Koulutamme nuoret ja aikuiset

Etsitkö opiskelupaikkaa?

Hakijapalvelut auttaa

Ilmoittaudu yleisiin kielitutkintoihin

Lisätietoa

Tulevaisuuden osaajaksi

Yhteishaku 2024

Opetus Perhossa jatkuu elinvoimaisena

16.1.2017 klo 14:22

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä panostaa Perhossa hevos- sekä luonto- ja ympäristöalan opetukseen. Samalla kaatuvat raja-aidat nuorten ja aikuisten koulutuksen välillä.

hevosenpäätJatkossa Perhossa koulutetaan nuoria Hevostalouden perustutkintoon. Aikuisille Perhossa jatkuu luonto- ja ympäristöalan opetus.
  
Hevosalan opetuksessa tullaan tiivistämään yhteistyötä Kaustisen toimipaikan kanssa. Kaustisen opiskelijat ratsastavat, juoksuttavat ja hoitavat ratsuja Perhossa. Vastaavasti Perhon opiskelijat hoitavat ja ajavat ravihevosia Kaustisella. Lisäksi luvassa on yhteisiä luentoja. Uusi toimintamalli kaataa raja-aitoja nuorten ja aikuisten koulutuksen välillä.  

- Jatkossa pystymme tarjoamaan samat valinnanmahdollisuudet sekä nuorille että aikuisille, ja siten opiskelijan valinnanmahdollisuudet lisääntyvät. Opetuksen toteuttaminen helpottuu, kun ryhmäkoot eivät jää liian pieniksi ja opetushenkilöstöä pystytään hyödyntämään heidän osaamisensa mukaan molemmissa toimipaikoissa, iloitsee hevosalan opettaja Riina Vainionpää.  

Aikuisopiskelijoita Perhoon vetää erityisesti luonto- ja ympäristöalan opinnot riistalinjalla. Opintoja voi suorittaa joko päätoimisesti päiväryhmässä tai hyvinkin joustavasti työn ohessa. Opiskelijoiden onneksi Perhon oppilaitoksella on tarjota ainutlaatuiset puitteet ja oppimisympäristöt.  

- Meillä on tässä välittömässä läheisyydessä ensinnäkin Salamajärven kansallispuisto ja loistavat metsästysmaat. Lisäksi koululla on oma vesilintukosteikko ja erinomaiset metsästyskoirien ulkoilu- ja koulutustarhat. Puhumattakaan riistateurastamosta, jollaista ei ole yhdessäkään muussa oppilaitoksessa, luettelee luonto- ja ympäristöalan opettaja Seppo Tuunanen.  

- Teemme jatkuvasti hyvää yhteistyötä alan yritysten kanssa. Täsmäkoulutamme luonto-ohjaajia suoraan yritysten tarpeisiin, ja meiltä työllistytään hyvin. Luonto- ja ympäristöala on tulevaisuuden ala, ja tällä hetkellä jopa kaikkein kasvavin kaupan ala, Tuunanen jatkaa. 

Hevosalalla oppimisympäristöjä kehitetään alan oppilaitosten yhteisessä Digilaukalla hevosalan osaajaksi -hankkeessa. 

- Tuotamme hevosalalle aivan uudenlaisia digitaalisia oppimisympäristöjä. Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi mobiilia ja verkko-oppimisalustoja, kertoo hevosalan opettaja Marianne Hyyrynen.  

Koulutusyhtymä tiivistää yhteistyötä myös Perhon lukion kanssa. Tarjolle tulee mahdollisuus suorittaa kaksois- (tai kolmois)tutkinto ja lukiolaisilla on mahdollisuus tehdä osia hevostalouden perustutkinnosta. 

Työelämääkään ei ole uusia yhteistyömalleja suunniteltaessa unohdettu. Koulutusyhtymän luonnonvara-alalla nimittäin valmistaudutaan siirtymään työelämälähtöiseen ja yrityselämäpohjaiseen opetustapaan. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdessä opiskelijoiden kanssa suunnitellaan ja toteutetaan alan palveluita työelämälähtöisesti. Perhossa toiminta voi olla esimerkiksi pientä ratsastuskoulutoimintaa, hevosten täyshoitopalveluja, varsapihatto ja mahdollisesti muutakin. 

- Tällaisia uusia toimintatapoja tarvitaan, kun halutaan vastata työelämän erilaisiin osaamistarpeisiin ammatillisen koulutuksen isoissa muutoksissa”, kannustaa yhtymäjohtaja Liisa Sadeharju.  

Ammatilliseen koulutukseen on kohdistunut ja kohdistuu edelleen mittavia leikkauksia, jotka ovat pakottaneet kaikkia koulutuksen järjestäjiä tarkastelemaan koulutustarjontaansa ja toimipaikkarakenteitaan. Perhon toimipaikan osalta rakenteet uudistuvat siten, että Perhon kunta ostaa koulutusyhtymältä toimipaikan kiinteistöt ja koulutusyhtymä vuokraa tarvitsemansa tilat.  

- Perhossa yhteistyö kunnan kanssa tiivistyy ja yhdessä pyrimme löytämään uusia, joustavia tapoja toteuttaa alueen tarpeita palvelevaa koulutusta, toteaa yhtymäjohtaja Sadeharju.   
  
Lisätietoja:  
Toimialapäällikkö Hanna-Mari Laitala p. 044 725 0682

Ajankohtaista

Opetus Perhossa jatkuu elinvoimaisena

16.1.2017 klo 14:22

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä panostaa Perhossa hevos- sekä luonto- ja ympäristöalan opetukseen. Samalla kaatuvat raja-aidat nuorten ja aikuisten koulutuksen välillä.

hevosenpäätJatkossa Perhossa koulutetaan nuoria Hevostalouden perustutkintoon. Aikuisille Perhossa jatkuu luonto- ja ympäristöalan opetus.
  
Hevosalan opetuksessa tullaan tiivistämään yhteistyötä Kaustisen toimipaikan kanssa. Kaustisen opiskelijat ratsastavat, juoksuttavat ja hoitavat ratsuja Perhossa. Vastaavasti Perhon opiskelijat hoitavat ja ajavat ravihevosia Kaustisella. Lisäksi luvassa on yhteisiä luentoja. Uusi toimintamalli kaataa raja-aitoja nuorten ja aikuisten koulutuksen välillä.  

- Jatkossa pystymme tarjoamaan samat valinnanmahdollisuudet sekä nuorille että aikuisille, ja siten opiskelijan valinnanmahdollisuudet lisääntyvät. Opetuksen toteuttaminen helpottuu, kun ryhmäkoot eivät jää liian pieniksi ja opetushenkilöstöä pystytään hyödyntämään heidän osaamisensa mukaan molemmissa toimipaikoissa, iloitsee hevosalan opettaja Riina Vainionpää.  

Aikuisopiskelijoita Perhoon vetää erityisesti luonto- ja ympäristöalan opinnot riistalinjalla. Opintoja voi suorittaa joko päätoimisesti päiväryhmässä tai hyvinkin joustavasti työn ohessa. Opiskelijoiden onneksi Perhon oppilaitoksella on tarjota ainutlaatuiset puitteet ja oppimisympäristöt.  

- Meillä on tässä välittömässä läheisyydessä ensinnäkin Salamajärven kansallispuisto ja loistavat metsästysmaat. Lisäksi koululla on oma vesilintukosteikko ja erinomaiset metsästyskoirien ulkoilu- ja koulutustarhat. Puhumattakaan riistateurastamosta, jollaista ei ole yhdessäkään muussa oppilaitoksessa, luettelee luonto- ja ympäristöalan opettaja Seppo Tuunanen.  

- Teemme jatkuvasti hyvää yhteistyötä alan yritysten kanssa. Täsmäkoulutamme luonto-ohjaajia suoraan yritysten tarpeisiin, ja meiltä työllistytään hyvin. Luonto- ja ympäristöala on tulevaisuuden ala, ja tällä hetkellä jopa kaikkein kasvavin kaupan ala, Tuunanen jatkaa. 

Hevosalalla oppimisympäristöjä kehitetään alan oppilaitosten yhteisessä Digilaukalla hevosalan osaajaksi -hankkeessa. 

- Tuotamme hevosalalle aivan uudenlaisia digitaalisia oppimisympäristöjä. Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi mobiilia ja verkko-oppimisalustoja, kertoo hevosalan opettaja Marianne Hyyrynen.  

Koulutusyhtymä tiivistää yhteistyötä myös Perhon lukion kanssa. Tarjolle tulee mahdollisuus suorittaa kaksois- (tai kolmois)tutkinto ja lukiolaisilla on mahdollisuus tehdä osia hevostalouden perustutkinnosta. 

Työelämääkään ei ole uusia yhteistyömalleja suunniteltaessa unohdettu. Koulutusyhtymän luonnonvara-alalla nimittäin valmistaudutaan siirtymään työelämälähtöiseen ja yrityselämäpohjaiseen opetustapaan. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdessä opiskelijoiden kanssa suunnitellaan ja toteutetaan alan palveluita työelämälähtöisesti. Perhossa toiminta voi olla esimerkiksi pientä ratsastuskoulutoimintaa, hevosten täyshoitopalveluja, varsapihatto ja mahdollisesti muutakin. 

- Tällaisia uusia toimintatapoja tarvitaan, kun halutaan vastata työelämän erilaisiin osaamistarpeisiin ammatillisen koulutuksen isoissa muutoksissa”, kannustaa yhtymäjohtaja Liisa Sadeharju.  

Ammatilliseen koulutukseen on kohdistunut ja kohdistuu edelleen mittavia leikkauksia, jotka ovat pakottaneet kaikkia koulutuksen järjestäjiä tarkastelemaan koulutustarjontaansa ja toimipaikkarakenteitaan. Perhon toimipaikan osalta rakenteet uudistuvat siten, että Perhon kunta ostaa koulutusyhtymältä toimipaikan kiinteistöt ja koulutusyhtymä vuokraa tarvitsemansa tilat.  

- Perhossa yhteistyö kunnan kanssa tiivistyy ja yhdessä pyrimme löytämään uusia, joustavia tapoja toteuttaa alueen tarpeita palvelevaa koulutusta, toteaa yhtymäjohtaja Sadeharju.   
  
Lisätietoja:  
Toimialapäällikkö Hanna-Mari Laitala p. 044 725 0682