AIM-learning

 • logo
 • centria
 • elykeskus
 • eun osarahoittama

Kohderyhmä

Tukea tarvitsevat opiskelijat, jotka ovat siirtymässä mm. valmentavasta koulutuksesta aloille. Opiskelijat, jotka tarvitsevat tukea työssäoppimispaikkaan siirtymiseen ja siellä pysymiseen.

Toimenpiteet

 1. Hankkeessa tuotetaan ja pilotoidaan osaamispaketteja. Osa tulee suoraan Centrialta kuten tietoturva, vastuullisuus ja tekoäly ja data-analytiikan osaamispaketti. Osa tuotetaan yhdessä kuten tulevaisuuden taidot ja hyvinvoinnin osaamispaketit ja osa on Kpedun vastuulla kuten työssäoppimista tukeva valmennusjakso ja siihen liittyvä toimintamalli.
 2. Hankkeeseen palkataan nivelvaihekoordinaattori ja osa-aikainen nivelvaiheohjaaja.
 3. Opiskelijat, joiden polku seuraavaan kohteeseen on avoin ja, jotka tarvitsevat siirtymän turvaamiseen tukea ohjataan valmennusasemalle, jossa toimi nivelvaiheohjaaja. Opiskelijoiden tilanne arvioidaan ja suunnitellaan tarvittava tuki ja siihen liittyvä verkosto liitettään mukaan. Hyödynnetään mm.

                  Ruori ohje

                 Kuntoutuksella toimintakykyä

 1. Pilotoidaan etäohjaamisen työkaluja ja malleja kohdehenkilöille.
 2. Hankkeen aikana osallistutaan myös hankkeen vaikutusten arvioinnin toteuttamiseen.
 3. Hankkeen aikana pilotoidaan elämänhallintaa tukevaa applikaatiota.
 4. Jaetaan koulutusta henkilöstölle https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/tyokyvyn-tuki
 5. Hyödynnetään Askeleet ammattilaiseksi materiaalia 

 

 

Osat 1,2 ja 4: https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=y1P4HiYp6UO4KDJwyaDoaT25M-ne9rVFuiOSEXL_57VUREUzUlRBWVo4VEozQTEyVUFaWkhUUU04TS4u&sharetoken=Ba73WeAerKCFR5yxrGLm

 

Osa 3: https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=y1P4HiYp6UO4KDJwyaDoaT25M-ne9rVFuiOSEXL_57VUNVMwNlVKWVFONlAyVDM1NURQWk5DSDQxVi4u&sharetoken=4TNdpNZXNBmSVQocPqJO

 

Osa 5: https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=y1P4HiYp6UO4KDJwyaDoaT25M-ne9rVFuiOSEXL_57VUN0xQOUZPS1NCTk84VlhOUk0xTU5UUUE0Si4u&sharetoken=M6xeYSMR3uQTV3RqzER0

 

Osa 6: https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=y1P4HiYp6UO4KDJwyaDoaT25M-ne9rVFuiOSEXL_57VUMkI0TERMSTNVTjk1SUk4UlBIUkRYQ0xLUC4u&sharetoken=cELnj5Fz3USACsmJfI4b


AIM-learning

Toteutusaika: 02/2024 – 5/2026​​
Budjetti: 204 654 €
Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Keski-Suomen Ely-keskus
Projektikoordinaatio: Centria-ammattikorkeakoulu

AIM esite A4 (pdf)
1049 KB
15656 KB
Lisätietoja

Kpedu / koordinointi

Anne Eteläaho
044 725 0106
anne.etelaaho@kpedu.fi

Nivelvaihekoordinaattori
Janika Kupila
044 725 0144
janika.kupila@kpedu.fi