Jäitkö ilman opiskelupaikkaa?

Varaa aika jälkiohjaukseen

Vapaita paikkoja 7.8. alkavissa koulutuksissa

Katso koulutukset täältä

 

 

 

 

 

 

Ajankohtaista

Koulutusprosessien leanaamista Laatusampo3-hankkeen avulla

12.12.2016 klo 12:22
Laatusampo 3

Liiketalouden perustutkinnon prosesseja käytettiin esimerkkipilottina, kun Laatusampo 3-hankkeeseen vihkiytyneet Kpedun suunnittelijat Niina Patrikainen, Essi Hukka ja Marianne Fraktman, liiketalouden kouluttaja Helena Myllymäki, toimistopäällikkö Merja Kivelä sekä Lean-tekniikan tietäjät aikuiskoulutuspäälliköt Ulla Kauppila ja Toni Uunila kerääntyivät Quality Knowhow Karjalainen Oy:n konsultti Antti Piiraisen sparraukseen.
 
Tarkoituksena on laatia pilottialasta arvovirtakuvaus ja arvioida tämän jälkeen, voidaanko mallia käyttää myös muilla koulutusaloilla, kertoo Merja Kivelä. Hän muistuttaa, että Lean-ajattelu on myös uudessa strategiassa.
 
Laatusampo 3 keskittyy selvittämään, voiko ammatillisen peruskoulutuksen henkilökohtaistamisprosesseja kehittää Lean-ajattelua hyödyntämällä.
 
Hankkeessa myös mallinnetaan parantamis- ja seurantamekanismeja, joilla arviointi- ja palautejärjestelmästä saatava tieto linkittyy kehittämistoimintaan kertoo Niina Patrikainen.
 
Opetushallituksen rahoittamaa hanketta koordinoi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä ja mukana on Kpedun lisäksi yhdeksän muuta pohjoisen Suomen ammatillista oppilaitosta.