Etsitkö opiskelupaikkaa?

Hakijapalvelut auttaa

Ilmoittaudu yleisiin kielitutkintoihin

Lisätietoa

Jatkuvan haun paikat 7.8. alkaviin nuorten ryhmiin

Tutustu & hae koulutuksiin

Metsäkoneenkuljettajakoulutus vahvistuu Kannuksessa

5.2.2016 klo 08:25
aku_metsäkoneenkuljettaja

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen Kannuksen toimipaikan luonnonvara-ala on saanut järjestämissopimuksen metsäkonealan tutkintotoimikunnan kanssa tutkintotilaisuuksien järjestämisestä metsäkoneenkuljettajan ammattitutkintoon.

Kannuksessa on aiemmin järjestetty aikuisille suunnattua metsäkoneenkuljettajakoulutusta yhteistyössä Tampereen ammattiopiston kanssa, mutta nyt saadun oman järjestämissopimuksen kautta toteutus helpottuu ja pyrkimyksenä on vakiinnuttaa jatkossakin tutkinto osaksi muuta tutkintotarjontaa. Metsäkoneenkuljettajakoulutuksen toteutus onnistuu omaehtoisen koulutuksen lisäksi myös työvoimapoliittisena tai oppisopimuskoulutuksena.

Uuden järjestämissopimuksen myötä aikuisille suunnattu metsäalan tutkintotarjonta täydentyy metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinnolla perinteisen metsänomistajille räätälöidyn metsäalan perustutkinnon ”metsänomistajan metsäkoulun” ja enemmän yrittäjämäiseen metsätalouden harjoittamiseen tarjotun metsätalousyrittäjän ammattitutkinnon rinnalle.

Metsäalan koulutus vahvistuu myös nuorisopuolella, sillä koulutukseen käytettävät opiskelupaikat on saatu kasvatettua 16 aloituspaikkaan vuosittain. Hakeutuminen nuorisoasteen metsäkoneenkuljettajakoulutukseen tapahtuu edelleen Tampereen seudun ammattiopiston kautta yhteishaussa (opintopolku.fi). Metsäalan koulutuksen järjestämisen laatua pyritään entisestään parantamaan uusien koneinvestointien ja laitteiden avulla sekä kehittämällä opetusta erilaisten hankkeiden ja projektien avulla.

Kuluvan lukuvuoden hankintoja ovat uusi kuormatraktori nuorisokoulutukseen ja työvoimapoliittisen metsäkoneenkuljettajakoulutuksen tarpeisiin vuokrattu korjuuketju.

 Metsäalan hankkeissa kehitetään ja monipuolistetaan esim. luonnonhoidon koulutusta ja lyhytkurssitoimintaa.

Metsäala ja metsäalan koulutus on kovassa nosteessa tällä hetkellä. Suurten tehdasinvestointien kautta metsäalan työllisyys näkymät kasvavat reilusti lähiaikoina lisääntyvän puunkäytön myötä. Tämä aiheuttaa koulutuspuolelle painetta lisätä koulutusta ja täten vastata työvoimatarpeeseen nopealla tahdilla, jotta tarvittava puumäärä saadaan laadukkaasti korjattua. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän lisäksi lähialueella metsäalan koulutusta tarjoaa Jokilaaksojen koulutusyhtymä Haapajärvellä tarjoten metsäalan perustutkintoa, metsuri-metsäpalveluiden tuottaja sekä nuorille että aikuisille.

Lisätietoja:
Metsäalan lehtori Pertti Hanni p. 044 7250 634
Koulutussuunnittelija Heidi Jokinen p. 044 7250 624

Ajankohtaista

Metsäkoneenkuljettajakoulutus vahvistuu Kannuksessa

5.2.2016 klo 08:25
aku_metsäkoneenkuljettaja

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen Kannuksen toimipaikan luonnonvara-ala on saanut järjestämissopimuksen metsäkonealan tutkintotoimikunnan kanssa tutkintotilaisuuksien järjestämisestä metsäkoneenkuljettajan ammattitutkintoon.

Kannuksessa on aiemmin järjestetty aikuisille suunnattua metsäkoneenkuljettajakoulutusta yhteistyössä Tampereen ammattiopiston kanssa, mutta nyt saadun oman järjestämissopimuksen kautta toteutus helpottuu ja pyrkimyksenä on vakiinnuttaa jatkossakin tutkinto osaksi muuta tutkintotarjontaa. Metsäkoneenkuljettajakoulutuksen toteutus onnistuu omaehtoisen koulutuksen lisäksi myös työvoimapoliittisena tai oppisopimuskoulutuksena.

Uuden järjestämissopimuksen myötä aikuisille suunnattu metsäalan tutkintotarjonta täydentyy metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinnolla perinteisen metsänomistajille räätälöidyn metsäalan perustutkinnon ”metsänomistajan metsäkoulun” ja enemmän yrittäjämäiseen metsätalouden harjoittamiseen tarjotun metsätalousyrittäjän ammattitutkinnon rinnalle.

Metsäalan koulutus vahvistuu myös nuorisopuolella, sillä koulutukseen käytettävät opiskelupaikat on saatu kasvatettua 16 aloituspaikkaan vuosittain. Hakeutuminen nuorisoasteen metsäkoneenkuljettajakoulutukseen tapahtuu edelleen Tampereen seudun ammattiopiston kautta yhteishaussa (opintopolku.fi). Metsäalan koulutuksen järjestämisen laatua pyritään entisestään parantamaan uusien koneinvestointien ja laitteiden avulla sekä kehittämällä opetusta erilaisten hankkeiden ja projektien avulla.

Kuluvan lukuvuoden hankintoja ovat uusi kuormatraktori nuorisokoulutukseen ja työvoimapoliittisen metsäkoneenkuljettajakoulutuksen tarpeisiin vuokrattu korjuuketju.

 Metsäalan hankkeissa kehitetään ja monipuolistetaan esim. luonnonhoidon koulutusta ja lyhytkurssitoimintaa.

Metsäala ja metsäalan koulutus on kovassa nosteessa tällä hetkellä. Suurten tehdasinvestointien kautta metsäalan työllisyys näkymät kasvavat reilusti lähiaikoina lisääntyvän puunkäytön myötä. Tämä aiheuttaa koulutuspuolelle painetta lisätä koulutusta ja täten vastata työvoimatarpeeseen nopealla tahdilla, jotta tarvittava puumäärä saadaan laadukkaasti korjattua. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän lisäksi lähialueella metsäalan koulutusta tarjoaa Jokilaaksojen koulutusyhtymä Haapajärvellä tarjoten metsäalan perustutkintoa, metsuri-metsäpalveluiden tuottaja sekä nuorille että aikuisille.

Lisätietoja:
Metsäalan lehtori Pertti Hanni p. 044 7250 634
Koulutussuunnittelija Heidi Jokinen p. 044 7250 624