Satoa

logolista

Satoa - saumatonta opetuksen tukea

Toimenpiteet

TP1. Opintojen henkilökohtaistaminen

 • Tarkennetaan toimenkuvia ja kohdennetaan toimenpiteitä tarpeen mukaisesti ja asiakaslähtöisesti.
 • Hankeverkosto kokoaa yhdessä, mitä aiempia toimintamalleja olemme käyttäneet ja soveltaneet
  opintojen henkilökohtaistamisessa.
 • Tarkastellaan prosessia oman organisaation näkökulmasta, esim. tunnistetaan prosessin laatuvajeet ja kehittämiskohteet sekä vahvuudet.
 • Varmistetaan jokaiselle opiskelijalle yksilöllinen opintopolku, joka vastaa hänen tarpeitaan ja
  tavoitteitaan; riittävästi tukea, ohjausta, tietoa, seurantaa.
 • Kehitetään vastuuohjaajan työpöytää olemassa olevaa dataa ja tekoälyä hyödyntäen.
 • Hyödynnetään tiedolla johtamisen mittareita keskeyttämisen ehkäisyssä ja toimenpiteiden oikea-aikaisessa kohdentumisessa.
 • Hyödynnetään esim. Parasta oppimista, Parasta palvelua, Yhdessä parasta materiaaleja ja toimintamalleja.

  TP2 Opinto-ohjaus

  • Opinto-ohjaajien työnkuvaa päivitetään HOKS-prosessin muutosten tai kokonaisarkkitehtuurin
   kuvauksen myötä.
  • Kehitetään yhteistyötä opiskeluhuollon toimijoiden kanssa sekä vahvistetaan erityisen
   tuen toimijoiden ja opinto-ohjaajien yhteistyötä.
  • Opinto-ohjaajat kehittävät osaamistaan ja tekevät esim. Benchmarking-matkan toiseen oppilaitokseen.
  • Tehostetaan jo kehitettyä verkostotyötä Kelan, Te-palveluiden ja aikuissosiaalityön kanssa valmistuvien tukea tarvitsevien työelämään siirtyvien opiskelijoiden osalta.
  • Ohjaussuunnitelma päivitetään.

  TP3. Erityinen tuki / erityisopetus

  • Kuvataan kolmiportaisen tuen mallit.
  • Tuen muotojen ja toteutuksen kehittäminen eri tutkintomuotoihin, tutkinnon osiin ja oppimisympäristöihin.
  • Lisätään henkilöstön Nepsy-osaamista ja hyödynnetään erilaisia menetelmiä tukea Nepsy-opiskelijoita.
  • Erityisen tuen osaamista yto- ja ammatillisille opettajille, erityisopettajien konsultatiivisen roolin lisääminen.
  • Opinto-ohjaajille ja erityisopettajille, opettajille tarjotaan koulutusta ja mahdollisuutta tutustua eri oppilaitosten käytänteisiin.
  • Pilotoidaan yhteisten opintojen tuettua  oppimisen tuen mallia erityisopettajavetoisesti. Myös mahdollisuus Nepsy-konsultoitiin
  • Pilotoidaan systemaattista tiedon siirtomallia ammatillista opinnoista yhteisten tutkinnon osioiden opetukseen.
  • Piloitoidaan keskeyttämisvaarassa oleville opiskelijoille sähköistä lomaketta, jonka avulla varmistetaan, että kaikki oppilaitoksen ja verkoston tarjoamat palvelut ovat olleet tarjottuna.
  • Tehostetaan jo kehitettyä verkostotyötä Kelan, Te-palveluiden ja aikuissosiaalityön kanssa valmistuvien tukea tarvitsevien työelämään siirtyvien opiskelijoiden osalta.
  • Kootaan materiaalia tukea tarvitsevien valmistuvien opiskelijoiden työelämään siirtymisen tueksi.
  • Turvataan, että ammattitutkintolaiset saisivat henkilökohtaisen tarpeen mukaan erityistä tukea ainakin samalla tavoin/ määrin, kuin perustutkinto-opiskelijat. Huomioitava on myös se, että iso osa AT-opiskelusta tapahtuu monimuotoisesti.
  • Yksilöllisen ura- ja työllistymisohjauksen pilotointi 3-6 kk ennenvalmistumista. Hyödynnetään aiemmista hankkeista luotuja malleja mm. Yhdessä voimaa opintoihin, Varustamo, Kpedu Rekry –hanke.


  TP4. Opiskeluhuollon kehittäminen

  • Kuvataan prosessit kokonaisarkkitehtuurissa, jossa on mukana myös hyvinvointialueen opiskeluhuollon toiminta, kaupungin/kuntien toiminnot ym. jota järjestetään oppilaitoksessa (kuten kuraattori, etsivä nuorisotyö, koulunuorisotyö).
  • Kuvataan muissa hankkeissa tähän teemaan kehitetyt mallit. Hyvät eväät elämään, Opiskelijan äänellä.


  TP5. Opiskelijan opiskeluvalmiuksia ja hyvinvointia tukevat toimet OPVA) 
  • Hyödynnetään ja jatkokehitetään OPVA-haltuun hankkeen tulokset ja materiaalit. Jalkautetaan opva-tietoisuutta oppilaitoksen työntekijöille ja kirkastetaan opvan oikeanlainen kirjaaminen opiskelijan HOKSiin. 
  • OPVA-osioiden ja OPVA-mahdollisuuksista tiedottaminen.
  • Kielitietoisen opetuksen ja opetusmenetelmien kehittäminen mm. Itslearning-alustalle, koulutusta tähän.


  TP6. Koulutuksen järjestäjäkohtaisen tuen kokonaisvaltaisen arkkitehtuurin kuvaus  

   

   


  Toteutusaika:  1.1.2024–30.4.2026
  Rahoittajat: OPH

  866 KB

  Yhteystiedot

  rehtori
  Nina Sundström
  p. 040 359 6222  

  vararehtori
  Suvi Päivärinta
  p. 
  044 090 4606

  opintoasianpäällikkö
  Merja Kivelä
  p. 040 808 5161

  toimialapäällikkö
  Carita Tuominen
  p. 040 359 6212

  toimialapäällikkö
  Sari Haglund
  p. 040 808 5153

  Laatupäällikkö, tietosuojavastaava
  Niina Patrikainen
  p. 044 725 0019

  Opiskeluhuollon koordinaattori
  Anne Eteläaho
  044 725 0106