotetaan tietosuoja-asioista Kpedun opiskelijoita ja heidän huoltajiaan.

Patrikainen käytti puheenvuoron myös tulevaista laadun seurannan välineinä toimivista ARVO-järjestelmän kyselyistä, joita on yhteensä kaksi. Kyselyt ovat tulleet käyttöön ja tulokset osaksi rahoitusta 1.7.2018 alkaen. Kyselyissä olevien väittämien lisäksi myös vastausaste vaikuttaa rahoituksen määräytymiseen. Palautteet kysytään opintojen alussa ja lopussa.

IT- ja media-alan toimialapäällikkö Mika Väisälä esitteli puheenvuorossaan Kpedun oman itslearning -nimisen oppimisen ohjausjärjestelmän, joka yhdistää oppimisen tavoitteisiin. Vielä työn alla oleva ohjausjärjestelmä mahdollistaa esim. digitaalisia materiaaleja, yksilöllisiä polkuja, portfoliota, Moodle-materiaalin siirtoa, automatiikkaa Primuksen kanssa. Itslearning on aidosti mobiili sekä ajasta ja paikasta riippumaton.

HuMapin Olli-Pekka Juoperi sparrasi paikalla olijoita

IMG_2896

HuMapin Olli-Pekka Juoperi puhui työn uudistumisesta ja työidentiteetin päivittämisestä. Juoperin mukaan työelämä vaatii yrittäjämäisyyttä, oma-aloitteisuutta ja joustavuutta. Myös epäjatkuvuus on tyypillistä.

Luovuutta ja innovatiivisuutta tulisi eri tavoin saada hyödynnettyä.  Työidentiteettiä voi uudistaa kirkastamalla odotuksia, havaitsemalla selkeästi, pysähtymällä ja pohtimalla, toimimalla rohkeasti ja rakentamalla uusia tapoja.

Luova yrittäjä, johtaja Mikko Kalliola voimaannutti

Kehittämispäivän päätteeksi luova yrittäjä, johtaja Mikko Kalliola nosti framille kolme asiaa, joiden turvin pääsee pitkälle. Oppimisen ja uteliaisuuden vaaliminen, seikkailujen ja positiivisuuden edistäminen sekä unelmien ja tavoitteiden asettaminen. Omalla esimerkillä sekä itsekin aidosti kiinnostuneena ja innostuneena opettaja pääsee entistä paremmin yhteyteen opiskelijoiden kanssa.

Eläköityneiden ja merkkipäivän muistaminen

Kehittämispäivän yhteydessä muistettiin juuri eläkkeelle jääneitä tai jääviä opettajia ja opetuksen tukipalveluhenkilöstöä sekä tasavuosimerkkipäiväänsä hiljakkoin viettäneitä.

Hanke-esittelyä ja taukojumppa

IMG_3121

Kehittämispäivän lounastauon lomassa oli mahdollisuus tutustua Hakijapalvelujen sekä Jatkoväylä-, Yrittäjyyspolku-, EVE- ja Lean-hankkeiden esittelypisteisiin. Helteisen kehittämispäivän loppuvaiheessa vedettiin Satu Sundellin johdolla lyhyt taukojumppa.

Toimialakohtaiset tapaamiset ja opintojen alkaminen

Kpedun yhteistä kehittämispäivää seurasivat pe 10.8. järjestetyt ammattiopiston toimialakohtaiset kokoontumispäivät. Kpedun uudet opiskelijat aloittavat opintonsa ma 13.8. ja jatkavat ti 14.8.