Koulutamme nuoret ja aikuiset

Etsitkö opiskelupaikkaa?

Hakijapalvelut auttaa

Ilmoittaudu yleisiin kielitutkintoihin

Lisätietoa

Tulevaisuuden osaajaksi

Yhteishaku 2024

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle uusi järjestämislupa

13.10.2017 klo 15:46
Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti 9.10.2017 päätöksensä uusista ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvista. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle myönnetty, ensi vuoden alusta voimaan tuleva uusi lupa kattaa tällä hetkellä Kpedun voimassa olevat tutkinnot ja koulutukset. 

Kahdeksan uutta tutkintoa

Uusina tutkintoina Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän lupa sisältää seuraavat kahdeksan tutkintoa: metsäkoneenkuljettajan osaamisalue (metsäalan perustutkinnon osaamisala), maarakennuskoneenkuljettajan osaamisala, (rakennusalan perustutkinnon osaamisala), kuljetusalan ammattitutkinto, suurtalouskokin ammattitutkinto (31.12.2018 saakka), ruokapalvelujen ammattitutkinto (1.1.2019 lukien), valokuvaajan erikoisammattitutkinto , media-alan erikoisammattitutkinto sekä mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto.

Opetus- ja kulttuuriministeriön perustelujen mukaan edellä mainittujen koulutuksien järjestäminen on tarpeellista huomioiden Kpedun toiminta-alueen alueellinen osaamistarve ja nykyinen koulutuksen tarjonta. Lisäksi Kpedulta löytyy koulutuksen järjestäjänä tehtävän toteuttamiseksi tarvittava osaaminen sekä riittävä yhteistyö toiminta-alueensa elinkeino- ja työelämän kanssa. 

Ensi kevään yhteishakuun 726 aloituspaikkaa

Koulutusyhtymän uusi hallitus vahvisti kokouksessaan 12.10. ensi kevään yhteishakuun 726 aloituspaikkaa jokseenkin nykyistä koulutustarjontaa vastaavasti. Reformin toimintaperiaatteiden mukaisesti kaikkeen ammatilliseen koulutukseen tulee lisäksi joustava, jatkuva hakeutumismahdollisuus. Koulutustarjonnan kokonaisuus suunnitellaan työelämän tarpeiden perusteella. 

Metsäkoneenkuljettajahaku tapahtuu ensi kevään yhteishaussa Keski-Pohjanmaan ammattiopiston hakukoodeilla aiemman Tredun sijaan. Uutena tutkintona Kpedulla on haussa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto. 

Laajennettu oppisopimuskoulutuksen tehtävä

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä sai luvan myös laajennettuun oppisopimuskoulutuksen tehtävään. Toisin sanoen Kpedu voi järjestää oppisopimuskoulutuksena myös muita, alueen elinkeino- ja työelämän tarvitsemia tutkintoja kuin järjestämislupaan kirjattuja. Laajennettua oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävää opetus- ja kulttuuriministeriöltä haki yhteensä 57 hakijaa, joista myönteisen päätöksen sai 40 koulutuksen järjestäjää.

Työvoimakoulutuksen tehtävä

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle myönnettiin lupa toteuttaa järjestämisluvan mukaisia tutkintoja ja järjestää koulutusta myös työvoimakoulutuksena.  Ministeriön myönteistä päätöstä perustelivat alueen elinkeino- ja työelämän tarpeet sekä Kpedun osaaminen ja resurssit koulutuksen järjestäjänä. Työvoimakoulutuksen tehtävää haki ministeriöltä yhteensä 109 hakijaa, joista tehtävä myönnettiin 63 hakijalle.

Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta ja uudet järjestämisluvat tulevat voimaan vuoden 2018 alusta lähtien. Kpedu siirtyy vuodenvaihteesta alkaen kahteen tulosalueeseen, joita ovat Keski-Pohjanmaan ammattiopisto ja konsernipalvelut. Kaikki nuorten ja aikuisten koulutukset toimialoittain sekä koulutuksiin liittyvät työelämä- ja kehittämispalvelut kootaan yhteen Keski-Pohjanmaan ammattiopisto -tulosalueeseen. Konsernipalvelut toisena tulosalueena vastaa yhteisistä palveluista ja hallinnosta. 
 

Ajankohtaista

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle uusi järjestämislupa

13.10.2017 klo 15:46
Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti 9.10.2017 päätöksensä uusista ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvista. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle myönnetty, ensi vuoden alusta voimaan tuleva uusi lupa kattaa tällä hetkellä Kpedun voimassa olevat tutkinnot ja koulutukset. 

Kahdeksan uutta tutkintoa

Uusina tutkintoina Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän lupa sisältää seuraavat kahdeksan tutkintoa: metsäkoneenkuljettajan osaamisalue (metsäalan perustutkinnon osaamisala), maarakennuskoneenkuljettajan osaamisala, (rakennusalan perustutkinnon osaamisala), kuljetusalan ammattitutkinto, suurtalouskokin ammattitutkinto (31.12.2018 saakka), ruokapalvelujen ammattitutkinto (1.1.2019 lukien), valokuvaajan erikoisammattitutkinto , media-alan erikoisammattitutkinto sekä mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto.

Opetus- ja kulttuuriministeriön perustelujen mukaan edellä mainittujen koulutuksien järjestäminen on tarpeellista huomioiden Kpedun toiminta-alueen alueellinen osaamistarve ja nykyinen koulutuksen tarjonta. Lisäksi Kpedulta löytyy koulutuksen järjestäjänä tehtävän toteuttamiseksi tarvittava osaaminen sekä riittävä yhteistyö toiminta-alueensa elinkeino- ja työelämän kanssa. 

Ensi kevään yhteishakuun 726 aloituspaikkaa

Koulutusyhtymän uusi hallitus vahvisti kokouksessaan 12.10. ensi kevään yhteishakuun 726 aloituspaikkaa jokseenkin nykyistä koulutustarjontaa vastaavasti. Reformin toimintaperiaatteiden mukaisesti kaikkeen ammatilliseen koulutukseen tulee lisäksi joustava, jatkuva hakeutumismahdollisuus. Koulutustarjonnan kokonaisuus suunnitellaan työelämän tarpeiden perusteella. 

Metsäkoneenkuljettajahaku tapahtuu ensi kevään yhteishaussa Keski-Pohjanmaan ammattiopiston hakukoodeilla aiemman Tredun sijaan. Uutena tutkintona Kpedulla on haussa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto. 

Laajennettu oppisopimuskoulutuksen tehtävä

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä sai luvan myös laajennettuun oppisopimuskoulutuksen tehtävään. Toisin sanoen Kpedu voi järjestää oppisopimuskoulutuksena myös muita, alueen elinkeino- ja työelämän tarvitsemia tutkintoja kuin järjestämislupaan kirjattuja. Laajennettua oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävää opetus- ja kulttuuriministeriöltä haki yhteensä 57 hakijaa, joista myönteisen päätöksen sai 40 koulutuksen järjestäjää.

Työvoimakoulutuksen tehtävä

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle myönnettiin lupa toteuttaa järjestämisluvan mukaisia tutkintoja ja järjestää koulutusta myös työvoimakoulutuksena.  Ministeriön myönteistä päätöstä perustelivat alueen elinkeino- ja työelämän tarpeet sekä Kpedun osaaminen ja resurssit koulutuksen järjestäjänä. Työvoimakoulutuksen tehtävää haki ministeriöltä yhteensä 109 hakijaa, joista tehtävä myönnettiin 63 hakijalle.

Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta ja uudet järjestämisluvat tulevat voimaan vuoden 2018 alusta lähtien. Kpedu siirtyy vuodenvaihteesta alkaen kahteen tulosalueeseen, joita ovat Keski-Pohjanmaan ammattiopisto ja konsernipalvelut. Kaikki nuorten ja aikuisten koulutukset toimialoittain sekä koulutuksiin liittyvät työelämä- ja kehittämispalvelut kootaan yhteen Keski-Pohjanmaan ammattiopisto -tulosalueeseen. Konsernipalvelut toisena tulosalueena vastaa yhteisistä palveluista ja hallinnosta.