Koulutamme nuoret ja aikuiset

Etsitkö opiskelupaikkaa?

Hakijapalvelut auttaa

Ilmoittaudu yleisiin kielitutkintoihin

Lisätietoa

Tulevaisuuden osaajaksi

Yhteishaku 2024

Opiskelijahyvinvoinnin teemaviikko esillä Kampushallissa Hyvinvointimessuilla

3.10.2016 klo 09:02

Ammatillisessa koulutuksessa ymmärretään opiskelijoiden hyvinvointiin panostamisen merkitys. Viikolla 40 toteutettavalla valtakunnallisella Hyvinvointivirtaa ammatilliseen koulutukseen -teemaviikolla aktivoidaan yli 30 000 ammattiin opiskelevaa nuorta pohtimaan hyvinvointiaan sekä työ- ja toimintakykyään. Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa järjestetään teemaviikolla Hyvinvointimessut ke 5.10. klo 9-15.

 

Syyskuun alussa julkaistun lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen mukaan merkittävimpiä syitä nuorten liikkumattomuudelle ovat ajanpuute, kokemus liikunnallisesta lahjattomuudesta sekä se, että liikunnasta ei pidetä. Lyhyen koulutusuran valinneiden on todettu liikkuvan muita vähemmän, eikä terveysviestintä tavoita yhtä sen tärkeintä kohderyhmää, ammattiin opiskelevia.

 

Kpedun Hyvinvointimessuilla on esillä useita hyvinvointiin liittyviä teemoja. Opiskelijat esimerkiksi esittelevät omaan alaansa liittyvää hyvinvointia edistävää toimintaa ja maahanmuuttajaopiskelijoilla on oma esittelypisteensä.

 

Hyvinvointivirtaa-viikon aikana toteutettavilla tapahtumilla pyritäänkin perinteisen sportin sijasta positiivisten liikuntakokemusten synnyttämiseen. Tavoitteena on myös puhua terveydestä ja hyvinvoinnista opiskelijoita puhuttelevalla tavalla, omia kokemuksia ja oivalluksia painottaen. Opiskelijoiden rooli teemaviikon järjestämisessä onkin merkittävä. Heidän halutaan olevan oppilaitosten tapahtumissa mukana suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta tapahtumista saadaan nuorten näköisiä.

 

Teemaviikolla 28 koulutuksen järjestäjää toteuttaa 95 oppilaitoksessa tai toimipisteessä opiskelu- ja työhyvinvointia edistäviä teemapäiviä. Hyvinvointivirtaa-viikon aikana toteutettavat hauskat ja yhteisölliset tapahtumat, messut ja tempaukset esittelevät ammattiin opiskeleville vaihtoehtoisia liikkumisen tapoja innostavalla tavalla.

 

Teemaviikkoa koordinoi SAKU ry ja viikko toteutetaan yhteistyössä eri järjestöjen ja hyvinvointia tukevien organisaatioiden kanssa. Mukana ovat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Väestöliitto, UKK-instituutti, Nuorten mielenterveysseura Yeesi, Nuorten Akatemia, Liikenneturva ja Seta. Taustayhteisöt ovat tuottaneet tukimateriaalia tapahtumien järjestäjille ja niiden edustajat vierailevat tapahtumissa eri puolilla Suomea.

 

Lisätietoja:

opiskeluhuollon koordinaattori Anne Eteläaho, p. 044 725 0106, anne.etelaaho@kpedu.fi

Ajankohtaista

Opiskelijahyvinvoinnin teemaviikko esillä Kampushallissa Hyvinvointimessuilla

3.10.2016 klo 09:02

Ammatillisessa koulutuksessa ymmärretään opiskelijoiden hyvinvointiin panostamisen merkitys. Viikolla 40 toteutettavalla valtakunnallisella Hyvinvointivirtaa ammatilliseen koulutukseen -teemaviikolla aktivoidaan yli 30 000 ammattiin opiskelevaa nuorta pohtimaan hyvinvointiaan sekä työ- ja toimintakykyään. Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa järjestetään teemaviikolla Hyvinvointimessut ke 5.10. klo 9-15.

 

Syyskuun alussa julkaistun lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen mukaan merkittävimpiä syitä nuorten liikkumattomuudelle ovat ajanpuute, kokemus liikunnallisesta lahjattomuudesta sekä se, että liikunnasta ei pidetä. Lyhyen koulutusuran valinneiden on todettu liikkuvan muita vähemmän, eikä terveysviestintä tavoita yhtä sen tärkeintä kohderyhmää, ammattiin opiskelevia.

 

Kpedun Hyvinvointimessuilla on esillä useita hyvinvointiin liittyviä teemoja. Opiskelijat esimerkiksi esittelevät omaan alaansa liittyvää hyvinvointia edistävää toimintaa ja maahanmuuttajaopiskelijoilla on oma esittelypisteensä.

 

Hyvinvointivirtaa-viikon aikana toteutettavilla tapahtumilla pyritäänkin perinteisen sportin sijasta positiivisten liikuntakokemusten synnyttämiseen. Tavoitteena on myös puhua terveydestä ja hyvinvoinnista opiskelijoita puhuttelevalla tavalla, omia kokemuksia ja oivalluksia painottaen. Opiskelijoiden rooli teemaviikon järjestämisessä onkin merkittävä. Heidän halutaan olevan oppilaitosten tapahtumissa mukana suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta tapahtumista saadaan nuorten näköisiä.

 

Teemaviikolla 28 koulutuksen järjestäjää toteuttaa 95 oppilaitoksessa tai toimipisteessä opiskelu- ja työhyvinvointia edistäviä teemapäiviä. Hyvinvointivirtaa-viikon aikana toteutettavat hauskat ja yhteisölliset tapahtumat, messut ja tempaukset esittelevät ammattiin opiskeleville vaihtoehtoisia liikkumisen tapoja innostavalla tavalla.

 

Teemaviikkoa koordinoi SAKU ry ja viikko toteutetaan yhteistyössä eri järjestöjen ja hyvinvointia tukevien organisaatioiden kanssa. Mukana ovat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Väestöliitto, UKK-instituutti, Nuorten mielenterveysseura Yeesi, Nuorten Akatemia, Liikenneturva ja Seta. Taustayhteisöt ovat tuottaneet tukimateriaalia tapahtumien järjestäjille ja niiden edustajat vierailevat tapahtumissa eri puolilla Suomea.

 

Lisätietoja:

opiskeluhuollon koordinaattori Anne Eteläaho, p. 044 725 0106, anne.etelaaho@kpedu.fi