Tero Inkeri

Vuonna 2015 tehdyn kartoituksen "Tietoja Suomessa annetusta perinteisen kiinalaisen lääketieteen opetuksesta" mukaan Tero Inkeri oli kouluttanut 3,5 -vuotisilla peruskursseillaan noin joka viidennen akupunktiota käyttävän ammattilaisen. Saman kartoituksen mukaan Tero oli kouluttanut kolmanneksen kaikista Suomessa lyhytkurssin käyneistä terveysalan ammattilaisista Helsingin Kätilöopiston järjestämillä täydennyskoulutuskursseilla.

Perinteinen kiinalainen lääketiede on eheä oppi ihmisestä, eikä sitä voi käsittää "oman mielensä mukaan" tai vain tietyt asiat valikoiden. 3,5 vuotta kestävässä peruskoulutuksessa olemme todenneet parhaaksi koulutusmuodoksi yhden opettajan mallin. Tällöin kokonaisuus pysyy parhaiten kasassa ja opiskelija saa mahdollisimman selkeän ja vakaan perustan kiinalaisen lääketieteen osaamiselle.

Opiskelija opiskelee koko peruskoulutuksen ajan samassa ryhmässä, samojen tutuksi tulevien opiskelijakollegoiden kanssa. Yhteisöllisyys on yksi painopisteistämme ja olemme huomanneet sen tukevat selvästi oppimista koko koulutuksen ajan. Koulutuksemme ei siis koostu moduleista vaan on yksi yhtenäinen kokonaisuus. On toki harvinaista, että yksi opettaja pystyy koko kokonaisuuden hallitsemaan mutta meillä on opiskelijapalautteen perusteella ilo näyttää tämä toteen!

Peruskoulutuksen jälkeen akupunktioammattilaisia kannustetaan osallistumaan täydennys- ja jatkokoulutuksiin, joita Akupunktioammattilaiset Ry säännöllisesti järjestää.

Viimeksi muokattu: 19.2.2019