Jäitkö ilman opiskelupaikkaa?

Varaa aika jälkiohjaukseen

Vapaita paikkoja 7.8. alkavissa koulutuksissa

Katso koulutukset täältä

 

 

 

 

 

 

Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa alkaa vertaissovittelutoiminta

30.11.2015 klo 14:06

Keski-Pohjanmaan ammattiopiston on alkamassa VERSO- eli vertaissovittelutoiminta, joka aluksi käynnistyy Ammattikampuksella ja Hyvinvointikampuksella.

Vertaissovittelu (VERSO) on ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva menetelmä, joka tarjoaa vaihtoehtoisen ja vapaaehtoisen tavan ratkaista opiskelijoiden välisiä ristiriitoja opiston arkipäivässä opiskelijoiden itsensä kesken. Vapaaehtoisuuden ja ratkaisujen etsimisen ohella muita VERSO-sovittelun periaatteita ovat vaitiolovelvollisuus ja puolueettomuus.

Suomen sovittelufoorumi ry järjesti marraskuussa Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa vertaissovittelukoulutukseen, johon osallistuivat vertaissovittelijoiksi valitut opiskelijat ja lisäksi muutama ammattiopiston henkilökunnan edustaja.

Jokainen koulutuksen käynyt ammattiopiston opiskelija on saanut vertaissovittelijan VERSO-ajokortin. Vertaissovittelija-opiskelijat on mahdollista tavata Kokkolan Hyvinvointikampuksella järjestettävässä tiedotustilaisuudessa pe 4.12. klo 9.00.

Vertaissovittelu on yksinkertainen ja selkeä toimintamalli, jonka mukaisesti sovittelijoiksi koulutetut opiskelijat auttavat kiusaamisen tai ristiriitojen osapuolina olevia opiskelijoita löytämään ratkaisuja. Osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. VERSO-mallia noudattamalla edetään sopimukseen, jonka toteutumista seurataan.

Kun opiskelijat saavat itse äänensä kuuluviin ja pääsevät osallistumaan ristiriitojen ratkaisuun, opettajilta säästyy työaikaa varsinaiseen opetustyöhönsä. Samalla opiskelijat oppivat myös työelämässä tarvitsemiaan taitoja, kuten esimerkiksi vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä erilaisuuden ymmärtämistä ja kulttuurien kohtaamista.

Tervetuloa! 

Lisätietoja: Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Hyvinvointikampuksen lehtori, opinto-ohjaaja Sari Haglund p. 040 8085 153.

Ajankohtaista

Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa alkaa vertaissovittelutoiminta

30.11.2015 klo 14:06

Keski-Pohjanmaan ammattiopiston on alkamassa VERSO- eli vertaissovittelutoiminta, joka aluksi käynnistyy Ammattikampuksella ja Hyvinvointikampuksella.

Vertaissovittelu (VERSO) on ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva menetelmä, joka tarjoaa vaihtoehtoisen ja vapaaehtoisen tavan ratkaista opiskelijoiden välisiä ristiriitoja opiston arkipäivässä opiskelijoiden itsensä kesken. Vapaaehtoisuuden ja ratkaisujen etsimisen ohella muita VERSO-sovittelun periaatteita ovat vaitiolovelvollisuus ja puolueettomuus.

Suomen sovittelufoorumi ry järjesti marraskuussa Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa vertaissovittelukoulutukseen, johon osallistuivat vertaissovittelijoiksi valitut opiskelijat ja lisäksi muutama ammattiopiston henkilökunnan edustaja.

Jokainen koulutuksen käynyt ammattiopiston opiskelija on saanut vertaissovittelijan VERSO-ajokortin. Vertaissovittelija-opiskelijat on mahdollista tavata Kokkolan Hyvinvointikampuksella järjestettävässä tiedotustilaisuudessa pe 4.12. klo 9.00.

Vertaissovittelu on yksinkertainen ja selkeä toimintamalli, jonka mukaisesti sovittelijoiksi koulutetut opiskelijat auttavat kiusaamisen tai ristiriitojen osapuolina olevia opiskelijoita löytämään ratkaisuja. Osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. VERSO-mallia noudattamalla edetään sopimukseen, jonka toteutumista seurataan.

Kun opiskelijat saavat itse äänensä kuuluviin ja pääsevät osallistumaan ristiriitojen ratkaisuun, opettajilta säästyy työaikaa varsinaiseen opetustyöhönsä. Samalla opiskelijat oppivat myös työelämässä tarvitsemiaan taitoja, kuten esimerkiksi vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä erilaisuuden ymmärtämistä ja kulttuurien kohtaamista.

Tervetuloa! 

Lisätietoja: Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Hyvinvointikampuksen lehtori, opinto-ohjaaja Sari Haglund p. 040 8085 153.