Jäitkö ilman opiskelupaikkaa?

Varaa aika jälkiohjaukseen

Vapaita paikkoja 7.8. alkavissa koulutuksissa

Katso koulutukset täältä

 

 

 

 

 

 

TIEDOTE: Valmistelutilanne Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän Perhon toimipaikan tulevaisuuden osalta

3.10.2016 klo 16:06

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Perhon kunnan nimeämät neuvotteluryhmät ovat kesän aikana valmistelleet toimintamallia, jonka avulla ammatillisen koulutuksen jatkuminen Perhossa olisi mahdollista ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkauksista huolimatta. Neuvotteluissa on valmisteltu tarjousta kiinteistöjen myynnistä Perhon kunnalle. Mikäli kauppa toteutuisi, koulutusyhtymä vuokraisi kiinteistöstä tarpeenmukaisen koulutustoiminnan tarvitsemat tilat ylläpidettynä. Tukipalvelut sisältäisivät vähintään kiinteistö- ja ruokapalvelut.

Mikäli myynti- ja vuokrausasia etenee koulutusyhtymän ja Perhon päättävissä elimissä, Perhossa jatkettaisiin luonto- ja ympäristöalan koulutusta aikuisten monimuotokoulutuksena ja hevosalan koulutusta tarjottaisiin nuorille ammatillisena peruskoulutuksena. Näillä aloilla tiivistettäisiin yhteistyötä Perhon lukion kanssa, mahdollistaen yhdistelmätutkintojen suorittaminen. Koulutusyhtymän maatalousalan nuorisoasteen koulutus keskitetään Kannukseen. Nuorten maatalousalan peruskoulutukseen ei oteta uusia opiskelijoita Perhoon enää vuonna 2017. Perhon toimipaikassa on mahdollista toteuttaa tarpeenmukaista, kysyntälähtöistä ja omat kustannuksensa kattavaa koulutusta aikuiskoulutuksena. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista järjestetään alueen maatiloilla. Nykyisen opetusmaatilan toimintaa jatkamaan haetaan yrityskumppani. Näin mahdollistetaan opetusmaatilalla toteutetun tuotantosuunnan säilyminen opetusympäristönä ammatillisessa koulutuksessa ja osa maataloudenkin opinnoista olisi mahdollista suorittaa Perhossa. Hevosalan koulutusta järjestetään tässä toimintamallissa kahdessa toimipaikassa, Kaustisella ja Perhossa, kuitenkin siten, että yhteistyötä toimipaikkojen kesken edistetään. Tavoitteena on 105 – 115 vuosittainen kokonaisopiskelijamäärä Perhon toimipaikassa.

Tällä ratkaisulla koulutusyhtymän tavoite kiinteistöjen vähentämisestä ja kustannusten leikkauksesta sekä Perhon tavoite koulutustoiminnan jatkumisesta toteutuisivat.

Perhon kunnan osalta toimipaikan ja Perhon lukion yhteistyötä vahvistetaan ja mahdollinen oppilasasuntoloiden siirtyminen Perhon kunnan omistukseen luo edellytykset myös lukiossa opiskeleville, kauempaa tuleville opiskelijoille, turvallisiin asuntolapalveluihin Perhossa.

Ammatilliseen koulutukseen on kohdistunut ja kohdistuu edelleen mittavia leikkauksia, jotka ovat pakottaneet kaikkia koulutuksen järjestäjiä tarkastelemaan koulutustarjontaansa ja toimipaikkarakennettaan. Tästä syystä myös Kpedussa  keväällä 2016 päädyttiin esittämään luonnonvara-alan koulutusten keskittämistä Kannukseen ja Kaustiselle, mikä olisi käytännössä tarkoittanut Perhon toimipaikan lakkauttamista. 

Asian luottamuselinkäsittelyn seuraava vaihe on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hallituksen kokous 13.10.2016, jossa viimeistellään esitys yhtymävaltuuston 27.10.2016 pidettävään kokoukseen.

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä:

johtaja Liisa Sadeharju, puh. 044 7250080

yhtymähallituksen puheenjohtaja Timo Virolainen, puh. 044 7809152

 

Perhon kunta:

kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517380

kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Hietaniemi, puh. 0400 265454

Ajankohtaista

TIEDOTE: Valmistelutilanne Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän Perhon toimipaikan tulevaisuuden osalta

3.10.2016 klo 16:06

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Perhon kunnan nimeämät neuvotteluryhmät ovat kesän aikana valmistelleet toimintamallia, jonka avulla ammatillisen koulutuksen jatkuminen Perhossa olisi mahdollista ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkauksista huolimatta. Neuvotteluissa on valmisteltu tarjousta kiinteistöjen myynnistä Perhon kunnalle. Mikäli kauppa toteutuisi, koulutusyhtymä vuokraisi kiinteistöstä tarpeenmukaisen koulutustoiminnan tarvitsemat tilat ylläpidettynä. Tukipalvelut sisältäisivät vähintään kiinteistö- ja ruokapalvelut.

Mikäli myynti- ja vuokrausasia etenee koulutusyhtymän ja Perhon päättävissä elimissä, Perhossa jatkettaisiin luonto- ja ympäristöalan koulutusta aikuisten monimuotokoulutuksena ja hevosalan koulutusta tarjottaisiin nuorille ammatillisena peruskoulutuksena. Näillä aloilla tiivistettäisiin yhteistyötä Perhon lukion kanssa, mahdollistaen yhdistelmätutkintojen suorittaminen. Koulutusyhtymän maatalousalan nuorisoasteen koulutus keskitetään Kannukseen. Nuorten maatalousalan peruskoulutukseen ei oteta uusia opiskelijoita Perhoon enää vuonna 2017. Perhon toimipaikassa on mahdollista toteuttaa tarpeenmukaista, kysyntälähtöistä ja omat kustannuksensa kattavaa koulutusta aikuiskoulutuksena. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista järjestetään alueen maatiloilla. Nykyisen opetusmaatilan toimintaa jatkamaan haetaan yrityskumppani. Näin mahdollistetaan opetusmaatilalla toteutetun tuotantosuunnan säilyminen opetusympäristönä ammatillisessa koulutuksessa ja osa maataloudenkin opinnoista olisi mahdollista suorittaa Perhossa. Hevosalan koulutusta järjestetään tässä toimintamallissa kahdessa toimipaikassa, Kaustisella ja Perhossa, kuitenkin siten, että yhteistyötä toimipaikkojen kesken edistetään. Tavoitteena on 105 – 115 vuosittainen kokonaisopiskelijamäärä Perhon toimipaikassa.

Tällä ratkaisulla koulutusyhtymän tavoite kiinteistöjen vähentämisestä ja kustannusten leikkauksesta sekä Perhon tavoite koulutustoiminnan jatkumisesta toteutuisivat.

Perhon kunnan osalta toimipaikan ja Perhon lukion yhteistyötä vahvistetaan ja mahdollinen oppilasasuntoloiden siirtyminen Perhon kunnan omistukseen luo edellytykset myös lukiossa opiskeleville, kauempaa tuleville opiskelijoille, turvallisiin asuntolapalveluihin Perhossa.

Ammatilliseen koulutukseen on kohdistunut ja kohdistuu edelleen mittavia leikkauksia, jotka ovat pakottaneet kaikkia koulutuksen järjestäjiä tarkastelemaan koulutustarjontaansa ja toimipaikkarakennettaan. Tästä syystä myös Kpedussa  keväällä 2016 päädyttiin esittämään luonnonvara-alan koulutusten keskittämistä Kannukseen ja Kaustiselle, mikä olisi käytännössä tarkoittanut Perhon toimipaikan lakkauttamista. 

Asian luottamuselinkäsittelyn seuraava vaihe on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hallituksen kokous 13.10.2016, jossa viimeistellään esitys yhtymävaltuuston 27.10.2016 pidettävään kokoukseen.

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä:

johtaja Liisa Sadeharju, puh. 044 7250080

yhtymähallituksen puheenjohtaja Timo Virolainen, puh. 044 7809152

 

Perhon kunta:

kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517380

kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Hietaniemi, puh. 0400 265454